מה מברכים על סברס?

להלכה: סברס יש לברך עליו בורא פרי העץ, ודינו כעץ לכל דבר.

וכך כתב הילקוט יוסף (סימן ר"ב הלכה כ"ו) "האוכל פרי הנקרא סברס יברך עליו בורא פרי העץ, ואם זו אכילתו הראשונה בשנה זו, יברך עליו גם שהחיינו".

מה מברכים על סברס? בביאור הדברים:

סברס דינו כאילן סרק, ואילן סרק מובא בשולחן ערוך (סימן ר"ג הלכה ד') כותב "על פרות שמוצאים אילני סרק, שהכול".
מבאר המשנה ברורה, שמדובר בפרות גרועים שאינם ראויים לאכילה כמות שהם אלא על ידי בישול, אם כן יש לברך שהכול נהיה בדברו, אבל פרי שאפשר לאכול אותו כמות שהוא, יש לברך עליו את ברכתו בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה.
ומכוח זה כתב בספר הליכות ברכות (סימן ר"ג הלכה ט') ולכן יש לברך על סברס וצנובר יש לברך בורא פרי העץ אף שהם אילני סרק, מכל מקום ראויים פירותיהם לאכילה ללא בישול.
ומיהו מסתבר שגם אם באופן שברכתם שהכל אם בירך בורא פרי העץ יצא ידי חובה, דסוף סוף עץ הוא, ולא שיקר בברכתו.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

מסעדת צנעני

מסעדה בשרית, אוכל

חימר כחול – קוסמטיקה טבעית מתקדמת

איפור וקוסמטיקה

מסור – ניסור וקידוח בטון

ניסור וקידוח בטון, בנייה ושיפוצים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.