גר צדק

גר צדק | פרשת יהדות

וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן (שמות פרק-יח)

איסור אונאת הגר כולל שתי מצוות לא תעשה מהתורה על פגיעה מילולית או כספית בגר.

מקור הדין

בתורה נאמר: "וְגֵר לֹא-תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ כִּי-גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם" (שמות, כ"ב, כ') וכן "וְכִי-יָגוּר אִתְּךָ גֵּר בְּאַרְצְכֶם לֹא תוֹנוּ אֹתוֹ. כְּאֶזְרָח מִכֶּם יִהְיֶה לָכֶם הַגֵּר הַגָּר אִתְּכֶם וְאָהַבְתָּ לוֹ כָּמוֹךָ כִּי-גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם" (ויקרא, י"ט, ל"ג–ל"ד) .. חז"ל פירשו את הפסוק: "לא תוננו – בדברים (בדיבור), ולא תלחצנו – בממון" (מכילתא דרבי ישמעאל משפטים – מס' דנזיקין פרשה יח ד"ה וגר לא)

מטעמי המצווה

לגר צדק יש שתי נקודות תורפה המצריכות הגנה נוספת משאר בני ישראל:

עברו כגוי העלול להוות סטיגמה.

העדר קרובים וידידים היכולים לבוא להגנתו.

נקודות תורפה אלו עלולות "להזמין" עלבונות מאנשים הנהנים להיטפל לחלשים מהם, והמצוה באה להזהירם מפני התנהגות זו.

כמו כן מפורש במשנה במסכת בבא מציעא – וכן נפסק להלכה שאסור להזכיר לבעל תשובה את מעשיו הראשונים. וכך אומרת המשנה: אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם הוא בן גרים לא יאמר לו זכור מעשה אבותיך שנאמר (שמות כב) וגר לא תונה ולא תלחצנו:

למה אם כן התורה מזכירה את עברו של יתרו שהיה כהן מדין? למה להזכיר לו עוונות ראשונים… אדם שהוא גר, כתינוק שנולד. איזה תועלת יש במידע הזה שהוא היה כהן במדין?

הגמרא {מסכת יבמות כד, ב} אומרת: ת"ר אין מקבלין גרים לימות המשיח כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה.

מדוע בימי דוד ובימי שלמה לא היו מקבלים גרים?

דוד המלך ערך מלחמות רבות וניצח בהם. כל רצונם של אומות העולם בימי דוד המלך להסתופף תחת כנפי השכינה לא היה מפני שהגיעו להכרה שהקב"ה ברא את העולם ועם ישראל הוא העם הנבחר וארץ ישראל היא הארץ המובטחת, אלא מפחדם מפני היהודים. וכמו שכתוב במגילת אסתר "…וְרַבִּים מֵעַמֵּי הָאָרֶץ מִתְיַהֲדִים כִּי נָפַל פַּחַד הַיְּהוּדִים עֲלֵיהֶם.{ח. יז} 

על ימי שלמה המלך נאמר: "וַתִּשְׁקֹט הָאָרֶץ אַרְבָּעִים שָׁנָה" בימי שלמה לא היו מלחמות, זו היתה התקופה היפה ביותר לעם ישראל. עם ישראל היה בפסגה, ברום המעלה, שקט ושלווה, צמיחה ורווחה כלכלית וחברתית. כולם רצו להיות חלק מעם ישראל, כולם רצו להתגייר, אך הרצון הזה לא בא מתוך מניע של הכרה ואמונה בה' יתברך, זה בא מתוך זה שהם רצו להיות חלק מההצלחה המסחררת, מהשקט והשלווה שהיתה אז לעם ישראל. הם לא היו גרי צדק, גיור צריך להיות לשם שמים! לכן לא מקבלים גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה.

וכך כתב הרמב"ם וז"ל: כיצד מקבלים גרים: סוד הדבר כך הוא. שהמצווה הנכונה כשבא הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון שייטול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא להיכנס לדת. ואם איש הוא בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית. ואם אשה היא שמא עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל:

והשאלה הגדולה על שלמה המלך אם לא קיבלו גרים בימיו איך זה שהוא גייר את בת פרעה ונישא לה?

התשובה לכך היא: כל מה שלא קיבלו גרים בימי שלמה, מדובר בגרים שבאים להתגייר מנגיעות אישיות, כדי לקבל הטבות, כדי לחיות טוב כמו עם ישראל בתקופה ההיא. אבל גר שלא בא בשביל הטבות אישיות, גר שמעמדו הכלכלי והחברתי טוב ובכל זאת בא להתגייר זה סימן שהגיור שלו הוא לשם שמים. בת פרעה ודאי שלא היו לה לא בעיות כלכליות ולא חברתיות, היא התגיירה כי רצתה להתגייר, היתה גרת צדק לכן שלמה המלך קיבל אותה ואף נשא אותה לאשה.
כעת נבין את שהתורה מדגישה על יתרו שהיה כהן מדין! התורה רוצה לומר שיתרו לא בא להידבק בעם ישראל בגלל הטבות כאלה ואחרות, יתרו היה במעמד גבוה ולא חסר לו דבר, יתרו היה כהן מדין, ראש הכמרים, והכמרים משופעים בממון, לא חסר להם כסף, כך שגירותו של יתרו היתה גרות של אמת. עזב הכל ובא אל המדבר!

אומר רש"י: אל המדבר. אף אנו יודעים שבמדבר היה, אלא בשבחו של יתרו דבר הכתוב, שהיה יושב בכבודו של עולם, ונדבו לבו לצאת אל המדבר מקום תוהו, לשמוע דברי תורה:

יתרו ישב במגדל השן, לא חסר לו דבר. וכשהבין שהוא חי בטעות, עזב הכל ובא להידבק בעם ישראל במדבר.

לא בכדי זכה יתרו לחתן כמשה רבנו וזכה עוד שמבני בניו ישבו בלשכת הגזית, ראשי סנהדרין היו. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. הקב"ה אינו מקפח שכר שום בריה. כמה שאתה מקריב יותר השכר שלך גדול יותר.

סיפור יפה מספרים על הרב והכומר

בכל יום ראשון היו באים אנשים שחטאו לפני הכומר והיו מתוודים בפניו על חטאיהם והכומר היה גובה מהם סכום כפרה ובכך היה מוחל על עוונותיהם.

החליט הכומר לצאת לחופשה לשבועיים אך לא יכל להשאיר את קהל מאמיניו ללא רועה, בפני מי יתוודו ויכפרו על פשעיהם. חשב הכומר אם יביא כומר מעיר אחרת יתכן שימצא חן בעיניהם ויתאהבו בו לכן אין טוב יותר מרב היהודים שיחליף אותו.

ניגש אל הרב וביקש אותו להחליפו למשך שבועיים ימים עד שיחזור מחופשתו

אמר לו הרב, הבט אני איני יכול להיכנס לבית תיפלתכם, אך אם ירצו להתוודות יבואו אלי לביתי ושם אוכל לקבל אותם.

לקח הכומר את כתובתו של הרב וסיכם איתו שבימי ראשון בין השעה 9 ל 12 יקבל את קהל מאמיניו

ביום ראשון על הבוקר הגיע הפציינט הראשון ג'וני גנב העיירה. התוודה בפני הרב שאמש נכנס לביתה של אלמנה זקנה והרביץ מכה, לבו נוקפו ולכן בא להתוודות כדי לכפר על חטאו.

שאל אותו הרב כמה גובה הכומר עבור עבירה כזו? אמר לו הגנב 100 דולר. שאל אותו הרב, כמה פעמים ממוצע בשנה אתה מגיע לכומר להתוודות? ענה הגנב, משהו כמו עשר פעמים.

חשב הרב וחשב ואמר לגנב, ראה אני אעשה איתך עסקה משתלמת, במקום שתבוא ותלך עשר פעמים  במשך השנה אני אמכור לך כרטיסיה של עשר מחילות במקום באלף דולר רק בשבע מאות דולר כך תהיה מסודר לשנה שלימה.

שמח הגנב להצעה ושלשל לרב שבע מאות דולר במזומן מהכסף שגנב אמש מהאלמנה ויצא שמח לביתו

כך עשה הרב עם כל המתוודים למיניהם

לאחר שבועיים חזר הכומר לעבודתו

בבוקרו של יום ראשון יושב הוא וממתין ושום אחד לא נכנס להתוודות. התפלא הכומר מה קורה כאן, אף אחד לא חטא?

יצא הכומר לרחוב והנה פוגש הוא את גנב העיירה, ג'וני מה קרה? למה לא באת היום להתוודות?

אמר לו הגנב הרב סידר אותנו לשנה שלימה! מכר לנו כרטיסיה שנתית

הלך הכומר לרב ואמר לו, רבי, ידעתי שהיהודים מסוכנים אבל עד כדי כך לא האמנתי. רק תגיד לי בבקשה איך חשבת על רעיון כזה גאוני, אני שנים בעסק הזה ומעולם לא חשבתי על רעיון כזה

אמר לו הרב, פשוט מאוד, ההבדל ביננו הוא שאתה חושב על החטאים של היום אני חושב על החטאים והעוונות העתידיות שיבואו!

מתפללים אנו "על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שארית עמך בית ישראל ועל פליטת בית סופריהם ועל גרי הצדק" (תפילת שמונה עשרה). הרי לך שגר צדק אמיתי הוא מי שנכלל עם כל הצדיקים האמיתיים שבעם ישראל.

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »