קנאת סופרים תרבה חכמה | פרשת יהדות

קנאת סופרים תרבה חכמה

וְיִשְׂרָאֵל אָהַב אֶת יוֹסֵף מִכָּל בָּנָיו כִּי בֶן זְקֻנִים הוּא לוֹ וְעָשָׂה לוֹ כְּתֹנֶת פַּסִּים: (פרשת וישב לז.ג).

אמרו חז"ל (שבת י':) ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים:
ולכאורה יש לשאול, מי יותר מיעקב אבינו יודע מה משמעותה של קנאה בין אחים? הלא אח עשיו שונא ליעקב, כל צרותיהם של עם ישראל מקורם משנאה זו של עשיו ליעקב, אם כן הכיצד יכול יעקב אבינו לגרום לקנאה בין בניו?
כדי ליישב זאת, עלינו להבין מה משמעותה של אהבה יתרה זו שאהב יעקב את יוסף. נאמר בפסוק: (דברים כו' ה) "ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב": בידוע שלבן רימה את יעקב בתתו לו את לאה במקום רחל. ולו נתן לו את רחל כפי שסוכם בניהם, הרי שיוסף היה הבכור, ואז בדין שיכל יעקב לשנותו מאחיו, ולא היה שום מקום לשנאת האחים.
והנה במדרש נאמר, אילו ידע ראובן שתכתוב התורה עליו, "וישמע ראובן ויצילהו מידם" על כתפו היה מוליכו לאביו. ויש לשאול, הרי לא ניצול יוסף על ידי ראובן, אם כן הכיצד כתבה התורה ויצילהו מידם?
אלא יש לומר משום הכלל, מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה. ולפי זה יש לומר, שיוסף הוא הבכור על פי מחשבת יעקב אבינו על לאה בלילה הראשונה שחשבה לרחל ולכן יכל יעקב לשנות בין יוסף לאחיו.
ומה שתרגם אונקלוס: בן זקונים. בר חכים הוא ליה כל מה שלמד משם ועבר מסר לו.
אמרו חז"ל אין זקן אלא זה שקנה חכמה. והרי כל מה שלמד יעקב משם ועבר העביר ליוסף, נמצא שאין בכל בניו מי שלמד כל חכמתו כיוסף, ובהיות שרצה יעקב שגם שאר בניו יחכמו כיוסף, לכן אמר בלבו, קנאת סופרים תרבה חכמה, אגרום להם שיתקנאו בו וירבו חכמה, ולכן עשה לו כתונת פסים.

מאת: הרב דוד הכהן – גן יבנה.

פוסטים נוספים באתר

להווכח בטעות | פרשת יהדות
להווכח בטעות

וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת דִּבָּתָם רָעָה אֶל אֲבִיהֶם: (פרשת וישב לז.ב). את דבתם רעה. כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו, שהיו אוכלין

קרא עוד »
זו לא הגזמה | פרשת יהדות
זו לא הגזמה!

פרשת וישב מתחילה את סיפור יוסף ואחיו, ארבע פרשיות הבאות נסבו סביב הציר הזה תחילה בארץ כנען ואחר במצרים."וישב" תמיד תחול בחנוכה או בסמוך. ויש

קרא עוד »
מה בין שלווה למנוחה | פרשת יהדות
מה בין שלווה למנוחה

וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו בְּאֶרֶץ כְּנָעַן: (פרשת וישב, לז. א).בקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלוה אמר הקדוש

קרא עוד »
מבצע מטורף! ניקוי ספות עד הבית

החל מ- 250 ₪ בלבד

עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש
דבר תורה על פרשת השבוע
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות ביקור חולים

להלכה: מצווה לבקר את החולים, ומצווה זו נאמר על כל אחד מישראל. ונאמרו ג' טעמים בכך, ולכן המבקר את החולה צריך לשאול את החולה האם

מה מברכים על חמאת בוטנים?

להלכה: חמאת בוטנים ברכתה 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: חמאת בוטנים, יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', כמבואר בספר הליכות ברכות (סימן ר"ב אות

מה מברכים על תן צ'אפ?

להלכה: על תן צ'אפ יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: תן צ'אפ הוא מחטיפי התירס, שברכתו 'שהכל נהיה בדברו', וכתב בספר הליכות ברכות (סימן

הנחת אפר בראש החתן בחופה

להלכה: בני אשכנז וחלק מבני הספרדים נהגו להניח אפר בראש החתן במקום הנחת תפילין, כמבואר בגמרא, ואילו חלק מבני הספרדים נהגו שלא להניח אפר, אלא

Translate »