האם מותר להשחיל שרוך בנעל בשבת?

להלכה: חולקים האחרונים האם מותר להשחיל שרוך חדש בשבת, יש שכתבו לאסור משום שיש בדבר תיקון כלי שעל ידי כן מתקן את הנעל, ויש שכתבו להתיר כי תיקון כלי שייך רק בשרוך ובזה הכלי כבר מתוקן.
אבל בשרוך שהיה כבר באותה הנעל מותר לפי כל השיטות. שרוך שהיה בנעל אחר יש שכתבו לאסור ויש שכתבו להתיר.
כמובן שיש להחמיר שלא להשחיל שרוך לתוך נעל בשבת, ובדיעבד מותר.

האם מותר להשחיל שרוך בנעל בשבת? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן שי”ז הלכה ב’) “נשמטו לו רצועות מנעל וסנדל או נשמט רוב הרגל, מותר להחזיר הרצועות למקומן ובלבד שלא יקשור”.
המשנה ברורה (סימן קטן י”ח) כותב “ודווקא אותן הרצועות, אבל רצועה חדשה שלא הייתה שם מתחילה אסור, דמקרי מתקן מנא”.
מבואר מדבריו ששרוך חדש אסור להשחיל אותו לנעל, משום שיש בדבר תיקון כלי, אבל שרוך שהיה בנעל הזה ויצא אין איסור ומותר, משום שלא תיקן כלום.
רצועה או שרוך שאינם חדשים והיו כבר בנעל אחרת האם מותר להשחיל אותם בנעל אחרת, דעת השולחן שלמה (סימן קטן ח’) שאסור לתת אותם בנעל אחרת.

מאידך שיטת קצות השולחן להגר”ח נאה (סימן קמ”ו) כתב שכל האיסור הוא רק במנעל חדש, שאם משחיל בו שרוך, מתקן הוא את הנעל שתהא ראויה לשימוש, אבל שרוך חדש בנעל ישנה אין בזה תיקון מנא, משום שהשרוך היה נחשב כלי גם קודם שהושחל בנעל.
מבואר מדבריו לא כמו שיטת המשנה ברורה שסבר שיש איסור להשחיל שרוך חדש בנעל ישנה כיון שמתקן על ידי זה את הנעל, אלא כל האיסור הוא רק בנעל חדשה ולא בשרוך חדש, כיון שהשרוך היה נחשב לכלי גם קודם שהושחל לנעל, ולכן לא שייך בו תיקון כלי.

האור לציון (חלק ב’ פרק כ”ט הלכה ד’) כותב [מכוח שיטת הקצות השולחן] לכתחילה אין להשחיל שרוך חדש בנעל בשבת, ואפילו הנעל משומשת, ובמקום הצורך יש להקל להשחיל על ידי קטן, ובמקום שיש טורח בהשחלת השרוך, אין להשחיל בכול אופן. כדברי הרמ”א (שם בסעיף ב’).

תוכן עניינים
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מלאכת צובע

אחת מל”ט אבות מלאכות שחייבים עליהם ועוברים באיסור תורה היא מלאכת צובע. ואין הצובע חייב עד שיהא צבע המתקיים, אבל הצובע בצבע לא מתקיים, הרי

מלאכת מתיר

מלאכת מתיר היא אחת מל”ט אבות מלאכה שחייבים עליהם מהתורה בשבת.בגמרא בשבת דף ע”ד ע”ב קושר ומתיר אפו הם היו במשכן, אומרת הגמרא שצדי חלזון

מלאכת טוחן

מלאכת טוחן היא אחת ל”ט אבות מלאכות שאסורים בשבת.גדר מלאכת טוחן מובא ברמב”ם בפרק ז’ מהלכות שבת הלכה ה’ שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים

מלאכת שוחט

ברמב”ם בפרק י”א הלכה א’ כתב השוחט חייב, ולא שוחט בלבד אלא כל הנוטל נשמה לאחד מכל מיני חיה ובהמה ועוף ושרץ בין בשחיטה בין

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות