האם מותר להסתפר בשלושת השבועות?

להלכה: מותר להסתפר בשלושת השבועות, חוץ משבוע שחל בו תשעה באב, שבשבוע זה אסור להסתפר.
וכן דין האישה והאיש שווים לעניין שאסור בתספורת בשבוע שחל בו תשעה באב.
אבל לפי דעת בני אשכנז יש להחמיר שלא להסתפר כבר מי"ז בתמוז. כלומר, בשלושת השבועות אסור להסתפר.

בביאור הדברים: האם מותר להסתפר בשלושת השבועות?

השולחן ערוך (בסימן תקנ"א סעיף ב') כתב "תספורת שבוע זה, אחד ראשו ואחד כל שיער שבו, אסור".
הרמ"א (בסעיף ד') כתב "אבל תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז".
המשנה ברורה מביא בשם הפרי מגדים, "ואחד האיש ואחד האישה שווין לאיסור, ואפשר שיש להתיר באישה לגלח ריבוי שער דצדעין".
מבואר שווה הדין של איש ואישה כאחד, ואסורים בתספורת, ואפשר שמותר לאישה לגלח את השערות שנמצאים בצד השיער.
ומריטת שער ריסי העין או הגבות, דעת הליכות שלמה בהלכות בין המצרים (פרק י"ד אות ט'), שאינה נחשבת תספורת לעניין זה, ומותר.
מאידך דעת הגר"ח קניבסקי שליט"א בתורת המועדים (סימן י"ד) כותב, שאסור לקצוץ את ריסי העין ויש בזה משום תספורת שאסור.
וכן תספורת לנערה לצורכי שידוכין, דעת הגר"ח קניבסקי שליט"א בתורת המועדים שאסור ואין להקל בזה.
מאידך דעת הליכות שלמה שיש להקל בזה עד שבוע שחל בו, שאז אסור לכולם.
אישה הרוצה לספר ריבוי שיער שלה מחמת צניעות, דעת שבט הלוי (חלק י' סימן פ"א אות ח') שאפשר להקל בזה.
המשנה ברורה מביא (בסימן קטן כ') אכן לצורך טבילת מצווה מותר.

יש לך שאלה בהלכה? שאל את הרב.
קראו עוד בנושא בין המצרים.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

נטליה גרויסמן – מכון יופי

אלמה כספות

ריהוט, ריהוט לבית כנסת

ג'וני סטודיו – JonnyStudio

בניית אתרים, שיווק ופרסום
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.