מחילה בתשובה וצדקה | פרשת יהדות

מחילה בתשובה וצדקה

זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַיהוָה: …לְכַפֵּר עַל נַפְשֹׁתֵיכֶם: (כי תשא ל. יג'-טו')

מחצית השקל שנצטוו לתת לתרומת ה' הוא כדי לכפר על נפשותיהם. בתלמוד ירושלמי שקלים כתבו: 'הראה ה' למשה מטבע של אש שנטל מתחת כסא הכבוד ואמר לו זה יתנו'. במדרש נוסף נאמר: 'יבוא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל'. בין הדברים שלשמם נועדו התרומות שנצטוו ליתן במשכן היה כדי לכפר על עוון עגל הזהב שאמרו עליו: "אלה אלוהיך ישראל".

וצ"ל מדוע דוקא מטבע של אש? ומהו מתחת כסא הכבוד? כלום מחזיק הקדוש ברוך הוא מטבעות תחת כיסא הכבוד?

שני פסוקים ב"דניאל" הנראים כסותרים זה את זה. בפרק ד' פסוק כד' נאמר: "וַחֲטָאָךְ בְּצִדְקָה פְרֻק": פירוש: בצדקה אפשר לפדות את החטאים, כעין כפרת עוונות על ידי צדקה. ובפרק ט' פסוק ז' נאמר: "לְךָ אֲדֹנָי הַצְּדָקָה וְלָנוּ בֹּשֶׁת הַפָּנִים": ר' נחמיה במדרש פירש, כי גם כאשר אנו נותנים צדקה עדיין רואים אנו על מעשינו ומתביישים מהם כלומר שהצדקה לא מכפרת?

כדי ליישב, נקדים את דברי התנא ב"פרקי אבות" פרק ד' משנה כב': "והוא עתיד לדון. ברוך הוא, שאין לפניו לא עולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מקח שוחד, שהכל שלו. ודע שהכל לפי החשבון". אומר הרמב"ן, טעות חמורה בידו של מי שחושב שניתן לשחד את הקדוש ברוך הוא במתן תרומות וצדקות שיכפרו על מחשבות רעות, מעשים רעים ועבירות שבין אדם למקום, אם לא שיתחרט ויחזור בתשובה. וכן אמר הרמב"ם 'אין מצוה מכבה עבירה'. אי אפשר לקנות מחילה בכסף, כלומר אין צדקה מכפרת על חטא. צדקה מועילה אם היא מלווה בתשובה. חרטה, קבלה לעתיד ועזיבת החטא. שלא יהיה בבחינת 'טובל ושרץ בידו'. על כגון זה נאמר באבות: "אין לפניו מקח שוחד" מדוע? כי הכל שלו! וליכאורה המצוות והמעשים טובים זה שלנו? כמו שכתוב ויקחו לי תרומה כשנותנים תרומה לוקחים לעצמם?

אלא שידוע ומוכרת הסטירה שבשני הפסוקים בתהילים: פסוק אחד אומר: "לה' הארץ ומלואה" ומצד שני בפסוק אחר כתוב: "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם"? מתרצת הגמרא ואומרת: כאן לפני ברכה וכאן אחרי ברכה. אם עושים רצונו של מקום הרי ש"הארץ נתן לבני אדם", הוא נותן לנו את כל הארץ ומלואה. ואם לא עושים רצונו של מקום, אזי ל"ה' הארץ ומלואה".

הוא אשר אמר התנא באבות פרק ד' משנה כב': אם אדם אינו מביע חרטה על מעשיו ודרכו אינה דרכה של תורה וממשיך בחטאיו ופשעיו, ומאידך תורם הוא כספים וחושב שבכך מכפר הוא על חטאיו ופשעיו, טעות גדולה היא בידו, כיוון שהכסף שבידו אינו שלו ואין כל משמעות לנתינתו. כי "לה' הארץ ומלואה". הכסף הוא של מי שאמר והיה העולם, ואין לפניו מקח שוחד כי הכל שלו. אם כן נמצא שגם אם נתת לא נתת כלום משלך.

