מה מברכים על גרנולה?

נחלקו האחרונים מה ברכתה של אכילת גרונלה (גרעינים העשויים שיבולת שוער ואפויים בתנור), חלק מהאחרונים סוברים שברכתה בורא פרי האדמה, ויש מאחרונים שסוברים שברכתה בורא מיני מזונות.
להלכה נוקטים רובם של האחרונים שיש לברך על גרנולה בורא פרי האדמה, בעיקר שהגרנולה המיוצרת בארץ היא עוברת רק קליה, ועל לפי כל השיטות אין זה נחשב לבישול.

מה מברכים על גרנולה? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (בסימן ר"ח הלכה ד') כותב "אכל דגן חי או עשוי קליות או שלוק והגרעינים שלמים, אינו מברך אלא בורא פרי האדמה, ולאחריו בורא נפשות".
מבואר שדבר שהוא חיי או דבר שבשלו אותו כדרך כל מאכל, הדבר נחשב לחיי, ודומה ממש לאכילת דבר מן האדמה שהאכילה שלו היא חיי, ואם כן ברכתו צריכה להיות בורא פרי האדמה.
המשנה ברורה כותב מחולקת הפוסקים מה הדין אם הוסר הקליפה מהגרעין אם זה נחשב לבישול, או בישול הפירוש דבר שהוא ממש התבשל.
המגן אברהם (בסימן ר"ח) כתב שברכתם בורא מיני מזונות מכיוון שנתבשלו חשוב הדבר כמעשה קדרה {בישול}.
תלמידי רבינו יונה, וכן החיי אדם (כלל נ"ד אות א') כתב שברכתם בורא פרי האדמה כיון שהגרעינים עצמם שלמים.
מבואר שגוף מחלוקתם הוא האם בישול במקצת נחשב בישול, או שצריך שיהיה בישול ממש.
האור לציון (חלק ב' פרק י"ד הלכה כ"א) כותב מכיוון שחלקו הפוסקים מה הלכה לגבי אם הגרעינים נקלפו, יש לברך מספק בורא פרי האדמה, משום שמספק הולכים אחר הברכה היותר קלה, וזה בורא פרי האדמה.
הוא הדין גם כל דבר שאין בו ודאי בישול כגון גרנולה וכן פריכיות אורז וכדומה, יש לברך עליו בורא פרי האדמה.
וכן דעת הגאון ר' פנחס שיינברג, בספר זאת הברכה (בירור הלכה סימן כ"ז עמוד 267), וכן דעת החזון עובדיה (עמוד קס"ג), שגרנולה ברכתה בורא פרי האדמה, ואף באופן שמייצרים אותה על ידי בישול קצר באדים, כי האידוי לא מרכך אותו כבישול ממש.
מאידך הגרי"ש אלישיב שם כותב שיש לברך על גרנולה בורא מיני מזונות, משום שהאידוי והחום נחשבים כבישול.
בהליכות ברכות (סימן ר"ח הלכה ט"ו) כתב ויש לידע שכל סוגי הגרנולה המיוצרים בארץ עוברים רק תהליך קליה בתנור ולא תהליך בישול, ולכן ברכתם אדמה.
ויש מפעלים בארצות הברית שמבשלים את הגרנולה באדי מים ואחר כך קולים אותם, ונחלקו הפוסקים, האם ברכתם מזונות היות ואידוי דינו כבישול, או ברכתם אדמה כיון שהאידוי אינו מרככם כמו בישול.
ולכן יש להעדיף לקנות גרנולה תוצרת הארץ, ואם אוכל תוצרת חוץ לארץ, גם כן יברך בורא פרי האדמה.

ברכה אחרונה

הליכות ברכות כתב שברכתו אחרונה היא ברכת בורא נפשות.
האור לציון כתב לעניין ברכה אחרונה, על חיטה תפוחה {גרנולה} אינו מברך כלל, אפילו אכל כשיעור, משום שיש ספק מה ברכתה, ולכן יש להיזהר לכתחילה שלא לאכול חיטה תפוחה כשיעור ברכה אחרונה, או שיאכל עמהם דבר אחר ויפטר בברכה אחרונה שמברך על אותו דבר.

גרנולה המעורבת אם דברים אחרים

גרנולה המעורבת אם דבש או צימוקים ושקדים, כתב בהליכות ברכות שברכתם בורא פרי האדמה, משום שהעיקר זה הגרנולה.
אמנם אם הם מעורבים עם עוגיות, יש לברך בורא מיני מזונות ועל המחיה היות והחלק העיקרי בעוגייה הוא הקמח, שעירבו בתוכו גרעיני גרנולה.

יש לך שאלות בהלכה? שאלו את הרב

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

שאולי הובלות

הובלות

ארכיטקטוב – קורסים והדרכות

קורסים, מכללות ולימודים

בלייזר חליפות חתן

אופנה, בגדי גברים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.