הבן איש חי: רבי יוסף חיים בן רבי אליהו מבגדד

הבן איש חי

רבי יוסף חיים בן רבי אליהו מבגדאד, המכונה ה'בן איש חי' על שם ספרו, היה מגדולי האחרונים, דרשן, מקובל ואחד הפוסקים הבולטים בקרב יהדות ארצות המזרח. בעל כוח פסיקה עצום בהלכה וידע עצום בהלכה, בנגלה ובנסתר. כאשר היה כבן שבע שנים בלבד, מספרים כי נפל לתוך באר עמוקה וניצל באורח ניסי. בהיותו בתוך הבור, נדר כי כאשר ינצל יקדיש את חייו ללימוד התורה.

רבי יוסף חיים התקבל לישיבה המרכזית בבגדד 'בית זלכה' בראשות רבי עבדאללה סומך, והתשובה ההלכתית הראשונה שפרסמה את גדלותו התורנית, נכתבה בהיותו בן שש עשרה שנים בלבד. כאשר נפטר אביו של הבן איש חי, בז' באלול התרי"ט, קיבל על עצמו הבן איש חי להנהיג את קהילת בגדד.

הבן איש חי - רבי יוסף חיים מבגדד

מנהיגותו המופלאה של הבן איש חי

הבן איש חי לא קיבל משרה רבנית רשמית, אך מנהיגותו התבטאה בעובדה שכל השאלות הקשות בהלכה היו מופנות אליו. בנוסף, היה מרבה לדרוש בציבור בנושאים הטעונים חיזוק, לאחר מנחה גדולה, ואלפים היו מגיעים לשמוע את דרשתו הקבועה. קביעותו בדרשותיו היתה שם דבר. בכל יום, היה מוסר שני שיעורים: האחד, בבוקר והשני, לאחר תפילת מנחה. השיעור בבוקר היה מבוסס על השולחן ערוך, עין יעקב וספר חוק לישראל, והשיעור לאחר המנחה היה בפרשת שבוע וענייני דיומא. התמדתו במסירת השיעורים היתה לאורך 50 שנים!

מסירותו הגדולה במסירת דרשותיו היתה לא רק בימות החו"ל, אלא גם בשבתות לאחר מנחה. כאשר סיים רבי יוסף חיים ללמד את סדר השולחן ערוך, היה עורך סעודת מצווה בריבוי משתתפים. בדרשותיו היה רבי יוסף חיים משלב דברי אגדה ומוסר, ובהקדמה לספרו "בן איש חי" כתב: "ידוע, כי לדרוש בהלכות בלבד – אין לב המון העם נמשך אחריהם, אלא, צריך שיהיה העיקר הדרש, ורובו בדברי אגדה ומוסר…".

מלאך אלוקים בעיני יהודי בגדד

יהודי בגדד העריצו את רבי יוסף חיים, וראו בו לא רק חכם וענק בתורה ובמידות, אלא היה נחשב בעיניהם כמלאך אלוקים ממש. הם היו נוהגים לומר, שאם הבן איש חי היה חי בזמן בית המקדש, הוא לא היה נחרב! הם היו בטוחים שעם ישראל היה שומע בקולו…
ואכן, השפעתו נכרה בקרב יהודי המקום: בתקופתו של הבן איש חי לא היה יהודי שחילל שבת, או לא שמר תורה ומצוות, ובוודאי שלא בפרהסיה.
גם רבני ומקובלי אירופה העריכו מאוד את רבי יוסף חייים, כמו הרידב"ז ובעל ה'לשם' רבי שלמה אלישיב (סבו של הגרי"ש אלישיב זכר צדיק וקדוש לברכה).

זכרונותיו של הרב יצחק כדורי זצ"ל

הרב יצחק כדורי זצ"ל, גדול המקובלים בדורנו, שיתף בזכרונותיו מאחת הדרשות הגדולות אותן זכה לשמוע מפיו של הבן איש חי: "זה היה מעמד גדול ובין השומעים שררה התרגשות רבה. תחושה של יום הכיפורים ליוותה את השומעים. לאחר תום הדרשה הייתה הרגשה כאילו משיח עומד לבוא מיד. אני זוכר היכן ישבתי בבית הכנסת ואף את מספר הספסל. עוד בהיותי ילד קטן נהגתי לשבת על מדרגות הבימה של בית הכנסת, עליה היה עומד הבן איש חי ודורש. הילדים היו נוגעים בשולי גלימתו ונושקים לה. מראה הבימה היה מעורר רטט. הבן איש חי היה עומד במרכז הבימה, וסביבו ישבו כ־80 מקובלים, כולם לובשי לבן בוהק. מי שראה מראה זה לא ישכחהו. והפלא הגדול, שקולו של הבן איש חי היה גבוה ביותר וכך שמעו אותו בבירור כל הנאספים, שלעתים מנו יותר מעשרת אלפים איש, ואף ברחוב הסמוך שמעו את הדרשה בבירור, כשבכל אותה עת שוררת במקום דממה מוחלטת ואף התינוקות אינם מייבבים".

סיפור נוסף המאפיין את דמותו המיוחדת של הבן איש חי

פעם הגאון הבן איש חי זיע"א נסע בדרך עם קבוצת נוסעים, וכאשר הגיעה שבת המלכה, סירב העגלון הראשי להתעכב בדרך. רבנו הקדוש נשאר במקום לבדו בקדושה ובטהרה, וקבוצת הנוסעים לעגה עליו, כיון שהוא נמצא במקום סכנה.
והנה, הגיע אריה ורבץ ליד הבן איש חי. במקום לטרוף אותו בחייו, הוא רבץ לידו לאורך כל השבת לאות שמירה, ובמוצאי השבת הגיע במהירות למקום שהיו אותם אנשים. כל הנוסעים נבהלו מפניו, וראו בחוש שמי שזוכה לשמור כראוי על קדושת השבת, השבת שומרת עליו.

ארון ספרים יהודי בבית כנסת

חיבוריו המוכרים

הבן איש חי חיבר למעלה מ-100 ספרים, בהם הספרים הבאים המוכרים מכולם:

 • הבן איש חי, הלכות: הספר המוכר ביותר של רבי יוסף חיים, שעיצב את שמו ודמותו. ספר ההלכות של הבן איש חי נחשב לאחד מספרי היסוד של יהדות ספרד. בספר מובאים פסיו שדרשם במהלך שנתיים בבית הכנסת הגדול בבגדד. לקריאת ספר הלכות בן איש חי לחצו כאן.
 • עוד יוסף חי: ספר במתכונת הבן איש חי, הכולל הלכות על סדר פרשיות השבוע.
 • בניהו: חידושים וביאורים על אגדות הש"ס.
 • בן יהוידע: ביאורים וחידושים על אגדות הש"ס.
 • שו"ת רב פעלים: שאלות ותשובות בהלכה על סדר השו"ע. ד' כרכים. 
 • בן איש חי (דרשות): דרשות המסודרות לפי סדר פרשות השבוע. בספר מביא הבן איש חי פירושים על התנ"ך ומסביר אותם על פי הקבלה.
 • לשון חכמים: בספר זה שמחולק לשני חלקים מביא רבי חיים תפילות רבות לכל אירוע שהוא.
 • נפלאים מעשיך: מעשיות ומוסר השכל, מלוקטים מכל ספריו. נערך ע"י תלמידו, ר' בן ציון חזן.
 • אדרת אליהו: דרשות שכתב על התורה ועל הפטרות פרשת השבוע.
 • אורח חיים: פירוש על הגדה של פסח בדרך הפרד"ס, בתוספת הלכות פסח, ספירת העומר וחג השבועות.
 • אות חיים: דרשות עם מעשיות ומשלים בדרך הפרד"ס, לנישואין, בר מצווה ושבע ברכות.

אהבתו ודאגתו ליהודי ארץ ישראל

רבי יוסף חיים היה נוהג להזכיר באופן קבוע את ארץ הקודש בדרשותיו, ודאג לשלומם של היושבים בה. הוא נהג לשלוח את ספריו לבית דפוס בעיר ירושלים, וכך לסייע לפרנסת אנשי ירושלים. כמו כן, הקפיד כי כל הכספים שנאספו בקופות א"י אכן יגיעו ליעדם, ואף ניסה לשכנע אנשים נדיבים מבני קהילתו לבנות בתים וישיבות בארץ ישראל.
ונאה דורש, נאה מקיים, הבן איש חי בעצמו רכש לו בית וחלקה בארץ ישראל, בכדי לקיים בה מצוות התלויות בארץ.

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »