מנהג אכילת חלב בשבועות | פרשת יהדות

מנהג אכילת חלב בשבועות

כל הסיבות מדוע נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות - טעמים ומקורות

מהו מנהג אכילת חלב בשבועות?

מנהג בית ישראל, הוא לאכול מאכלי חלב ביום חג השבועות. 

המהר”ם מרוטנבורג כותב וזה לשונו: “נהגו לאכול בו מיני מאכלים מתוקים כגון דבש וחלב משום הנאמר דבש וחלב תחת לשונך (שיר השירים ד’ יא’) ונדרש על מתן התורה”.

הסיבות לאכילת מאכלי חלב בחג השבועות

ישנן מספר סיבות מקובלות אשר בגינן נוהגים בית ישראל לאכול מאכלי מאכל ביום חג השבועות ואלו הן:

  • הטעם ההלכתי – עד קבלת מתן בתורה בחג השבועות, נאסר על עם ישראל אכילת בשר, וזאת משום שלאחר מתן תורה קיבלו עם ישראל את הלכות השחיטה ועד אז כל הכלים אשר היו ברשותם היו פסולים לבישול ושחיטת בשר. לכן ומכיוון שלא היה לבני ישראל מה לאכול באותו היום, אכלו בחג השבועות מאכלי חלב.
  • טעם ע"פ גימטריה – חלב במחשבון גימטריה = 40. משה רבינו ע"ה היה בהר סיני 40 יום עד שירד עם לוחות הברית. ולכן, אכילת "חלב" באה לסמל את ה-40 יום בהם שהה משה בהר סיני.
  • טעם ע"פ הקבלה – הזוהר הקדוש כותב, כי כל אחד מ-365 הימים בשנה מקביל לאחת משס"ה (365) מצוות לא תעשה שבתורה. לפי חישוב זה, המקביל למצוות לא תעשה של חג השבועות הוא הימנעות מאכילת בשר וחלב. משכך, וכדי להדגיש את קיום המצווה, אנו אוכלים גם בשר וגם בחלב (בהפרשים אשר נפסקו ע"פ ההלכה כמובן), ובכך אנו מקיימים את מצווה זו.
  • טעם ע"פ בעלי המוסר – כשמשה רבינו ע"ה נולד בתיבה ומצאתו בתיה בת פרעה, סירב משה לינוק חלב עכו"ם, עד שהגיעה אימו (יוכבד) וינקתו. מכיוון שכך, אנו נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות כדי לסמל את גודל הנס אשר נעשה עם משה שע"י שנשאר פיו טהור מחלב נכרי, הוא גאל את בני ישראל ממצרים.
  • טעם ע"פ הרמז – התורה נמשלה לחלב, כפי שנכתב בשיר השירים "דבש וחלב תחת לשונך" והכוונה כמובן לתורה הקדושה. אכילת מאכלי חלב מסמלת את כוח התורה כפי שלב מזין את הגוף, כך התורה מחזקת את נפשו של האדם.

טעמים נוספים לאכילת חלב בשבועות

  • זכר לשתי הלחם הנהוג בבית המקדש. כלומר, ארוחה (לחם) חלבית וארוחה (לחם) בשרית כנגד שתי הלחם.
  • הברא היטב מסביר כי מאכלי חלב משולים לדבר "רך" ואכילתם מסמלת את המעבר ממידת הדין אל מידת הרחמים.
  • הסבר נוסף: אכילת מאכלי חלב מסמלת את ההודאה לה' יתברך על ארץ זבת חלב ודבש.

מתי אוכלים מאכלי חלב בבוקר או בערב?

המנהג המקובל הוא לאכול מאכלי חלב בבוקר חג השבועות (לאחר תיקון ליל שבועות ותפילת השחר של החג).

אולם, כל איש יוכל לעשות בביתו כרצונו, ומלבד שיסעד גם סעודה בשרית במהלך החג שהרי מצוות החג היא בשמחה (ושמחת בחגך והיית אך שמח), ונאמר "אין שמחה אלא בבשר ויין".

מקור מנהג אכילת חלב בשבועות

מקור המנהג אינו ברור, אולם גדולי הפוסקים והראשונים כבר כתבו עליו רבות על מנהג אכילת חלב בשבועות, ומנהג זה נהפך לקבוע בקרב בית ישראל.

עוד בנושאי חג השבועות

מגילת רות - פרשת יהדות

מגילת רות

קריאת מגילת רות, עם ניקוד ובאותיות מאירות עיניים.

תהילים | פרשת יהדות

תהילים מנוקד

קריאת ספר התהילים (כחלק ממנהג שבועות).

קריאת התורה לחג שבועות | פרשת יהדות

סדר הקריאה בשבועות

סדר קריאת התורה בבוקר חג השבועות, מפטיר והפטרה.

מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

שילת – לאמבט ולבית

ריהוט אמבטיה

מסור – ניסור וקידוח בטון

ניסור וקידוח בטון, בנייה ושיפוצים

Medical LLN – טיפולי שיניים בגאורגיה

מרפאת שיניים, בריאות ורפואה
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.