ברכת אלוהי נשמה | פרשת יהדות

ברכת אלוהי נשמה

אֱלהַי. נְשָׁמָה שֶׁנָּתַתָּ בִּי טְהורָה. אַתָּה בְרָאתָהּ. אַתָּה יְצַרְתָּהּ. אַתָּה נְפַחְתָּהּ בִּי. וְאַתָּה מְשַׁמְּרָהּ בְּקִרְבִּי. וְאַתָּה עָתִיד לִטְּלָהּ מִמֶּנִּי וּלְהַחֲזִירָהּ בִּי לֶעָתִיד לָבא. כָּל זְמַן שֶׁהַנְּשָׁמָה בְקִרְבִּי מודֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ יהֵוָהֵ אֱלהַי וֵאלהֵי אֲבותַי רִבּון כָּל הַמַּעֲשִׂים. אֲדון כָּל הַנְּשָׁמות. בָּרוּךְ אַתָּה יהֵוָהֵ, הַמַּחֲזִיר נְשָׁמות לִפְגָרִים מֵתִים:

ברכת אלוהי נשמה, היא אחת מברכות השבח, הנמצאות אף בברכות השחר של שחרית.

מטרת ברכת אלוהי נשמה, היא להודות לה' על שמפיך בנו רוח ונשמה מידי יום ביומו.

חז"ל פירשו שההודאה היא בעצם על זה שה' נותן נשמה בכל יום מחדש לאדם, שהרי בלילה נשמתו של האדם יוצאת ממנו, וחוזרת עם הבוקר אל האדם.

אם שכח לברך ברכת אלוהי נשמה עד שסיים כבר תפילת שחרית, הרי זה לא מברך שוב. וזאת, משום שברכת מחיה המתים בתפילת עמידה, פוטרת את ברכה זו.

אך אם נזכר קודם שהגיע אל תפילת עמידה, יכול לברך מיד.

ישנם מפרשים האומרים, כי גם לאחר שינה קבועה כמו שינת צהריים, הרי זה צריך לברך ברכת אלוהי נשמה. וזאת, משום שגם בשינה קבועה אדם מחזיר את נשמתו ומקבלה עם הקיצו משנתו.

מקור הברכה נמצא במסכת ברכות דרך ס' עמוד ב': "כי מתער אומר: 'אלהי נשמה שנתת בי טהורה אתה יצרתה בי אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי רבון כל העולמים אדון כל הנשמות; ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים'"

נוסח ברכות נוספות ביהדות

ברכות השחר | פרשת יהדות

ברכות השחר

נוסח ברכות השחר המלא, עם ניקוד והסברים נפלאים.

ברכת אשר יצר - פרשת יהדות

אשר יצר

ברכת אשר יצר עם ניקוד ופירושים על הברכה.

ברכות הריח | פרשת יהדות

ברכות הריח

נוסחי ברכות הריח עם ניקוד ופירושים על הברכה.

מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

אשר אמסלם – עורך דין

עורכי דין

קליקי – משחק קליקרים

בילוי ובין הזמנים

הרמות רפאל – הובלה והרמה

הובלות
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.