מעתה יובנו הדברים: הגמרא אומרת במסכת 'יומא' (פו ע"א): אמר רבי לוי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנא' (הושע יד. ב') "שובה ישראל עד ה' אלהיך" הנה הקדוש ברוך הוא מצווה בתורה על "מחצית השקל לכפר על נפשותיכם". משה התקשה כלום במטבע אפשר לכפר על נפשות, על עוונות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן! אפשר במטבע לכפר. אך לא סתם מטבע אלא זה יתנו, הראה לו הקדוש ברוך הוא סוג של מטבע שבכוחו לכפר, זה הלקוח מתחת כסא הכבוד! מטבע שנלקח מאותו מקום עליון שהגיע אליו האדם על ידי תשובה וחרטה שעשה על מעשיו, ומאותו מקום לוקח אדם מטבע, ולא סתם מטבע, אלא מטבע של אש! כמו שהאש מצרפת ומלבנת כך גם האדם הגיע למדרגה של בחינת "אִם יִהְיוּ חֲטָאֵיכֶם כַּשָּׁנִים כַּשֶּׁלֶג יַלְבִּינו" (ישעיה א. יח'), או אז יש בכוחה של מטבע זו לכפר על נפשו. ובכדי שזהב המשכן יכפר על זהב העגל צריך לעשות זאת במטבע של אש המצרף ומלבן את המעשים. ומהיכן לוקחים מטבע כזו? מתחת כסא הכבוד! לשם הגיעה התשובה, שנאמר: "שובה ישראל עד ה' אלוקיך".

כעת יובנו כל השאלות: מה שנאמר בנביא "הושע": "לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים": זה אם אנו לא שבים בתשובה. אבל אם זה מופיע כמטבע של אש יחד עם תשובה שבאה מתחת כסא הכבוד, על זה נאמר בדניאל (ד. כד') "וַחֲטָאָךְ בְּצִדְקָה פְרֻק": את החטאים שלך אפשר לפרוק ולמחוק על ידי צדקה.

מאת: הרב דוד הכהן – גן יבנה.

פוסטים נוספים באתר

ונתנו איש כפר נפשו | פרשת יהדות
ונתנו איש כפר נפשו

וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַיהוָה.. (כי תשא ל. יב')מעלת עושה הצדקה גדולה היא עד מאוד, ומובא בספר "קב הישר": על הפסוק: "וצדקה תציל ממוות" אמר

קרא עוד »
לא להתנתק | פרשת יהדות
לא להתנתק

כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַיהוָה בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם: (פרשת כי תשא לב. יב')כי

קרא עוד »
לתת בחום | פרשת יהדות
לתת בחום

זֶה יִתְּנוּ כָּל הָעֹבֵר עַל הַפְּקֻדִים מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל מַחֲצִית הַשֶּׁקֶל תְּרוּמָה לַיהוָה: (פרשת כי תשא ל. יג')יש שני סוגי נתינה,

קרא עוד »
מבצע מטורף! ניקוי ספות עד הבית

החל מ- 250 ₪ בלבד

עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש
דבר תורה על פרשת השבוע
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות ביקור חולים

להלכה: מצווה לבקר את החולים, ומצווה זו נאמר על כל אחד מישראל. ונאמרו ג' טעמים בכך, ולכן המבקר את החולה צריך לשאול את החולה האם

מה מברכים על חמאת בוטנים?

להלכה: חמאת בוטנים ברכתה 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: חמאת בוטנים, יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', כמבואר בספר הליכות ברכות (סימן ר"ב אות

מה מברכים על תן צ'אפ?

להלכה: על תן צ'אפ יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: תן צ'אפ הוא מחטיפי התירס, שברכתו 'שהכל נהיה בדברו', וכתב בספר הליכות ברכות (סימן

הנחת אפר בראש החתן בחופה

להלכה: בני אשכנז וחלק מבני הספרדים נהגו להניח אפר בראש החתן במקום הנחת תפילין, כמבואר בגמרא, ואילו חלק מבני הספרדים נהגו שלא להניח אפר, אלא

Translate »