האם סבונים משחת שיניים ובשמים כשרים לפסח?

להלכה: סבונים, משחת שיניים, בשמים, וכן חומרי ניקוי, כשרים לפסח, משום שאינם ראויים לאכילת כלב.

האם סבונים משחת שיניים ובשמים כשרים לפסח? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן תמ"ב הלכה ט') "חמץ שנתעפש קודם זמן איסורו ונפסל מאכילת הכלב, ששרפו באש [קודם זמנו] ונחרך עד שאינו ראוי לכלב, או שיחדו לישיבה וטח אותו בטיט, מותר לקיומו בפסח".
מבואר דבר שנפסל לאכילת כלב כשר לפסח, ולכן סבונים, משחת שיניים, בשמים, וחומרי ניקוי, כשרים לפסח, משום שאינו ראוי לאכילת כלב, ואמנם יש שחששו להשתמש בחומרים אלו, משום שאנחנו מחשיבים סיכה כשתייה [ואם זה ראוי לרחוץ בו אז הוא רק גם לשתייה], מכל מקום נראה שאין לומר סיכה כשתייה אלא בדבר הראוי לאכילה ולא בדבר פגום, וכך מבואר באור לציון (חלק ג' פרק ח' הלכה ו').
המשנה ברורה (סימן תמ"ב סימן קטן מ"ה) כותב וחמץ שנפסל מאכילת כלב הדין שאסור לאכול אותו, וזה דווקא שאכול אותו בכוונה משום שחושב בעניו, מה שאין כן בדבר שלא מתכיון, כגון להשים דיו תוך כדי כתיבה בלי כוונה, מותר.
ולכן אומר החוט השני (פסח פרק ז' סימן קטן ג') משחת שיניים שנפסל מאכילת כלב, אפילו שמכניס את המשחה לפה, והדין הוא שאם מכניס את המשחה לפה בכוונה פסול, מכל מקום כיון שזה רק לשטיפה ולא לשתייה מותר.
וכן הוא הדין שאר חומרי ניקוי וכדומה שאינו מכניס לפה שמותר.
מאידך הגרי"ש אלישיב (אשרי האיש חלק ג' פרק נ"ח אות ט"ז) כותב שאף על פי שמעיקר הדין מותר להשתמש בהם בפסח, מכל מקום משום חומרא של פסח ראוי שלא להשתמש בהם אלא אם כן יש להם הכשר של פסח.
וכן הוא הדין חומרי ניקוי בשמים וכדומה, שראוי שיהיה להם הכשר לפסח.

קראו גם את המאמרים הבאים:

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

קורקי פור יו – קורקינטים ואופניים חשמליים

אופניים חשמליים

ABM הפקות – במות ומסכי לד לאירועים

הפקת אירועים, אירועים

תומר שיפוצים

בנייה ושיפוצים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.