האם מותר להשחיל שרוך בנעל בשבת?

להלכה: חולקים האחרונים האם מותר להשחיל שרוך חדש בשבת, יש שכתבו לאסור משום שיש בדבר תיקון כלי שעל ידי כן מתקן את הנעל, ויש שכתבו להתיר כי תיקון כלי שייך רק בשרוך ובזה הכלי כבר מתוקן.
אבל בשרוך שהיה כבר באותה הנעל מותר לפי כל השיטות. שרוך שהיה בנעל אחר יש שכתבו לאסור ויש שכתבו להתיר.
כמובן שיש להחמיר שלא להשחיל שרוך לתוך נעל בשבת, ובדיעבד מותר.

האם מותר להשחיל שרוך בנעל בשבת? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן שי"ז הלכה ב') "נשמטו לו רצועות מנעל וסנדל או נשמט רוב הרגל, מותר להחזיר הרצועות למקומן ובלבד שלא יקשור".
המשנה ברורה (סימן קטן י"ח) כותב "ודווקא אותן הרצועות, אבל רצועה חדשה שלא הייתה שם מתחילה אסור, דמקרי מתקן מנא".
מבואר מדבריו ששרוך חדש אסור להשחיל אותו לנעל, משום שיש בדבר תיקון כלי, אבל שרוך שהיה בנעל הזה ויצא אין איסור ומותר, משום שלא תיקן כלום.
רצועה או שרוך שאינם חדשים והיו כבר בנעל אחרת האם מותר להשחיל אותם בנעל אחרת, דעת השולחן שלמה (סימן קטן ח') שאסור לתת אותם בנעל אחרת.

מאידך שיטת קצות השולחן להגר"ח נאה (סימן קמ"ו) כתב שכל האיסור הוא רק במנעל חדש, שאם משחיל בו שרוך, מתקן הוא את הנעל שתהא ראויה לשימוש, אבל שרוך חדש בנעל ישנה אין בזה תיקון מנא, משום שהשרוך היה נחשב כלי גם קודם שהושחל בנעל.
מבואר מדבריו לא כמו שיטת המשנה ברורה שסבר שיש איסור להשחיל שרוך חדש בנעל ישנה כיון שמתקן על ידי זה את הנעל, אלא כל האיסור הוא רק בנעל חדשה ולא בשרוך חדש, כיון שהשרוך היה נחשב לכלי גם קודם שהושחל לנעל, ולכן לא שייך בו תיקון כלי.

האור לציון (חלק ב' פרק כ"ט הלכה ד') כותב [מכוח שיטת הקצות השולחן] לכתחילה אין להשחיל שרוך חדש בנעל בשבת, ואפילו הנעל משומשת, ובמקום הצורך יש להקל להשחיל על ידי קטן, ובמקום שיש טורח בהשחלת השרוך, אין להשחיל בכול אופן. כדברי הרמ"א (שם בסעיף ב').

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

קורקי פור יו – קורקינטים ואופניים חשמליים

אופניים חשמליים

נטליה גרויסמן – מכון יופי

עורך דין ומגשר – אפיק פריד

עורכי דין
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.