מה מברכים על חמאת בוטנים?

להלכה: חמאת בוטנים ברכתה 'שהכל נהיה בדברו'.

בביאור הדברים:

חמאת בוטנים, יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', כמבואר בספר הליכות ברכות (סימן ר"ב אות מ"ו) היות ולא ניכר תואר וצורת הבוטנים.

וגם אם יש מעט חתיכות בוטנים בחמאת בוטנים, ברכתה 'שהכל נהיה בדברו', היות והעיקר זה החמאה והבוטנים טפלים, וכך כתב בספר וזאת הברכה (עמוד 372 הערה י') בשם הגרש"ז אויערבך שבכל אופן ברכתה 'שהכל נהיה בדברו'.

וכתב (שם) שבדעת השולחן ערוך יש להסתפק האם נחשב שנשתנה שמו כמו חטיף או עוגיה, והוא הדין הכא נעשה חמאת מריחה, או אולי נחשב שלא נשתנה שמו אלא רק צורתו.

וכתב (שם) שנראה שבצירוף יש לומר שיתכן שאין לו חשיבות של פרי מחמת שכל אכילתו הוא רק בתורת ליפות ולא בפני עצמו, ועוד מכיון שדעת תורמת הדשן שעל כל פרי מרוסק שלא ניכר צורתו ברכתו 'שהכל', לכן יש לצדד שאף לדעת השולחן ערוך ברכתו 'שהכל נהיה בדברו'.

עבר ובירך עליו ברכת 'בורא פרי האדמה', כתב בספר הליכות ברכות (שם) שיצא ידי חובה.

תוכן עניינים
מבצע מטורף! ניקוי ספות עד הבית

החל מ- 250 ₪ בלבד

עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש
דבר תורה על פרשת השבוע
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות ביקור חולים

להלכה: מצווה לבקר את החולים, ומצווה זו נאמר על כל אחד מישראל. ונאמרו ג' טעמים בכך, ולכן המבקר את החולה צריך לשאול את החולה האם

מה מברכים על חמאת בוטנים?

להלכה: חמאת בוטנים ברכתה 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: חמאת בוטנים, יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', כמבואר בספר הליכות ברכות (סימן ר"ב אות

מה מברכים על תן צ'אפ?

להלכה: על תן צ'אפ יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: תן צ'אפ הוא מחטיפי התירס, שברכתו 'שהכל נהיה בדברו', וכתב בספר הליכות ברכות (סימן

הנחת אפר בראש החתן בחופה

להלכה: בני אשכנז וחלק מבני הספרדים נהגו להניח אפר בראש החתן במקום הנחת תפילין, כמבואר בגמרא, ואילו חלק מבני הספרדים נהגו שלא להניח אפר, אלא

Translate »