מאה ברכות בכל יום | פרשת יהדות

מאה ברכות בכל יום

איך מגיעים מאה ברכות בכל יום? ומה מקור המנהג?

קריאת מאה ברכות בימות החול

למעשה, בימות החול ניתן להגיע כמעט "ללא מאמץ" לקריאת מאה ברכות וזאת בחשבון פשוט:

תפילת עמידה מכילה 19 ברכות

 • עמידה שחרית 19
 • עמידה מנחה 19
 • עמידה ערבית 19

בתפילת שחרית יש גם ברכות נוספות:

 • ברכות השחר + ברכת המפיל – 19 ברכות 
 • ברכות התורה – 2 ברכות (לדעת הרמ"ה 3).
 • ברכת עטיפת ציצית – 1
 • ברכת הנחת תפילין – 1 (לדעת הרמ"ה 2).
 • שאר תפילת שחרית – 5 (ברכות ק"ש, ברוך שאמר וישתבח).

נטל ארוחת בוקר ואכל:

 • נטילת ידיים – 1
 • המוציא – 1 
 • ברכת המזון – 3 ברכות

סה"כ עד כה 90 (לדעת הרמ"ה 92). 

נטל ואכל ארוחת צהריים וערב, התפנה לשירותים וברך אשר יצר וכן, "נשנש" וברך ברכות הנהנין הרי זה הגיע למאה ברכות.

קריאת מאה ברכות בשבת ובימים טובים

בשבתות ובימים טובים אין את כל הברכות הנ"ל, שהרי תפילת עמידה מכילה 7 ברכות בלבד. 

א"כ ע"מ להגיע למאה ברכות, יש להוסיף ברכות נוספות כמו שמספור בגמרא על רב חייא שהיה טורח ומכין כדי להגיע למאה ברכות בשבת: "רב חייא בריה דרב אויא בשבתא וביומי טבי טרח וממלי להו באיספרמקי ומגדי".

וכן הדבר אמור גם בימים טובים, שהרי לא תפילת העמידה קצרה יותר ואינה מכילה את רוב הברכות.

מה מקור תקנת מאה ברכות בכל יום?

במסכת מנחות נאמר: תניא היה רבי מאיר אומר חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך". ופירש רש"י הקדוש שהדבר נלקח מהמילה "מה", על תקרא מה אלא מאה. 

דיעה נוספת אומרת שהתקנה תוקנה לראשונה בימות דוד המלך כאשר פשטה מגיפה על ירושלים, ונאמר לדוד בחלום כי ע"מ לעצור את המגיפה יש לקרוא מאה ברכות בכל יום. 

וכן, לפי דעת חלק מהמפרשים התקנה אכן תוקנה בימות דוד המלך ע"ה, אך נשתכחה ותוקנה שוב בימי התלמוד. 

יש לדעת כי גם לדעת הגורסים שתקנה זו הינה מהפסוק "מה ה' אלוהיך דורש מעימך", אין זה אומר כי העובר עליו עובר על דאורייתא, אלא תקנה זו מדרבנן בלבד.

נוסחי ברכות נוספים ביהדות

ברכות הנהנין | פרשת יהדות

בורא הנהנין

כל נוסחי ברכות הנהנין עם פירושים נפלאים..!

ברכות התורה | פרשת יהדות

ברכות התורה

ברכות התורה עם ניקוד ופירושים על הברכה.

ברכת הגפן | פרשת יהדות

ברכת הגפן

ברכת "בורא פרי הגפן" עם ניקוד ופירושים על הברכה.

מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

PALERMO – כל אירוח אירוע

חנות עיצובים

התג שלך – מימוש זכויות רפואיות

שירותים ממשלתיים

נדיה מטטוב – עורכת דין

עורכי דין
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.