העונש המוזר של קרח ועדתו

העונש המוזר של קרח ועדתו

בפרשת השבוע שלנו אנחנו לומדים על המעשה של קרח ועדתו, על מחלוקתם כנגד משה ואהרן ועל הסוף שלהם שנבלעו באדמה בעודם בחיים.

האלשיך הקדוש מקשה קושיה עצומה. לאורך כל ארבעים השנים בהם היו עם ישראל במדבר, ראינו שבכל פעם שהיה התנהגות לא טובה, משה רבינו התפלל בעדם, ביקש עליהם רחמים, ואפילו כשהיה נדמה שכבר נגזרה גזירה לכלותם ח"ו משה רבינו עשה הכל כדי להמתיק את הגזירה – העיקר לא להעניש את בנ"י. ואילו כאן בדיוק ההיפך! משה רבינו הוא זה שיוזם את העונש, והוא אומר קבל עם ועדה – "ואם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם" וכו'. וצריך להבין מה היה שונה כאן מכל שאר המקומות, שמשה רבינו הפך את ההנהגה שלו?

דבר נוסף צריך להבין. משה אומר "וְאִם בְּרִיאָה יִבְרָא ה' וּפָצְתָה הָאֲדָמָה אֶת פִּיהָ". רש"י מביא את דברי חז"ל, שמשה רבינו אמר "אם קיימת בריאה כזו – מעולה, ואם לא קיימת אז שהשם יברא אותה עכשיו". וזה לא מובן בכלל! הרי במשנה מסכת אבות למדנו – עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואחד הדברים זה פי הארץ! וכי משה רבינו לא ידע שיש בריאה כזו, שהוא צריך להגיד "אם בריאה יברא השם"?

ובכלל, העונש הזה מאוד לא שגרתי. מילא היו מקבלים אחת ממיתות בי"ד, משהו שאנחנו מכירים… אבל מה עלה על דעתו של משה רבינו, לייצר עבורם עונש כזה, שייבלעו באדמה בעודם בחיים? בשביל מה זה טוב?

מסביר האלשיך הקדוש כך

לקורח ועדתו היו שלשה חטאים. החטא הראשון שלהם היה שהם יצאו כנגד משה. קרח טען כנגד משה, אתה היית "הפרויקטור" להוציא אותנו ממצרים, תודה רבה, עכשיו אתה כבר לא המנהיג שלנו. וכי בגלל שהוצאת אותנו ממצרים עכשיו תיקח עלינו שררה? ובעצם קרח ועדתו לא קיבלו את זה שמשה רבינו הוא שליחו של הקב"ה להנהיג את עמ"י.

החטא השני שלהם היה כנגד אהרן. והם אמרו לאהרן, הסיבה היחידה שאתה כהן גדול, זה בגלל שאתה אח של משה! ובכך חטאו כנגד אהרן הכהן.

אבל החטא השלישי שלהם היה שהם כפרו בתורה מן השמים, ואמרו שח"ו ח"ו התורה היא המצאה של משה רבינו, ועיקר הטענה שלהם הייתה "לא יכול להיות שהתורה, שהיא מהשמיים, וכל כך רוחנית וקדושה, תרד למטה לארץ הגשמית להיות עם בני האדם", ובכך ניסו להוכיח ח"ו שהתורה לא נתונה מן השמים.

אומר משה רבינו כך. מילא אם הייתם יוצאים רק נגדי או נגד אהרן, אנחנו יכולים למחול לכם, לשכנע אתכם, אפילו להתפלל עליכם שתחזרו בתשובה.

אבל פה יש סכנה: אתם מכניסים כפירה בעם ישראל – שח"ו ח"ו התורה לא מהשמיים, אלא המצאה של בן אדם – ועל כפירה אין מה לעשות משא ומתן! אני נאלץ לקטוע את האיבר שיש בו נמק כדי שח"ו לא יתפשט בכל הגוף!

אומר משה רבינו, אני הרי שליח של הקב"ה. אם החטא שלהם היה נטו "דיבור כנגד השליח של הקב"ה" – אז יבוא מלאך המוות, שהוא גם שליח של הקב"ה, ויקח אותם. ואז יגידו כל עמ"י – מידה כנגד מידה, בגלל שהם דיברו על משה (שליח) הגיע מלאך המוות (שליח) להרוג אותם.

ואם החטא שלהם היה רק כנגד אהרן, שכידוע אהרן היה עוסק רבות בביקור חולים, אז העונש יהיה שקרח ועדתו יהיו חולים, ואז כולם יגידו הנה מידה כנגד מידה, כנגד זה שהם דיברו על "מבקר החולים הגדול" – השם עשה אותם חולים.

אבל פה יש חטא נוסף!! יש פה כפירה בתורה הקדושה!! ולכן העונש צריך לדלג מעל חטאם שחטאו כנגדי וכנגד אהרן, ולהראות לכל עם ישראל שהתורה מהשמים, וממילא כל טענותיהם נופלות, וגם אני ואהרן זה שליחות של השם.

וזה רמוז בפסוק: "אם כמות כל האדם ימותון אלה" (=ע"י השליח שממית את כולם, שהוא מלאך המוות) "ופקודת כל האדם ייפקד עליהם" (=שנעשים חולים טרם מיתתם) – אז "לא השם שלחני".

אלא מה כן? הטענה של קורח הייתה שהארץ הגשמית לא יכולה לקבל תורה רוחנית. אומר משה רבינו, אני יודע שיש לארץ פה, אבל אני לא יודע אם לפה הזה יש כח שאיבה כמו פה אנושי, או רק פתח בלבד. ולכן "אם בריאה" אם בפי הארץ יש כבר כח שאיבה ויניקה, אז מעולה. אבל אם לא אז "יברא השם" – שהארץ לא רק תפתח את פיה והם יפלו לתוכה, אלא שהארץ תשאב ותינק אותם ממש כמו פה של אדם שיכול לשאוב ולינוק, אבל חשוב מאוד! שיישארו בחיים, ואז בעצם יוצא שהארץ הגשמית שאבה את הנשמה של קורח, ומכאן תתבטל טענתו – כי קורח אמר שארץ גשמית לא יכולה לקבל דבר רוחני, ולכן כפר בתורה, עכשיו כולם יראו איך הארץ (הגשמית) ממש שואבת את קורח ועדתו בעודם בחיים (והנשמה הרי היא רוחנית) – וממילא יבינו שגם התורה הרוחנית יכולה להיות כאן בארץ הגשמית!

שבת שלום ומבורך!

לתגובות: alsheich.toratmoshe@gmail.com 

לשמיעת השיעור בקול הלשון – מספר שיעור 38509390

השיעור מוקדש לעילוי נשמת יעקב בן אביגיל ואסתר בת רחל ז"ל

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר