ברכת לישב בסוכה | פרשת יהדות

ברכת לישב בסוכה

בָּרוּךְ אַתָּה יהֵוָהֵ, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם אֲשֶר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ לֵישֵׁב בַּסֻּכָּה.

ברכת לישב בסוכה, הינה אחת מברכות המצוות, אשר צריך לאומרה קודם ליישב בסוכה בתוך שבעת ימי חג הסוכות.

נחלקו בזה הפוסקים מתי מברכים לישב בסוכה? האם בכל פעם שהאדם נכנס לסוכה, או רק כאשר נכנס לסוכה לסעודה? 

דעת חלק מהפוסקים כי יש לברך ברכה זו בכל כניסה לסוכה, אולם דעת רוב הפוסקים וכך נפסק הלכה למעשה כי יש לברך רק כאשר מתיישב לסעודה. והסיבה לכך היא: ספק ברכות להקל.

לדעת רוב פוסקי אשכנז, יש לברך בכל פעם שאוכל בסוכה גם כאשר אינו נוטל ידיים ואוכל פת. 

לדעת פוסקי עדות המזרח וחלק מפוסקי אשכנז, מברכים ברכת לישב בסוכה רק כאשר יושב לסעודת פת – כלומר סעודת עם נטילת ידיים וברכת המוציא.

גם בזה נחלקו הראשונים: הרמב"ם פסק כי ברכה זו יש לברכה בעמידה, מכיוון שאין ברכה זו שונה מיתר מברכות המצוות – וכך נוהגים כיום יהדות תימן.

הראב"ד לעומת זאת פוסק כי ברכה זו מברכים בישיבה, כי את המצווה הוא מקיים גם בישיבה וגם בעמידה (בכל שהות בסוכה), אז אין הבדל בין עמידה לישיבה.

דעת רוב הפוסקים כיום (אשכנז, יהדות מרוקו, תוניס, תימן ועוד), כי יש לברך קודם על המאכל ורק לאחר מכן לברך ברכת לישב בסוכה. 

דעת המהר"ם ופוסקים אחרים, כי יש לברך קודם לישב בסוכה ורק לאחר מכן ברכה על האוכל – שהרי הינו מצווה לברך קודם על שהייתו בסוכה.

מקור הברכה נלקח מהפסוק בחומש ויקרא (פרק כג' פסוקים מב-מג): "בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני ה‘ אלוקיכם".

 

נוסחי ברכות נוספות ביהדות

ברכת שהחיינו | פרשת יהדות

ברכת שהחיינו

ברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

ברכת לשמור חוקיו | פרשת יהדות

לשמור חוקיו

הכל על ברכת לשמור חוקיו ומתי נהוג לאומרה.

ברכת המזון | פרשת יהדות

ברכת המזון

נוסחי ברכת המזון המלא לפי נוסח העדות.

מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

קרדיט פלוס – יועץ משכנתאות בירושלים

יועץ משכנתאות, הלוואות ובנקים

שילת – לאמבט ולבית

ריהוט אמבטיה

איטום גג – אילוז נדב

איטום גגות
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.