לתת אותה לכם מורשה | פרשת יהדות

לתת אותה לכם מורשה

וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָשָׂאתִי אֶת יָדִי לָתֵת אֹתָהּ לְאַבְרָהָם לְיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב וְנָתַתִּי אֹתָהּ לָכֶם מוֹרָשָׁה אֲנִי יְהוָה: (פרשת וארא ו. ח').

פעמיים בתורה הוזכרה המילה "מורשה".
כאן בפרשתנו בפסוק האמור. "והבאתי אתכם ….לתת אותה לכם מורשה אני ה'".
ופעם נוספת בפרשת וזאת הברכה: "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב".
בכך ניתן לראות את הקשר בין תורת ישראל לארץ ישראל. כמה הקשר והזיקה ביניהם הוא ישיר והדוק כי כל הזכות שלנו בארץ ישראל נובעת מחובתנו לשמור ולקיים בה את תורת ישראל.
וזה הרמז ששתיהן נקראות מורשה, אלו שני הדברים שבאם נרצה או לא אנו קשורים בהם קשר ישיר, כדוגמת ירושה שאדם זוכה בה גם אם עמל עליה או לא.
יהודי באשר הוא חי ברחבי תבל, הוא חלק אינטגראלי מארץ ישראל שלעולם לא יכול לנתק עצמו ממנה.
ברם, יש לתמוה על אותו דור יוצאי מצרים שקיבלו את שתי המורשות הללו, התורה וארץ ישראל והתייחסותו אליהן כל כך שונה?
תורת ישראל שהיא המורשה הראשונה, אין לך יהודי באשר הוא שאינו שותף בה.
חז"ל לימדונו, ראשי תיבות ישראל יש שישים ריבוא אותיות לתורה. כנגד שישים ריבוא של עם ישראל. לכל יהודי יש את חלקו בתורת ישראל מי יותר ומי פחות, נכון שלא כל אחד יכול לקיים את כל התרי"ג מצוות, ובפרט אחר חורבן הבית שהרי יש מהמצוות ששייכות רק בזמן הבית כקורבנות, כלי המשכן, טומאה וטהרה ועוד…
"אני ישנה ולבי ער" למדונו חז"ל שאפשר לקיים עד מאתיים ושבעים מצוות כמניין ער, ולא כולם זוכים לקיים את מניין מצוות אלו. ולמרות זאת אין לך יהודי באשר הוא שהוא מנותק כליל מהתורה ומצוותיה.
יש יהודי שמקיים מצוות כיבוד אב ואם, יש יהודי שמקיים מצוות אכילת מצה בליל הסדר, יש יהודי שלא מוותר על צום יום הכיפורים, יש יהודי שמקיים מצוות ישוב ארץ ישראל, ויש יהודי שלא עלינו מקפיד רק בשבעת ימי אבלות על קרוביו אומר קדיש וכו'.. ויש שמקיימים מצוות דרבנן כמו קריאת מגילה בבית הכנסת, או נרות חנוכה שבכל מקום בעולם רואים כיצד יהודים רחוקים מצטרפים למצווה זו, כך שמורשה זו התורה לה זכות מיוחדת שהיא נחלת כל עם ישראל בכל הדורות מי יותר ומי פחות.
לעומת זאת המורשה השנייה שהיא ארץ ישראל, לא כל העם שותף לה. רוב העם היהודי לא זוכה אפילו לבקר בארץ ישראל.
אם ניקח תקופות שונות בעבר, רוב רובו של העם היהודי היה בגולה, אמנם שלא מרצונו, אך המציאות היא שרוב רובו של העם לדורותיו לא זכה שתדרוך כף רגלו בארץ ישראל. וגם היום עשרות בשנים מאז הקמתה של מדינת ישראל בארץ ישראל, עדיין רבים וטובים לא זכו לחונן את עפרה, ולא זכו לבקר בארץ ישראל למרות שברוך השם אין שום מגבלה ומניעה לכך. מדוע אם כן, והלא זו מורשה וזו מורשה?
נזכור כי בעת קבלתנו את התורה הכרזנו בפה מלא "כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע" לא רק שקיבלנו את התורה אלא הכרזנו שנעשה קודם שנשמע.
אמר הקדוש ברוך הוא, בני, עם סגולה אתם, עם נבחר, אם הבעתם רצונכם לקבל את התורה בכזו שקיקה ובכזו שמחה חייכם שכולכם תזכו בה מי יותר ומי פחות כל אחד על פי בחירתו החופשית שלו. ולכן מורשה זו של התורה הינה נטועה בלב לבו של כל יהודי ויהודי באשר הוא.
לעומת זאת כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להנחיל לנו את ארץ האבות שהיא המורשה השניה, שם לא הכרזנו נעשה ונשמע כמו בקבלת התורה, אלא להיפך, שם מצינו לנכון לשלוח מרגלים לבדוק את הארץ מה טיבה, את העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה הטובה היא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים, ומה הארץ השמנה היא אם רזה היש בה עץ אם אין. לא קיבלנו את הארץ בלב שלם כמו את התורה לכן לא זכינו שכל העם יהיה לו בה חלק ונחלה.
אם כן הכל תלוי בייחס בו קיבל עם ישראל את שתי המורשות הללו.
מכאן נלמד לקבל את הכל באהבה ובשמחה, כיוון שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה.

