אין אפוטרופוס לעריות | פרשת יהדות

אין אפוטרופוס לעריות

וְרָאִיתָ בַּשִּׁבְיָה אֵשֶׁת יְפַת תֹּאַר וְחָשַׁקְתָּ בָהּ וְלָקַחְתָּ לְךָ לְאִשָּׁה: (כי תצא כא. י’)

ולקחת לך לאשה. לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע. שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, ישאנה באסור. (רש”י).

יש לתמוה, הרי למלחמה הזאת כידוע הלכו רק אנשים צדיקים וקדושים שאין בהם אפילו נדנוד של חטא הקל ביותר, שלפני צאתם למלחמה עומד השוטר ומכריז: “מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו” ודרשו חז”ל (סוטה מד) – היינו הירא מעבירות שבידו, ואף אם יש בידו עבירה קלה, ששח בין תפילין של יד לבין תפילין של ראש, הרי הוא חוזר מעורכי המלחמה. א”כ אנשים שנשארו במלחמה אף ששמעו הכרזה זו ודאי הם אנשים צדיקים גדולים, ויראי ה’ בתכלית. ולאחר שנצחו במלחמה וראו יד ה’ וניסים גלויים ודאי התרבתה בהם היראה. וכי לאנשים צדיקים אלה, צריכה התורה להתיר אשת יפת תואר, ועליהם נאמר שאם לא יתירנה ישאנה באיסור ח”ו?!
היתר זה תמוה ביותר ואינו הולם את אמות המוסר של עם ישראל. הרי הוזהרנו “ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך, כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים וחרה אף ה’ בכם והשמידך מהר” (דברים ז ג’ – ד’).

והרי זאת הייתה עצת בלעם להחטיא את עם ישראל, ככתוב: “וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב” (במדבר כה, א). וגדול המחטיא את האדם יותר מההורגו, כמו שמצינו במדרש רבה ריש פר’ פינחס (פכ”א, ד). אם כן, כיצד באה התורה ומתירה לזנות עם בנות יפות תואר ולהתחתן איתם תוך גירות כפויה עליהן?
הלא על זה זועק הנביא “בה’ בגדו כי בנים זרים ילדו” (הושע א, ז)!
ולא עוד, אם כך אולי נתיר כך את כל מצוות התורה, אם יש קושי בקיום מצווה או באיסורים – אולי נאמר שנתירן מחשש שמא אדם ייכשל בהן.

וביאר בכתבי האר”י ז”ל: (שער המצוות)

וכן פירש בעל ה”אור החיים” הקדוש: כל ההולכים למלחמה צדיקים גמורים הם ואין להם שייכות כלל לתאוות, וכל כולם במחשבות עליונות בבורא יתברך, והנה, על אף קדושתם כאשר הולכים למלחמה חושקים באשת יפת תואר, אין זה אלא, כי כמה נפשות גדולות וקדושות אתעשקו בטיקלא, והם גוים. וכבר מצינו בהיסטוריה הרבה גויים שהיו בהם נשמות גדולות ויצאו מהם גדולי עולם – אברהם ושרה, שמעיה ואבטליון, אונקלוס הגר, רות המואביה. וכל זה, כי בחטאו של אדם הראשון נשבו כמה נשמות יקרות ביד הסטרא אחרא. וזה יורה, כי ודאי אותה האישה היא משורש ישראל, שלקחוה ושבו אותה הקליפות, ואם כאשר ‘ראית בשביה אשת יפת תואר’ ואז ‘חשקת בה’, ולכן “ולקחת לך לאשה” (שם פס’ יא). וזה מה שכתוב:

“ושבית שביו” (שם פס’ י), כי זה הוא שבוי בידם מההוא טיקלא, ולכן ראוי לך ליקח אותה מהם.”
אך עם כל זאת עלינו לדעת שיצר העריות הוא גדול מאוד ובל נטעה לחשוב שהנה רק בני האדם המכונים “עמך” קשה להם להתגבר על יצר זה. חז”ל הודו לנו כי כל הגדול מחברו יצרו גדול יותר; דוקא אצל אנשים גדולים בתורה וביראת שמים הניסיון אצלם גדול יותר.

וכבר קבעו חז”ל: “אין אפוטרופוס לעריות”.

אך אם “אם לא חפצת בה” – זהו סימן שאשה זו הרע שבה הוא הרוב, והטוב הוא המועט, ונתבטל הטוב במעוטו ונשארה כולה רע אז “ושלחתה לנפשה”, ולא תקח אותה לאשה, כי מרוב צד הרע שבה לא תתקרב לקדושה.
ועל פי מה שאמרנו לעיל, יש לשאול מדוע מבשרת התורה שבאשת יפת תואר יצא ממנה בן סורר ומורה [וכפי שמובא ברש”י] הלא נשמתה טהורה היא? כתב האר”י ז”ל שאין זה בתורת עונש, אלא שאי אפשר שלא יתערב סיגים מצד הרע שבה בוולד, וזה אשר יגרום לו להיות בן סורר ומורה.
ויתכן כי סמיכות פרשת יפת תואר לסורר ומורה מוכיחה עוד כי מי שלוקח יפת תואר סופו שיהיה לו בן סורר ומורה ומדוע?
וי”ל כיון שאותו אדם שהיה במלחמה לא ראה את מידותיה הטובות. את הנהגותיה. את יחוסה של אותה יפת תואר. מה שכן ראה זה את המעטה החיצוני, את היופי!
ולכן אין כאן אהבה אלא תאווה!
כשאדם ממלא תאוותו אין לו עוד אותה התלהבות והתפעמות – כפי שמובא בתלמוד, “אדם שעבר עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר”.
לכן בית זה שנבנה על יסוד תאווה, אין בו אהבה, אין בו כבוד, אין בו ערכים, ממילא בן הנולד לבית כזה שאין בין בני הזוג כבוד הדדי, ואין בו יסוד מושתת על ערכים, הכל בו מותר ומשם סלולה הדרך לאותו ילד מסכן להידרדרות רוחנית ערכית. אהבה נבחנת בנתינה ולא בקבלה, בהיות שאהבה זו תלויה בדבר, ממילא אין סופה להתקיים.

מאת: הרב דוד הכהן – גן יבנה.

פוסטים נוספים באתר

לשם ה' | פרשת יהדות
לשם ה’

לֹא תִרְאֶה אֶת שׁוֹר אָחִיךָ אוֹ אֶת שֵׂיוֹ נִדָּחִים וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם הָשֵׁב תְּשִׁיבֵם לְאָחִיךָ: (כי תצא כב. א’). מצווה אותנו התורה לא להתעלם כאשר אנו

קרא עוד »
איננו שומע בקול אביו ובקול אמו | פרשת יהדות
איננו שומע בקול אביו ובקול אמו

כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקוֹל אָבִיו וּבְקוֹל אִמּוֹ וְיִסְּרוּ אֹתוֹ וְלֹא יִשְׁמַע אֲלֵיהֶם: (כי תצא כא. יח’). בגמרא במסכת סנהדרין (עב.)

קרא עוד »
בן סורר ומורה | פרשת יהדות
בן סורר ומורה

כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקוֹל אָבִיו וּבְקוֹל אִמּוֹ וְיִסְּרוּ אֹתוֹ וְלֹא יִשְׁמַע אֲלֵיהֶם: (כי תצא כא. יח’). פרשת בן סורר ומורה

קרא עוד »
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
פרשת ראה | פרשת יהדות
פרשת ראה

פרשת ראה פרשת ראה המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ראה פרק יא’ ראשון (כו) רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם

פרשת עקב | פרשת יהדות
פרשת עקב

פרשת עקב פרשת עקב המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת עקב פרק ז’ ראשון (יב) וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת

פרשת ואתחנן | פרשת יהדות
פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ואתחנן פרק ג’ ראשון (כג) וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהוָה בָּעֵת

הלכות תפילין

מצוות תפילין, היא מצווה מהתורה כמו שנאמר “וקשרת לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך”. ולכן מחויב אדם להניח תפילין בכל יום, וחייב שיהיו עליו

הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות