מה מברכים על הפפאיה?

להלכה: על פרי הפפאיה יש לברך 'בורא פרי האדמה'.

בביאור הדברים:

והטעם שברכתו 'בורא פרי האדמה', כתבו הפוסקים כמה טעמים בכך, והובא בספר הליכות ברכות (סימן ר"ג אות ז').

א: שמוצאים פירות בתוך השנה הראשונה מזריעת הגרעין, וזה תכונה של ירק ולא של עץ, והובא בספר רב פעלים (חלק ב' סימן ל'), וכן בחזון עובדיה ברכות (עמוד י"ט).

וכתב (שם) שעשו ניסיון לבדיקה במאה עצי פרי הפפאיה בארץ ישראל, ולאחר שמונה חודשים מנטיעתם גדלו הפירות.

ב: שהגזע תוכו חלול, והרי זה סימן שאין הוא אילן אלא ירק, וכך כתב הרב פעלים (שם), וכן האור לציון (חלק ב' פרק מ"ו אות מ').

עבר ובירך על הפפאיה 'בורא פרי העץ', כתב בספר הליכות ברכות (שם) שלא יצא ידי חובה אף בדיעבד, ולכן יאמר מיד 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד', ויברך 'בורא פרי האדמה'.

תוכן עניינים
מבצע מטורף! ניקוי ספות עד הבית

החל מ- 250 ₪ בלבד

עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש
דבר תורה על פרשת השבוע
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות ביקור חולים

להלכה: מצווה לבקר את החולים, ומצווה זו נאמר על כל אחד מישראל. ונאמרו ג' טעמים בכך, ולכן המבקר את החולה צריך לשאול את החולה האם

מה מברכים על חמאת בוטנים?

להלכה: חמאת בוטנים ברכתה 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: חמאת בוטנים, יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', כמבואר בספר הליכות ברכות (סימן ר"ב אות

מה מברכים על תן צ'אפ?

להלכה: על תן צ'אפ יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: תן צ'אפ הוא מחטיפי התירס, שברכתו 'שהכל נהיה בדברו', וכתב בספר הליכות ברכות (סימן

הנחת אפר בראש החתן בחופה

להלכה: בני אשכנז וחלק מבני הספרדים נהגו להניח אפר בראש החתן במקום הנחת תפילין, כמבואר בגמרא, ואילו חלק מבני הספרדים נהגו שלא להניח אפר, אלא

Translate »