האם מניחים תפילין בחול המועד?

להלכה: בני ארץ ישראל אין להם להניח תפילין בחול המועד, אבל בחוץ לארץ יש קהילות שנוהגים להניח תפילין, ואילו אצל חלק מהקהילות בני אשכנז נוהגים שלא להניח תפילין בחול המועד.

בביאור הדברים: האם מניחים תפילין בחול המועד?

השולחן ערוך בהלכות תפילין (בסימן לא’ הלכה ב’) “בחול המועד גם כן אסור להניח תפילין מהטעם הזה בעצמו, שימי חול המועד גם הם אות”.
בתורה בפרשת בא כתוב “והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך” הפסוק מדבר על תפילין שנחשב אות (קשר) בנינו לבין ה’. וכן בפסח מצרים כתוב אות, והוקשו כל מועדי ה’ לפסח. ואסור, משום שאם עושה את האות השני זה מראה שהוא מזלזל באות הראשון.
ואיזה אות שייך בהם? מביא המשנה ברורה “בפסח אכילת מצה, ובסוכה ישיבת הסוכה”.
הרמ”א מביא “ויש אומרים שחול המועד חייב בתפילין וכן נוהגים בכל גלילות אלו להניחם במועד ולברך עליהם, אלא שאין מברכים עליהם בקול רם כמו שאר ימות השנה”.

והטעם שאינם נפטרים בהנחת תפילין משום האות?

מבאר המשנה ברורה שאותם היש אומרים סוברים מכיוון שיש בהם מלאכה אין בהם משום אות.
שיטת האחרונים הסכימו לשיטת הטורי זהב, שגם אם מניחים תפילין, צריך להניחם בלא ברכה, משום שהברכות אינן מעכבות וספק ברכות להקל, והדין הוא בכל ספק ברכות שלא יודעים מה הדין דינו שמקלים ולא מברכים.
המשנה ברורה כותב, גם קודם הנחה יחשוב בדעתו אם אני מחיוב אני מניחם לשם מצווה, ואם לאו אין אני מניחם לשם מצווה, ובזה יוצא לפי כל השיטות. שגם מי שסובר שיש איסור להניח תפילין בחול המועד ויש בזה משום איסור בל תוסיף, במקום שאין בכוונתו לשם מצווה, אין בזה איסור של בל תוסיף, אין איסור בדבר.
המנהג בארץ ישראל הוא שלא להניח תפילין בחול המועד, וכך מובא בשבט הלוי (חלק ג’ סימן י”א).
וכן להלכה אין להניח תפילין בחול המועד.
וציבור שנהגו להניח תפילין לא ישנו ממנהגם
המשנה ברורה מביא בשם האחרונים, שאין נכון שבית הכנסת אחת מקצתם יניחו תפילין ומקצתם לא יניחו, משום לא תתגודדו (לא תתגודדו הפירוש אל תהיה שונה מכל הקהל שבו אתה נמצא).
אדם שלא נוהג להניח תפילין בחול המועד, והגיע לבית הכנסת שכן נוהגים להניח תפילין בחול המועד, הדין שחייב להניח תפילין כמו מנהג בית הכנסת.
הילקוט יוסף בהלכות תפילין (סימן לא’ הלכה ז’) המתפלל בבית הכנסת של אשכנזים בחו”ל שכולם מניחים שם תפילין בחול המועד, יש אומרים שאין לו להתפלל שם בלא תפילין, משום לא תתגודדו, ולכן דעתם יניח שם תפילין בלא ברכה, ולהלכה נראה שאין לחוש בזה לאיסור לא תתגודדו, ויתפלל שם בחול המועד כפי מנהגו בלא תפילין.

שאלות נוספות בנושאי הנחת תפילין במועדים

תוכן עניינים
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
האם מותר להרוג ג’וק בשבת?

להלכה: אסור להרוג ג’וק בשבת, וכן אסור להרוג יתושים וכדומה, על אף שהם עוקצים אותו ומפריעים לא באכילתו, משום נטילת נשמה שהדבר אסור מהתורה.אבל לרסס

האם מותר לבלוע כדורים בשבת?

להלכה: יש חילוק בין סוגי הכדורים:כדורים כגון אקמול, דקסמול וכדומה שהם למטרת כאב ראש/בטן/צינון וכיוצ”ב לדעת רוב הפוסקים אסורים בשבת.אך אם נפל למשכב, או שסובל

האם אישה כשרה לכתוב מגילה?

נשאלתי מהאברך רבי עמנואל דויב שליט”א שביקש לכתוב מגילה לעצמו ולהרגיש סיפוק שאדם שמח ממעשה ידיו ואשת חבר חשקה גם היא בכתיבה כנאמר במגילה וגם

אמירת במה מדליקין בבית האבל

מנהג ישראל מקדמא דנא לומר פרק  משנת במה מדליקין בזמן קבלת שבת והביאו מרן (בסימן ר”ע) ומרן הביא באיזה זמן אין לומר אך לא הביא

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות