וזה מעשה המנורה

וזה מעשה המנורה | פרשת יהדות

וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמְּנֹרָה מִקְשָׁה זָהָב עַד יְרֵכָהּ עַד פִּרְחָהּ מִקְשָׁה הִוא כַּמַּרְאֶה אֲשֶׁר הֶרְאָה יְהוָה אֶת מֹשֶׁה כֵּן עָשָׂה אֶת הַמְּנֹרָה: (במדבר ח ד')
וזה מעשה המנורה. שהראהו הקדוש ברוך הוא באצבע לפי שנתקשה בה, לכך נאמר וזה: (רש"י פרשת בהעלותך)

ותמוה הדבר, כיצד ניתן לומר על משה שנתקשה במעשה המנורה? וכי יש דבר שהוא קשה כלפי משה רבינו? והלא ראינו בסוף הפרשה הקודמת כשמרים דברה במשה אמר לה ה', "לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא: פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמֻנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה": (במדבר יב ז' – ח') אומר הזוהר הקדוש: לא היה שום רז נסתר ממנו, כל מפתחות העולמות נמסרו לו.

כמו כן כל הפרטים הטכניים לסדר עשייתה מפורשים בתורה?

ובאמת מצאנו שלשה מקומות בתורה שאמר ה' למשה בלשון "זה" ופירשו שם שזה מלמד שנתקשה משה.

נאמר בפסוק: "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה": (שמות יב ב')
הזה. נתקשה משה על מולד הלבנה באיזו שעור תראה ותהיה ראויה לקדש, והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע, ואמר לו כזה ראה וקדש. (רש"י)

זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה ליהוה: (שמות ל יג')
זה יתנו. הראה לו כמין מטבע של אש, ומשקלה מחצית השקל, ואמר לו כזה יתנו: (רש"י)

כמו כן בפרשתנו וזה מעשה המנורה… שהראהו הקדוש ברוך הוא באצבע לפי שנתקשה בה, לכך נאמר וזה: (רש"י)

וסימן נתנו בדבר: משה מ – מנורה, ש – שקלים (מחצית השקל), ה – החודש. (קידוש החודש)

ואפ"ל כי, במנורה נאמר: "בהעלתך את הנרֹת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות": (במדבר ח ב') וביארו כי ענין המנורה מורה על סודות התורה, כאמור: "כי נר מצוה ותורה אור", ולא הבין משה רבינו איך יתכן שאדם ידליק כאן בעולמנו עולם הגשמי, מנורת זהב שמשקלה כשלושת אלפים ק"ג עם שמן ופתילות, וזה יחשב כאילו הדליק אורות וסודות תורה בעולמות עליונים?

וכן במחצית השקל, אדם נותן מחצית השקל, אפילו לא שקל שלם! ואם לא עלינו נגזרה עליו מיתה רח"ל בכח מחצית השקל שנתן להעביר את רוע הגזירה. איך אפשר? משה לא מבין זאת!

אומר הרב מנחם רקאנטי זצ"ל שחי לפני כשבע מאות שנה לערך, כל מצוה שאדם עושה בעולם הזה כנגד זה נעשה בנשמתו בעולם האמת.

אדם נכנס לבית כנסת בעולם הזה, כנגד זה נשמתו נכנסת בעולמות עליונים לבית הכנסת, הניח תפילין, במקביל כנגד זה יש הנחת תפילין של האדם בעולמות עליונים, וכן בכל מצוה ומצוה יש בה כוח מסוים להאיר בעולמות עליונים. אך ישנה מצוה אחת שהיא מעל כולם, והיא מצוות הצדקה.

וכן כתב בזוהר הקדוש שכל מצוה ומצוה שעושה האדם נחקקת אות שכנגד המצוה במצחו, וכשעושה עבירה נמחקת אותה אות של מצוה, מלבד אות צ של צדקה שלעולם לא נמחקת, שנאמר: "וצדקתו עומדת לעד".

וכך מובא בספרים הקדושים, אם יש בעולם תוהו ובוהו, יורה רותחת של שנאת אדם ושל אנטישמיות גואה, שנאה לכל מי שבשם ישראל יכונה. רדיפות ושמד, גזירות שונות ומשונות. שחיטות, מסעי צלב, מדורות האינקביזיציה, כבשני אושוויץ, מחלות, תאונות, מלחמות, צרות, רעב וכל המרעין בישין רח"ל זה בגלל חוסר אור לשכינה. אור זה אנו מאירים במעשינו או חלילה ההיפך, ואין לך אור גדול ממעשה הצדקה שנאמר: "והיה מעשה הצדקה שלום"

וכן בקידוש החודש, שנאמר: "החודש הזה לכם". שניתן כח עצום ביד האדם לקבוע ולעשות חשבון ממהלך הגלגל של הלבנה שבזה תלויים כל המועדות של עם ישראל.

ובפסיקתא רבתי (פ' החדש) כתוב "החדש הזה לכם" אמר ר' ברכיה בשם ר' יודן בר"ש אמר הקב"ה לישראל בני חידוש גאולה יש לכם כאן לעתיד לבא עכ"ל.
ביאר החיד"א ("פני דוד") עפ"י מה שכתב המקובל ר' שמשון מאוסטרפלי זלה"ה "החדש הזה לכם" בגימטריא 'משיח בן דוד', ובזה נרמז כאן הגאולה העתידה, שהיא תהיה ע"י משיח בן דוד. ומה שנרמז דווקא כאן, דהנה אמרו חז"ל בניסן נגאלו ובניסן עתידים ליגאל לכן נרמז במילים החדש הזה לכם שהוא חודש ניסן שעתידים ליגאל בו. ומוסיף עוד "החדש הזה לכם" סופי תיבות מש"ה שבזכות משה תהיה הגאולה העתידה.

מאת: הרב דוד הכהן – בספרו אור דוד.

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »