האם מותר למרוח יוד על פצע בשבת?

האור לציון (חלק ב' פרק ל"ו הלכה ז') כתב, אסור להניח אבקת יוד בשבת מפני שמלבד שהיוד מונע זיהום הוא גם כן מרפא את המכה, ויש בו משום רפואה בשבת, ואסור.
אמנם לחולה שנפל למשכב, או בפצע הנמצא במקום הפנימי כגון מן השיניים ולפנים, או לקטן שדינו כחולה, מותר, כמו שמבואר מדברי השולחן ערוך (סימן שכ"ח סעיף ג').
מאידך הגרש"ז אוירעבך (שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ה הערה י"ז) כתב שמותר להניח משחת יוד בשבת, ואף שהיא מרחיקה את החיידקים, מכל מקום אין דינה כרפואה, אלא כרטייה המשתמרת, שכתב השולחן ערוך (סימן שכ"ח הלכה כ"ז) שמותר להניחה על גבי המכה בשבת.
לגבי מריחת היוד, יש להקפיד שלא למרוח אותו משום שיש בדבר איסור ממרח, אלא יש לו להשים אותו ללא מריחה כלל.

לעוד שאלות, בקרו במדור שאל את הרב

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

התג שלך – מימוש זכויות רפואיות

שירותים ממשלתיים

החלקת שיער בירושלים – ליאל פלבני

החלקת שיער, איפור וקוסמטיקה

Any print – פתרונות זכוכית

הדפסה ובתי דפוס
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.