האם מותר לראות טלוויזיה בשבת?

להלכה: אסור לראות טלוויזיה בשבת, ממספר סיבות: הראשונה, הדלקת הטלוויזיה בשבת כרוכה בהדלקת חשמל בשבת, וזה איסור תורה של מלאכת מבעיר, וכן יש לחשוש לשיטת החזון איש לדון מצד מלאכת בונה, שהרי על ידי כניסת השקע לתקע, נבנה חיבור.
ואף אם לא מדליק את הטלוויזיה אלא כיון שעון שבת כדי שזה ידלוק, הדבר אסור בתכלית האיסור, משום שהדבר כרוך בחילול שבת בעריכת התוכניות.

וכך כתוב בילקוט יוסף (סימן רנ"ב הלכה י') אסור לכוון את השעון השבת מערב שבת שיפעיל את מכשיר הטלוויזיה בשבת, לשמוע חדשות וכיוצא בזה, מפני שעריכת התכניות באולפן כרוכה בהרבה מלאכות האוסרות בשבת, הנעשות על ידי ישראלים מחללי שבת, ואם עברו ועשו כן אסור להסתכל בטלוויזיה, משום שנהנה ממלאכת שבת הנעשית על ידי ישראל מחלל שבת.
וכן אסור לכוון שעון שבת לראות בטלוויזיה של גווים, על אף שזה לא כלול בחילול שבת של ישראל, משום זלזול בכבוד שבת, שהרי תכלית שבת קודש היא לשבות מכל המלאכות, וזה אינו שובת על ידי שהוא רואה את הטלוויזיה בשבת.
ואם יש לו שכן המדליק את מכשיר הטלוויזיה בשבת, והוא שומע על ידי זה, יש לו להקפיד שלא לשמוע ולהתרחק ממקום זה.

קראו גם:

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

החלקת שיער בירושלים – ליאל פלבני

החלקת שיער, איפור וקוסמטיקה

נטלי & בוריס מטבחי בוטיק

ריהוט

ליאור הסעות – למשמחים בני תורה

הסעות ואוטובוסים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

הלכות ראש חודש

הכרזת ראש חודש במגן אברהם בשם היראים, וכן כתב המשנה ברורה (סימן תי"ז הלכה א') מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, וכתב

מה מברכים על ערמונים?

להלכה: ערמונים ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: ערמונים, כתב החזון עובדיה (עמוד ק"מ) לברך עליו 'בורא פרי העץ', לפי שנאכלים כך להרבה בני אדם.

האם מותר לבקר חולים בשבת?

להלכה: מותר מעיקר הדין ללכת לבקר את החולה בשבת, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, רק אם כבר ביקר אותו ביום חול, או אם היה טרוד

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.