האם מותר לקנח במגבונים בשבת?

להלכה: אסור להשתמש במגבונים כדי לקנח בהם משום שיש בדבר משום איסור סוחט בשבת, אמנם יש שמקילים במקום שמנגב בנחת, כגון תינוק הצריך לכך יש להקל לנגב בנחת, או להשתמש במגבונים שאין בהם ממש רטיבות, ויש מחמירים שבכל מצב אסור להשתמש במגבונים אלו בשבת.

האם מותר לקנח במגבונים בשבת? בביאור הדברים:

האורחות שבת (חלק א פרק י"ג אות מ"ו) אסור להשתמש בממחטות לחות על מנת לנקות תינוק או למטרה אחרת משום איסור סחיטה.
והטעם שבדבר שממחטות אלו עשויות מסיבי כותנה הסופגים את הנוזלים וכמו שאר בגדי כותנה, והרי זה אסור משום מפרק כיון שהוא צריך את המים היוצאים לצרכיו.
ולא יעזור שמערב שבת יוציא את המים, כיון שקשה לשאר את זה כמה צריך לסחוט, כדי לא לעבור עליו באיסור סחיטה.
הילקוט יוסף (סימן ש"כ הלכה מ') כותב מותר לקנח בשבת בנחת תינוק שעשה צרכיו בממחטה לחה, [ובלבד שיפריד מערב שבת], ולכתחילה ישתמש בממחטות לחות הנמצאים בתחילת הקופסא, ששם הממחטות אינן לחות כל כך באופן שהמים נסחטים מהם.
מבואר שיש בשימוש במגבונים משום איסור סוחט, ולכן לכתחילה אין להשתמש במגבונים אלו בשבת, אלא אם כן לא שייך בהם סחיטה כגון בהתחלה של הקופסא, וכן יש להקל בדיעבד אם מקנח בנחת בצורה שלא נסחט ממנה.
ויש לברר אם הממחטה עשויה מבד, שאם כן עשויה מבד אין להקל בדבר, וכן הדין במי שקינח עצמו בנייר טואלט לאחר שהרטיבו במים, שאם עושה כן בנחת יש לו על מה לסמוך להקל, ואמנם יש לברר המציאות, שאם הממחטה הלחה עשויה מבד, יש להחמיר שלא לקנח בה מחמת הספק מהתורה.

קראו גם:

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

Joulou – חנות תכשיטים

תכשיטים, מתנות

קלפטוש – משחקים חינוכיים

חנות צעצועים, מתנות

זאבי עורכי דין

עורכי דין
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.