ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך

הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" שגור על לשוננו כסיסמה, ששמענו עוד בימי הגן העליזים. כולנו יודעים שהבסיס לחברה מוסרית ומתוקנת היא לנהוג באכפתיות, האדם כלפי זולתו. למעשה, כל הדברים נכונים, אך מדובר במצווה חשובה המחייבת כל יהודי, לא פחות משמירת שבת, ציצית, הנחת תפילין וכדומה.

ואהבת לרעך כמוך, היא מצוות עשה מהתורה, לפיה על כל אדם לאהוב את רעהו, כפי שהוא אוהב את עצמו. מכלל זה נגזרות התנהגויות ודרכי פעולה, שבעקבותיהן רבי עקיבא, התנא הקדוש, התייחס אליו כאל מושג יסוד בתורה. מקור המצווה הוא בספר ויקרא: "לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ. אני ה'" (ספר ויקרא, י"ח, י"ט).

הפסוק מסיים ב"אני ה'", כיוון שיראת ה' נחוצה בכדי לקיים את המצוה, המסורה לליבו של האדם. האור החיים הקדוש, מסביר את הקשר בין מצוות ואהבת לרעך כמוך, לבין הביטוי "אני ה'", כקשר המיוחד השורר בין כנסת ישראל לבוראה: באמצעות ייחוד הלבבות, ואהבת אדם את זולתו ללא תנאים, מתייחד שמו יתברך, בדיוק כפי שאב מעוניין לראות את ילדיו מאוחדים ודואגים זה לזה.

>> תמונות של ואהבת לרעך כמוך להורדה חינם

כיצד ניתן לצוות על אהבה?

לאור הפסוק, מתעוררת שאלה עקרונית: כיצד ניתן לצוות על אדם לאהוב את זולתו? הלא אהבה מקורה בליבו של האדם, והיא נובעת מרגש פנימי. בנוסף, תורתנו דורשת לאהוב את הרע "כמוך", כלומר בדיוק כפי שאתה אוהב את עצמך, כיצד זה הגיוני? הלא יש אנשים שאיננו מסוגלים לאהוב, לכאורה.

התשובה על כך נמצאת במסכת דרך ארץ: "אם חפץ אתה להדבק באהבת חברך, הווי נושא ונותן בטובתו". כאן טמון המפתח להצלחה בקיום המצווה. ככל שאדם ירבה בעשיה עבור זולתו בלב שלם, בנתינה מתוך רצון אמיתי להטיב לו, סוף האהבה לבוא. הדרך להגיע למדרגה של אהבה, גם כלפי מישהו שאיננו מחבבים במיוחד, היא לעשות זאת צעד אחר צעד. לטפס בעבודת המידות והמצוות כפי שמטפסים על סולם, עליו יש לעלות שלב אחר שלב, מתוך כוונה להגיע לפסגה. אך ורק בשיטה זו, ניתן לעלות אליה ולכבשה.

יד שמאל לעולם לא תחתוך את יד ימין

כיוון ששני יהודים שייכים לאותו עם, ועם ישראל הוא הרי כנשמה אחת שמורכבת מנשמות רבות, כל נשמה אומנם קיימת בגוף של אדם אחר, אך הנשמה המשותפת מחייבת כל אדם מישראל לאהוב את זולתו. חכמים המחישו את הציווי לאהוב את הזולת כפי שאדם אוהב את עצמו, באמצעות משל: אדם האוחז בסכין ביד ימינו וחותך בשר. ברגע של היסח הדעת פצעה הסכין את היד השמאלית. האם יעלה על הדעת שיד שמאל הפגועה תשיב ליד ימין על מעשה זה ותחתוך אותה? זה לא יתכן, שהרי שתי הידיים שייכות לאותו האדם. כך הם פני הדברים ביחס להתנהגות מול זולתנו, ולביסוסה של חברה תקינה.

מצווה, נתינה, עזרה לאדם מבוגר

כיצד לאהוב?

עם ישראל ידוע בתכונתו הייחודית "ישראל רחמנים בני רחמנים" (ספר החינוך, מצוות מב, מד, תצח). כאשר יהודי אוהב אדם אחר באמת, הוא מוכן לעשות עבורו חסד, ללא הגבלה וללא תנאים.
אהבת ישראל יכולה לבוא לידי ביטוי בשני מישורים:

סיוע גשמי – הלוואה ותמיכה לזולת מכל סוג שהוא. הבעל שם טוב זי"ע נהג להעניק סיוע גשמי ליהודים, מבלי להתנות זאת בתנאי כלשהו.

סיוע רוחני – לסייע לכל אדם לממש את ייעודי בעולם. בקרב עם ישראל, מימוש עצמי כרוך בשמירת התורה והמצוות. אדם שאכפת לו באמת מזולתו, יסייע לו לא רק בעזרה גשמית, אלא יעשה את המירב כדי לקרב אותו לבורא העולם.

4 עצות שיכולות להקל על קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך

תפילה – אדם שמתקשה לאהוב את זולתו יכול להתפלל על כך, כיון שהקב"ה מסייע לאדם שרוצה ללכת בדרך מסוימת. כפי שאמרו חז"ל: "בדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכים אותו" (מסכת מכות, דף י). 

לדון לכף זכות – כאשר רואים דברים אצל זולתנו הצורמים לנו באופן אישי, ניתן לחפש הצדקה להתנהגות זו. שימו לב, לא חייבים להסכים עקרונית עם ההתנהגות או עם צורת החיים, אבל אותה ההצדקה מסייעת לנו להבין את אותו האדם קצת יותר.
למשל, אם קולגה איחר לפגישה עסקית, ואתם עומדים וממתינים ברכב בעיצומו של מזג אויר סוער, במקום להתעצבן ולהתרגז, תוכלו לשוות בנפשכם שהוא נתקע בפקק ארוך.

לאהוב כל יהודי כאח – כאשר אנשים מסביבנו מרגיזים אותנו, ואיננו מסכימים עם התנהגותם, חשבו מה היה קורה אילו זה היה אחיכם הקרוב? בשר מבשרכם? וודאי שגם אם לא הייתם מסכימים ביניכם, ואולי קצת כואבים ומאוכזבים, האהבה המשותפת ביניכם לא היתה נפגעת. 

נתינה מולידה אהבה – ישנו כלל ידוע ביהדות, שנתינה ללא תנאים לאדם אחר, מולידה תחושת אהבה כלפיו, ולכן אחת הדרכים להגדלת האהבה בין בעל לאשתו– היא להעניק זה לזו ולהפך. זה יכול להיות על ידי מחשבה: מה יעשה טוב לאדם השני, נתינה גשמית, התנדבות, נתינה לסביבה או לארגונים שנמצאים מסביבכם. כל נתינה, ואפילו קטנה, יכולה לחזק ולהוסיף לאחדות בעם ישראל.

למדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת
למדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת

סיכום כל התורה על רגל אחת: ואהבת לרעך כמוך

הגמרא במסכת שבת מספרת לנו על נכרי שהגיע לשמאי על מנת להתגייר, אמר לו ‘למדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת’. שמאי שראה בזה זלזול גדול מצד הגוי לבקש ללמוד את כל התורה, שהיא ארוכה מני ים ורחבה מארץ מדה, כשהוא עומד על רגל אחת, דחה אותו על הסף. אותו נכרי לא ויתר והלך עם אותה בקשה להלל. כשהתבקש הלל הזקן לסכם את כל התורה על רגל אחת, הוא בחר במסר של "ואהבת לרעך כמוך".

זה בסיס התורה, לשם אמור להביא אותנו קיום התורה והמצוות. המצוות התלויות בגוף הן קלות יחסית: להניח תפילין זה קל, לקרוא מגילה זה קל, ללבוש ציצית זה קל, אבל המצוות התלויות בלב הן קשות יותר ליישום. לכן בחר הלל הזקן לגר דווקא בכלל זה, משום שאהבת הזולת כוללת את כל התורה בתוכה.

תמונות ואהבת לרעך כמוך להורדה חינם

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »