נשיאת פנים - פרשת יהדות

נשיאת פנים

יִשָּׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם: (פרשת נשא ו-כו)
בפרשתינו קוראים אנו על ברכת הכהנים, ובתלמוד הירושלמי סוף מסכת סוטה נאמר: יום שחרב בית המקדש אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. ומה מעכב את הפורענות? ברכת כהנים! וידועים דברי בעל ספר 'דברי חרדים', שכשם שמצוה על הכהנים לברך, כך מצוה על בני ישראל להתברך. בורא עולם הטוב והמטיב חפץ שנקבל את הברכות, שיוכל להשפיע להרעיף עלינו שפע!
שלושה חלקים בברכת הכהנים. שלוש מילים, חמש מילים ושבע מילים:

  • יְבָרֶכְךָ יְהוָה וְיִשְׁמְרֶךָ:
  • יָאֵר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ:
  • יִשָּׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם:

על החלק השלישי שבברכה: ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום: שאלו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: מפני מה אתה נושא פנים לישראל, והלא כתבת בתורתך אשר לא ישא פנים? אמר להם הקדוש ברוך הוא: והאיך לא אשא להם פנים, שאני כתבתי בתורתי ואכלת ושבעת וברכת והם מדקדקין על עצמם עד כזית עד כביצה (ברכות כ' ובמדרש)

מקשים העולם: אם מחמירים הם על עצמם לברך אפילו על כזית. שהוא קטן מכביצה, לשם מה איפוא מזכיר גם כביצה?

ברם, בידוע ששיעורו של זית הוא שליש של ביצה, כלומר: ביצה מכילה כשיעור של שלושה זיתים. ואילו הזהר הקדוש אומר, שיש בו משהו יותר מזה, זאת אומרת ששלוש ביצים – שלפי שיטתו של הרמב"ם זהו שיעור סעודה (פרס מזון שתי סעודות הן שש ביצים) – מכילות כשיעור עשרה זיתים.
ובכן, בני ישראל מחמירים על עצמם, שאף-על – פי שהם מנין שלם ואין להם אלא כדי סעודה אחת לאיש אחד, הריהם מחלקים זאת חלק חלק בין עשרה אנשים, כך שכל אחד מקבל רק כזית, כדי שיוכלו לברך במנין.
ו"עד כביצה" – אם שלושה אנשים הם, הריהם מחלקים את הסעודה בין שלושתם כדי שיוכלו לברך במזומן, ויוצא שכל אחד מקבל כביצה." (הגר"א מוילנה ז"ל)

והשאלה הנשאלת, מספיק היה לומר שהם מדקדקים לברך ברכת המזון אם אכלו אפילו רק כזית או כביצה, ולא רק כששבעו כמו שכתוב בתורה: "ואכלת ושבעת וברכת".. אלא אפילו אכילה קטנה כבר מברכים ומודים לה' בברכת המזון, אם כן מדוע כתוב שהם מדקדקים על עצמם?
ר' חיים מוולוז'ין מסביר: אם עם ישראל היו מחמירים עם עצמם לברך ברכת המזון על אכילת כזית או כביצה היה משתמע מכך שלגביהם אכילה בשיעור כזית נחשבת לסעודה שלימה. ואם בשיעור כזה של כזית נחשבת הסעודה לסעודה שלימה אם כן אפשר היה לצאת ידי חובה של הכנסת אורחים ומתן סעודה לעני בשיעור כזה של כזית. או לכל היותר כביצה כדי לצאת ידי חובת נתינה לעני שהרי על כמות כזו אנו מברכים ברכת המזון.
כעת נבין את הדגש בדברי הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת.

אומר הקב"ה – בני חביבי כשצריכים להאכיל עניים, לקיים מצוות הכנסת אורחים ומעשה חסד, אינם מסתפקים לתת רק כזית או כביצה בצמצום, אלא נותנים בעין יפה ורחבה. ואילו על עצמם הם מדקדקים לברך ברכת המזון על אכילת כזית או כביצה, הם מחמירים עם עצמם אבל לא מחמירים על העניים והנדכאים. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא באותה מידה אני מודד להם ואני נושא להם פנים.

ובמה מתבטאת נשיאת הפנים שהקב"ה נושא לנו? ישא ד' פניו אליך וישם לך שלום!

אחד התנאים ההכרחיים לשלום זה אוכל – מזון – כלכלה.
שבחי ירושלים את ה', הללי אלוקיך ציון, כי חיזק בריחי שערייך, ברך בנייך בקרבך, השם גבולך שלום, מתי? כאשר חלב חיטים ישביעך. כאשר הקב"ה ישביע אותך ירושלים – כנסת ישראל אז גבולך שלום. אין צורך במלחמה, כיון שיש שובע, יש שפע, יש שקט…
וידוע הפתגם – כאשר השעורים נגמרות מן הכד – המריבה מתדפקת על השער. כשאין אוכל בבית חלילה, האישה מקטרת והאיש משיב וכו' וכו' ומה הגורם לכך? הרעב ב"מ, האבטלה, חוסר תעסוקה וממילא חוסר פרנסה.
לכן כשישראל מחמירים על עצמם מודד להם הקדוש ברוך הוא באותה מידה ונושא להם פנים, הדא הוא דכתיב: "ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום"!

מאת: הרב דוד הכהן – בספרו אור דוד.

פוסטים נוספים באתר

כה תברכו את בני ישראל | פרשת יהדות
כה תברכו את בני ישראל

דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְבָרֲכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם: (במדבר ו. כג')אמור להם. כמו זכור, שמור (רש"י פרשת נשא) שאל פעם

קרא עוד »
עונשה של סוטה | פרשת יהדות
עונשה של סוטה

"וְהִשְׁקָהּ אֶת הַמַּיִם וְהָיְתָה אִם נִטְמְאָה וַתִּמְעֹל מַעַל בְּאִישָׁהּ וּבָאוּ בָהּ הַמַּיִם הַמְאָרֲרִים לְמָרִים וְצָבְתָה בִטְנָהּ וְנָפְלָה יְרֵכָהּ וְהָיְתָה הָאִשָּׁה לְאָלָה בְּקֶרֶב עַמָּהּ": (פרשת נשא

קרא עוד »
מבצע מטורף! ניקוי ספות עד הבית

החל מ- 250 ₪ בלבד

עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש
דבר תורה על פרשת השבוע
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות ביקור חולים

להלכה: מצווה לבקר את החולים, ומצווה זו נאמר על כל אחד מישראל. ונאמרו ג' טעמים בכך, ולכן המבקר את החולה צריך לשאול את החולה האם

מה מברכים על חמאת בוטנים?

להלכה: חמאת בוטנים ברכתה 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: חמאת בוטנים, יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', כמבואר בספר הליכות ברכות (סימן ר"ב אות

מה מברכים על תן צ'אפ?

להלכה: על תן צ'אפ יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: תן צ'אפ הוא מחטיפי התירס, שברכתו 'שהכל נהיה בדברו', וכתב בספר הליכות ברכות (סימן

הנחת אפר בראש החתן בחופה

להלכה: בני אשכנז וחלק מבני הספרדים נהגו להניח אפר בראש החתן במקום הנחת תפילין, כמבואר בגמרא, ואילו חלק מבני הספרדים נהגו שלא להניח אפר, אלא

Translate »