מלאכת מתיר

מלאכת מתיר היא אחת מל"ט אבות מלאכה שחייבים עליהם מהתורה בשבת.
בגמרא בשבת דף ע"ד ע"ב קושר ומתיר אפו הם היו במשכן, אומרת הגמרא שצדי חלזון קושרים ומתרים.
רש"י מסביר לצבוע התכלת בדמו והוא כמין דג קטן, ועולה אחת לשבעים שנה.
קושרים ומתרים שכל הרשתות עשיות קשרים קשרים והן קשרי קיימא, ופעמים שצריך ליטול חוטים מרשת זו ולהוסיף על זה, מתיר מכאן וקושר כאן.

מבואר מהגמרא שהיה מלאכת מתיר במשכן בזמן שהיו רוצים לצבוע את החוט על ידי אותו דג היו מתרים את החוט.
לעניין הפרדת חוטי הציצית בשבת, מובא בחוט השני בחלק ב' פרק ל"ד אם החוטים מסובכים מאד, יש לדון משום איסור מתיר בשבת, לפי מה שכתב הרמב"ם המפריד את הפתיל יש בו משום מתיר, על כל פנים אסור מדרבנן.

האור לציון מביא בפרק ל' הלכה ז' אם החוטים הסתבכו מעט, ואפילו מחמת שעברו כיבוס, מותר להפרידם, אבל אם הסתבכו הרבה עד שנעשו כעין פקעת, אסור להפרידם.
וכך מובא בבן איש חיי פרשת בראשית אות ג' שנה ראשונה כתב שבשבת לא יפריד חוטי הציצית המסובכים זה בזה, אלא יבדקם בלבד.
ואילו בשנה שניה בפרשת שניה נח אות כ"א כתב שציציות המסובכים ומעורבים הרבה, וצריך עיון להפרידם ולבדקם, אסור להפרידם ולבדקם לאור הנר שמא יטה, אבל אם אינם מסובכים מותר.
משמע לאור הנר אסור שמא יטה, אבל לאור החמה מותר, ואילו בבן איש חיי בשנה הראשונה במובא שאסור לגמרי אפילו לאור החמה.
מבאר האור לציון שאם הסתבכו קצת מותר, אבל הסתבכו הרבה אסור.
פתיחת שקית ניילון על ידי קשר שקושר בראש השקית, מובא באור לציון שמותר, אין בזה משום מתיר.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

זאבי עורכי דין

עורכי דין

אשר אמסלם – עורך דין

עורכי דין

בלייזר חליפות חתן

אופנה, בגדי גברים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.