מאת: הרב דוד הכהן – גן יבנה.

פוסטים נוספים באתר

ואני אקשה את לב פרעה | פרשת יהדות
ואני אקשה את לב פרעה

 וַאֲנִי אַקְשֶׁה אֶת לֵב פַּרְעֹה וְהִרְבֵּיתִי אֶת אֹתֹתַי וְאֶת מוֹפְתַי בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם: (פרשת וארא ז. ג') חקרו המפרשים בעניין עשרת המכות ועל מה שהתעולל ה'

קרא עוד »
גאולה מדינית ורוחנית | פרשת יהדות
גאולה מדינית ורוחנית

לָכֵן אֱמֹר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי יְהוָה וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעֲבֹדָתָם וְגָאַלְתִּי אֶתְכֶם בִּזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבִשְׁפָטִים גְּדֹלִים: וְלָקַחְתִּי אֶתְכֶם לִי לְעָם וְהָיִיתִי

קרא עוד »
הבטחת הקב"ה לעם ישראל | פרשת יהדות
הבטחת הקב"ה לעם ישראל

לָכֵן אֱמֹר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲנִי יְהוָה וְהוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מִתַּחַת סִבְלֹת מִצְרַיִם וְהִצַּלְתִּי אֶתְכֶם מֵעֲבֹדָתָם וְגָאַלְתִּי אֶתְכֶם בִּזְרוֹעַ נְטוּיָה וּבִשְׁפָטִים גְּדֹלִים: (פרשת וארא ו. ו'). הבטחת

קרא עוד »
מבצע מטורף! ניקוי ספות עד הבית

החל מ- 250 ₪ בלבד

עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש
דבר תורה על פרשת השבוע
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות ביקור חולים

להלכה: מצווה לבקר את החולים, ומצווה זו נאמר על כל אחד מישראל. ונאמרו ג' טעמים בכך, ולכן המבקר את החולה צריך לשאול את החולה האם

מה מברכים על חמאת בוטנים?

להלכה: חמאת בוטנים ברכתה 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: חמאת בוטנים, יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', כמבואר בספר הליכות ברכות (סימן ר"ב אות

מה מברכים על תן צ'אפ?

להלכה: על תן צ'אפ יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: תן צ'אפ הוא מחטיפי התירס, שברכתו 'שהכל נהיה בדברו', וכתב בספר הליכות ברכות (סימן

הנחת אפר בראש החתן בחופה

להלכה: בני אשכנז וחלק מבני הספרדים נהגו להניח אפר בראש החתן במקום הנחת תפילין, כמבואר בגמרא, ואילו חלק מבני הספרדים נהגו שלא להניח אפר, אלא

Translate »