האם מניחים תפילין בחול המועד?

להלכה: בני ארץ ישראל אין להם להניח תפילין בחול המועד, אבל בחוץ לארץ יש קהילות שנוהגים להניח תפילין, ואילו אצל חלק מהקהילות בני אשכנז נוהגים שלא להניח תפילין בחול המועד.

בביאור הדברים: האם מניחים תפילין בחול המועד?

השולחן ערוך בהלכות תפילין (בסימן לא' הלכה ב') "בחול המועד גם כן אסור להניח תפילין מהטעם הזה בעצמו, שימי חול המועד גם הם אות".
בתורה בפרשת בא כתוב "והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך" הפסוק מדבר על תפילין שנחשב אות (קשר) בנינו לבין ה'. וכן בפסח מצרים כתוב אות, והוקשו כל מועדי ה' לפסח. ואסור, משום שאם עושה את האות השני זה מראה שהוא מזלזל באות הראשון.
ואיזה אות שייך בהם? מביא המשנה ברורה "בפסח אכילת מצה, ובסוכה ישיבת הסוכה".
הרמ"א מביא "ויש אומרים שחול המועד חייב בתפילין וכן נוהגים בכל גלילות אלו להניחם במועד ולברך עליהם, אלא שאין מברכים עליהם בקול רם כמו שאר ימות השנה".

והטעם שאינם נפטרים בהנחת תפילין משום האות?

מבאר המשנה ברורה שאותם היש אומרים סוברים מכיוון שיש בהם מלאכה אין בהם משום אות.
שיטת האחרונים הסכימו לשיטת הטורי זהב, שגם אם מניחים תפילין, צריך להניחם בלא ברכה, משום שהברכות אינן מעכבות וספק ברכות להקל, והדין הוא בכל ספק ברכות שלא יודעים מה הדין דינו שמקלים ולא מברכים.
המשנה ברורה כותב, גם קודם הנחה יחשוב בדעתו אם אני מחיוב אני מניחם לשם מצווה, ואם לאו אין אני מניחם לשם מצווה, ובזה יוצא לפי כל השיטות. שגם מי שסובר שיש איסור להניח תפילין בחול המועד ויש בזה משום איסור בל תוסיף, במקום שאין בכוונתו לשם מצווה, אין בזה איסור של בל תוסיף, אין איסור בדבר.
המנהג בארץ ישראל הוא שלא להניח תפילין בחול המועד, וכך מובא בשבט הלוי (חלק ג' סימן י"א).
וכן להלכה אין להניח תפילין בחול המועד.
וציבור שנהגו להניח תפילין לא ישנו ממנהגם
המשנה ברורה מביא בשם האחרונים, שאין נכון שבית הכנסת אחת מקצתם יניחו תפילין ומקצתם לא יניחו, משום לא תתגודדו (לא תתגודדו הפירוש אל תהיה שונה מכל הקהל שבו אתה נמצא).
אדם שלא נוהג להניח תפילין בחול המועד, והגיע לבית הכנסת שכן נוהגים להניח תפילין בחול המועד, הדין שחייב להניח תפילין כמו מנהג בית הכנסת.
הילקוט יוסף בהלכות תפילין (סימן לא' הלכה ז') המתפלל בבית הכנסת של אשכנזים בחו"ל שכולם מניחים שם תפילין בחול המועד, יש אומרים שאין לו להתפלל שם בלא תפילין, משום לא תתגודדו, ולכן דעתם יניח שם תפילין בלא ברכה, ולהלכה נראה שאין לחוש בזה לאיסור לא תתגודדו, ויתפלל שם בחול המועד כפי מנהגו בלא תפילין.

שאלות נוספות בנושאי הנחת תפילין במועדים

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

התג שלך – מימוש זכויות רפואיות

שירותים ממשלתיים

שירה אדוני – יועצת משכנתאות ונדל"ן

יועץ משכנתאות

אשר אמסלם – עורך דין

עורכי דין
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על דגים?

להלכה: על דגים מברכים 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: על דגים, נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד הלכה א') על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון

מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק

מה מברכים על סודה?

להלכה: על משקה המוגז הנקרא סודה יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', ולאחריו 'בורא נפשות רבות'. השותה מי סודה ללא טעמים, כתב בספר הליכות

מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.