ברכת מחיה המתים | פרשת יהדות

ברכת מחיה המתים

בָּרוּךְ אַתָּה יהֵוָהֵ, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם מחיה המתים.

ברכת מחיה המתים, היא ברכה שתיקנו חז"ל לאומרה, כאשר לא פגש בחברו יותר מ-12 חודש.

מסבירים המפרשים, כי בתוך 12 חודשים בטוח והאדם עבר את ראש השנה, שכידוע נגזר על האדם האם ייכתב בספר החיים או בספר המתים.

גם בשנה מעוברת מברך לאחר 12 חודשים, ולא צריך שימתין שנה שלמה.

מסברים המפרשים, כי ההגדרה של "חבר" הוא אדם החביב עליו וכזה אשר שמח הוא לראותו שוב.

מנהג ימינו הוא שלא לברך ברכת מחיה המתים כאשר פוגש בחברו. וזאת משתי סיבות מרכזיות:

  1. חוששים שמא ייאלץ לברך ברכת מחיה המתים גם לאדם אשר לא חביב עליו מאוד רק ע"מ לא לייבשו, וא"כ הרי זה מברך ברכה לבטלה.
  2. מאחר והתקשורת בזמננו מצויה, והרי אם היה קורה לחברו דבר מה הרי זה היה יודע. ומשום שאינו שמע דבר מחברו במהלך השנה, הרי זה כאילו הודיעו לו שהכל בסדר עם חברו.

מקור הברכה נמצא בגמרא ברכות דף נב' עמוד ב': "אמר רבי יהושע בן לוי, כל הרואה את חבירו לאחר שלשים יום מברך שהחיינו, ואם ראהו לאחר שנים עשר חודשים, מברך מחיה המתים".

נוסח ברכות נוספות ביהדות

ברכת הגומל | פרשת יהדות

ברכת הגומל

נוסח ברכת הגומל עם ניקוד, הסברים וטעמים על הברכה.

ברכת הטוב והמטיב | פרשת יהדות

הטוב והמטיב

ברכת הטוב והמטיב, עם ניקוד והסברים נפלאים.

ברכות השבח | פרשת יהדות

ברכות השבח

נוסחי ברכות השבח השלמים, עם ניקוד ומידע אודות הברכות.

מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

שוקהכיף

חנות צעצועים

חימר כחול – קוסמטיקה טבעית מתקדמת

איפור וקוסמטיקה

פיטבנדר ספורט – אביזרי ספורט

בגדי ספורט, אופנה
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.