אברהם הוליד את יצחק | פרשת יהדות

אברהם הוליד את יצחק

וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק: (פרשת תולדות כה. יט’)
על ידי שכתב הכתוב יצחק בן אברהם הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק, לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה, שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו, מה עשה הקדוש ברוך הוא, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק, וזהו שכתב כאן יצחק בן אברהם היה, שהרי עדות יש שאברהם הוליד את יצחק: (רש”י)

אביו ומולידו

ותימה? למה קרא אותם ליצני הדור, והלא רשעי הדור הם? ונראה שבודאי לא היו אומרים שמאבימלך נתעברה שרה, פשוטו כמשמעו, כי מה ירויחו בזה, שהרי אדרבה אברהם לא היה עקר יותר משרה, והראיה שנולד לי ישמעאל מהגר, וגם שרה בהוולד לה יצחק היתה בת תשעים שנה, ולא יוקטן הנס באמרם שמאבימלך נתעברה. אלא שבדרך ליצנות אמרו, שעד עכשיו לא ילדה שרה הגם שהיתה צדקת, ורק עתה נתעברה, מפני שהועילו לה צערה וזכותה בעת שלקחה אבימלך בעל כרחה, ונצלה ממנו, כי לא קרב אליה ויצאה טהורה ונקיה. ולכן ראה ה’ בעניה וצערה ונתן לה הריון מאברהם.
כך מצאנו בפרשת סוטה, אשה שנסתרה וטהורה היא, נאמר בה: “ונקתה ונזרעה זרע” (במדבר ה, כח), ואבימלך היה רק הסיבה לדבר, וזוהי כוונתם באומרם: “מאבימלך נתעברה שרה”, כלומר, מסיבת אבימלך שניסה לקחתה לו לאשה, לכן נתעברה שרה (מאברהם). אבל בהיות שאמרו כן בלשון סתומה, כל השומע יבין דברים כפשוטן, ויהיה לעז ח”ו על אותו צדיק, על כן צר הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו של יצחק כדמות אברהם ממש, להוציא מלב הטועים השומעים דברי ליצני הדור שדברו בלשון המשתמעת לשני פנים. (בית הלוי).
ואפשר לפרש עוד באופן אחר, על פי מה שאמרו בתלמוד, (ב”ק צב.) כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה, שנאמר: “ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו וילדו” (בראשית כ. יז’). וסמיך ליה: “וה’ פקד את שרה” (בראשית כא. א’). וזו היתה כוונת “ליצני הדור”: מאבימלך נתעברה שרה, כלומר: מסיבת ענין אבימלך, שבקש עליו אברהם רחמים והתרפא, מזה נגרם שנתעברה שרה, אלא שאמרו זאת בצורה של ליצנות וניסוח מעורפל ומטעה, לכן נקראו ליצני הדור. (תורת משה סופר).
ובספר “אלה הדברים” כתב דאפשר לומר שיש הבדל בין המושג ‘בן’ למושג ‘הוליד’, כלומר “לא כל מי שיש לו בן הוא גם הוליד בן זה”: וביאור הדברים, המושג ‘בן’ מתייחס למציאות ‘שפלוני הוא בנו של אלמוני”, אולם המושג ‘הוליד’ מתייחס לתכונות מסוימות של כעס או שלוה, מידות טובות או רעות, רגשות של יראה או היפוכן של רגשות כאלה.
והנה הגמרא בסנהררין (צט), אומרת: “כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו”, הרי שביחס לחבירו הוא נקרא “בן”, אולם ביחס לתורה הוא נקרא ילדו, משום שהמלמד הזה העביר לו תכונות של תורה ויראה, תכונות רוחניות, ועל זה מתייחסת המילה ‘ילדו’.
לפי”ז נמצא שיש ופלוני הוא בנו של אלמוני ומכל מקום אלמוני זה לא הוליד את פלוני משום שלא העביר לו את תכונותיו. וכאן אומרת התורה שיצחק הוא לא רק בן אברהם, אלא אברהם גם הוליד את יצחק, אברהם העביר לבנו יצחק את התכונות הטובות של עצמו, תכונות של חסד ומסירות נפש לתורה וליראה.

מאת: הרב דוד הכהן – גן יבנה.

פוסטים נוספים באתר

אהבת הבנים | פרשת יהדות
אהבת הבנים

ויִּגְדְּלוּ הַנְּעָרִים וַיְהִי עֵשָׂו אִישׁ יֹדֵעַ צַיִד אִישׁ שָׂדֶה וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם יֹשֵׁב אֹהָלִים: וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵשָׂו כִּי צַיִד בְּפִיו וְרִבְקָה אֹהֶבֶת אֶת יַעֲקֹב:

קרא עוד »
להגיע בזמן | פרשת יהדות
להגיע בזמן

וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לַיהוָה לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא וַיֵּעָתֶר לוֹ יְהוָה וַתַּהַר רִבְקָה אִשְׁתּוֹ: (פרשת תולדות כה. כא‘)סיפר הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט”א סיפור עם

קרא עוד »
כחה של תפילה | פרשת יהדות
כחה של תפילה

וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לַיהוָה לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא וַיֵּעָתֶר לוֹ יְהוָה וַתַּהַר רִבְקָה אִשְׁתּוֹ: (פרשת תולדות כה. כא’)מי שעובד על עצמו בענייני התפילה יכול להגיע

קרא עוד »
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מלאכת צובע

אחת מל”ט אבות מלאכות שחייבים עליהם ועוברים באיסור תורה היא מלאכת צובע. ואין הצובע חייב עד שיהא צבע המתקיים, אבל הצובע בצבע לא מתקיים, הרי

מלאכת מתיר

מלאכת מתיר היא אחת מל”ט אבות מלאכה שחייבים עליהם מהתורה בשבת.בגמרא בשבת דף ע”ד ע”ב קושר ומתיר אפו הם היו במשכן, אומרת הגמרא שצדי חלזון

מלאכת טוחן

מלאכת טוחן היא אחת ל”ט אבות מלאכות שאסורים בשבת.גדר מלאכת טוחן מובא ברמב”ם בפרק ז’ מהלכות שבת הלכה ה’ שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים

מלאכת שוחט

ברמב”ם בפרק י”א הלכה א’ כתב השוחט חייב, ולא שוחט בלבד אלא כל הנוטל נשמה לאחד מכל מיני חיה ובהמה ועוף ושרץ בין בשחיטה בין

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות