אין הצלחה ללא תפילה | פרשת יהדות

אין הצלחה ללא תפילה

יום חג שבועות הקדוש, יום מתן תורה, הוא יום פטירתו של 'אור שבעת הימים' הצדיק הקדוש ר' ישראל הבעל שם טוב.
הבעל שם טוב הקדוש לימד את תלמידיו שעל כל דבר צריך תפילה ובקשה מה'. ' "אין הצלחה ללא תפילה", היה אומר הבעל שם טוב, "גם אם יטרח ויעמול האדם רבות, אך לא יתפלל – לא יוכל להצליח".
מסופר שפעם אחת ביקש הבעל שם טוב הקדוש להביא לפניו יין כשר ומושגח, מהודר בכל ההידורים, ממדינת 'בסרביא'. כמו בכל מהלכיו של אותו עיר וקדיש היה לו גם בזה טעם כמוס.
השליחות הוטלה על תלמידו רבי דוד, ממיקליוב זצ"ל.
נטל רבי דוד על עצמו את התפקיד בדחילו ורחימו ונסע לעיר טלנשטי שב'בסרביה' לקיים מצוות רבו. חודשיים התעכב ר' דוד בטלנשטי.
אימת רבו היה עליו ובעצמו השגיח על כל פרט ופרט בייצור היין ובשמירתו, כדי שראוי יהיה לעלות על שולחנו של הבעש"ט הקדוש.
בעצמו נוכח בקניית הענבים, בעצמו ליווה את הובלת הענבים לגת, ובעצמו נוכח בעת דריכת הענבים, שימורם בכלים, וכל שאר עבודה הכרוכה בהם.
על כל אלה השגיח בעינים פקוחות בלי היסח הדעת כלל, כאשר את העבודה עצמה מבצעים יהודים כשרים ויראים.
כאשר הסתיימה תסיסת היין, והנוזל הצלול והכשר הועבר לחבית, ליווה ר' דוד את העשיה, כדי לשמור על היין היקר שיהיה כשר למהדרין. מפני האחרית הגדולה שנטל על עצמו, ומפני מורא רבו כמורא שמים, חש ר' דוד בשבועות אלו כמי שהטיל עליו המלך משימה גדולה וחשובה, ועליו לבצעה על הצד היותר טוב.
כאשר הגיע היום להעביר את חבית היין למז'יבוז' היה ר' דוד אחוז התרגשות גדולה וכפולה, הן על חסד ה' שכבר הגיע מעשה היין לסיומו, והן מגודל הזהירות והאחריות, להעברת היין בשלום ליעדו. הימים ימי חורף. שלגים וגשמים משבשים את הדרך. רוחות סערה ופגעי מזג האויר מקשים את הנסיעה עד כדי סכנה, והדרכים היו בוצניות ומסובכות.
ר' דוד עמל והתייגע קשות בשמירת היין גם בדרכים קשות שכאלו. סוף סוף הגיעה העגלה עם חבית היין הכשר למז'יבוז'. רבי דוד חש עצמו מאושר על שזכה לקיים מצוות רבו, ולאחר שבועות ארוכים של קושי לאין ערוך, זכה להגיע ליעדו בשלום. העגלה ריקדה בדרכי העיירה. ר' דוד הביט אל השמים הפרושים ממעל, והודה להקב"ה על שחפץ רבו הצליח בידו.
ר' דוד החל לדמיין בשמחה ובחדווה כיצד הבשע"ט הקדוש, רבן ומאורן של ישראל, יביט בו בחדווה ובתודה על מילוי המשימה על הצד הטוב ביותר…
עד שלפתע אירעה תקלה בדרך… מול העגלה התקרב חייל ענק רכוב על סוס. הוא חסם את הדרך ולא אפשר לעבור.
"עצור ופתח את החבית לבדיקה. מושל הכפר אינו מתיר להכניס לעיירה שיכר ממחוזות אחרים. פתח את החבית לבדיקה!" ציווה החייל גדול המימדים.
ר' דוד נתקף בפחד ובהלה ואמר: "אל תיגע בחבית שלי, אין בה שיכר כי אם יין טהור למורי ורבי. אין לך מה לחשוש, אין ברשותי שיכר ולא אבטל את תקנת המושל".
החייל הגדול לא הקשיב לדבריו של ר' דוד וביקש לבדוק בעצמו את תכולת החבית. הוא קפץ מהסוס, פתח את מכסה החבית של ר' דוד, הביט לעבר היין הצלול וטבל את אצבעו לבדיקת טעמה של התכולה.
"נכון", אישר החייל, אכן זהו יין טהור ולא שיכר. משוחרר אתה לדרכך".
ר' דוד ההמום נכנס לצער גדול, החייל הנכרי נגע ביין ופסל את כשרותו, והרי הוא יין נסך.
כמה חודשים שטרח בהכנת כל פרט ביין, בתסיסתו, בהעברתו, בשמירתו והנה כמה מטרים במית הבעל שם טוב נפסל היין. כשראה את פניו של רבו הוא פרץ בבכי סוער וילל בקול: "כבוד הצדיק הקדוש, רבי ועטרת ראשי, כל כך טרחתי, חודשים שעמלתי, יגעתי והקפדתי בכל שלב ושלב העשייה במסירות נפש של ממש, עד אשר נפסל היין ברגע האחרון, כמה רגעים טרם הגיעו אל הקודש. מדוע ככה קרה לי? על מה ולמה נענשתי?", הוא מירר בבכי וצער רב.
הבעל שם טוב הקדוש הרגיע את תלמידו הקדוש ואמר לו: "דע לך, תלמידי היקר, יגעת בכל נפשך, טרחת מעבר לכוחותיך, אך את העיקר שכחת, והוא, להתפלל להשי"ת על הצלחת מעשיך, על שמירתו שתלווה אותך מראשית הדרך ועד סופה!
הלא כבר אמר אדוננו דוד המלך ע"ה: "אם ה' לא ישמור עיר – שווא שקד שומר". כי אם ה' לא ישמור – שווא שקד שומר"- כל הטרחה והעמל היו לשווא. גם שהאדם בטוח שהשתדלותו ועשייתו היתה על הצד הטוב ביותר – חייב הוא להוסיף לפני כן תפילה מחי העולמים שיצליח את דרכו ויעזרהו.

'אדם בלי תפילה – זה אדם ללא הצלחה!'

כותב רבנו בחיי זצ"ל בספרו 'חובת הלבבות': 'על האדם לדעת שכל צרכיו ותוצאות מעשיו נקבעים ע"פ הבורא, וגם אם ישתדל ויטרח ללא סוף – התוצאה היא אך ורק ברשות ה'. ואף ברוחניות הוא כך, שהאדם צריך לעמול ולטרוח, אך לדעת שהתוצאה היא ע"פ גזירתו יתברך שמו.
על כן צריך האדם להקדים תפילה לפני כל מעשיו ודרכיו ולבקש מהבורא שמחייהו שיצליחהו במעשיו ובדרכו, שכן כל השתדלות שישתדל לא תועיל אילולא יעזרהו ה".
לפני שיוצא האדם מביתו צריך לבקש מהקב"ה: 'רבונו של עולם עזור לי להגיע למקום חפצי בהצלחה וללא פחד וצרה'.
לפני שהוא ניגש למבחן או להכין פעולה כלשהי, יפנה אל ה': "עזרני ה' יתברך, והצלח את המעשה שעומד אני לעשות".
כך הנחיל הבעש"ט לכל יהודי לדעת שיש לו אבא, ולבקש ממנו כל דבר ודבר.

מאת: הרב דוד הכהן – בספרו אור דוד.

פוסטים נוספים באתר

כאיש אחד | פרשת יהדות
כאיש אחד

כאיש אחד בלב אחד – דבר תורה נפלא בנושא אחדות עם ישראל במעמד הר סיני מאת: הרב דוד הכהן על חג מתן תורה הוא חג השבועות.

קרא עוד »
חג שבועות ברמז | פרשת יהדות
חג שבועות ברמז

וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת מִיּוֹם הֲבִיאֲכֶם אֶת עֹמֶר הַתְּנוּפָה שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת תִּהְיֶינָה: (חומש ויקרא כג. טו')בפרשת אמור (פרק כג') נאמר: "דבר אל בני ישראל

קרא עוד »
סור מרע ועשה טוב | פרשת יהדות
סור מרע ועשה טוב

דבר תורה על מגילת רות הנקראת בתפוצות ישראל בחג השבועות, בנושא סור מרע ועשה טוב מאת הרב דוד הכהן – גן יבנה בספרו או דוד.

קרא עוד »
מבצע מטורף! ניקוי ספות עד הבית

החל מ- 250 ₪ בלבד

עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש
דבר תורה על פרשת השבוע
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות ביקור חולים

להלכה: מצווה לבקר את החולים, ומצווה זו נאמר על כל אחד מישראל. ונאמרו ג' טעמים בכך, ולכן המבקר את החולה צריך לשאול את החולה האם

מה מברכים על חמאת בוטנים?

להלכה: חמאת בוטנים ברכתה 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: חמאת בוטנים, יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', כמבואר בספר הליכות ברכות (סימן ר"ב אות

מה מברכים על תן צ'אפ?

להלכה: על תן צ'אפ יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: תן צ'אפ הוא מחטיפי התירס, שברכתו 'שהכל נהיה בדברו', וכתב בספר הליכות ברכות (סימן

הנחת אפר בראש החתן בחופה

להלכה: בני אשכנז וחלק מבני הספרדים נהגו להניח אפר בראש החתן במקום הנחת תפילין, כמבואר בגמרא, ואילו חלק מבני הספרדים נהגו שלא להניח אפר, אלא

Translate »