גלגולים משפטיים

גלגולים משפטיים

וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תָּשִׂים לִפְנֵיהֶם: שמות פרק-כא

בזוהר הקדוש נאמר כי כל תורת הגלגולים נמצאים בפסוק זה

פעמים שאדם יש לו משפט ובטוח הוא שיצא זכאי בדין ולבסוף יוצא חייב במשפט. האדם מרים את ידיו כלפי מעלה ושואל: "השופט כל הארץ לא יעשה משפט"?

אומר הזוהר הקדוש דע לך שאם יצאת חייב, סימן שהיה לך חוב כלפי אותו אדם מגלגול קודם

זה שאומרת התורה: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מהגלגול הקודם, כנראה שבגלגול הקודם עשקת את חברך וכעת חזרת בגלגול כדי לתקן זאת. יש דין ויש דיין, העולם לא הפקר, זה נקרא תורת הגלגול.

ואשר לא צדה והאלוהים אינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה

התורה מדברת על אדם שהרג את חברו בלי כוונה, לא התכוון להרוג אותו. ואשר לא צדה, למה אם כן קרה כך שהוא הרג אותו? התשובה היא: והאלוהים אינה לידו הקדוש ברוך הוא גלגל סיטואציה מסוימת שבא הוא יהרג 

מדוע גלגל ה' על אדם זה שיהרוג אדם אחר?

אומר רש"י: ואשר לא צדה. לא ארב לו ולא נתכוון. צדה לשון ארב. והאלהים אנה לידו. ולמה תצא זאת מלפניו, הוא שאמר דוד, כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע (שמואל-א כד, יג.), ומשל הקדמוני היא התורה, שהיא משל הקב"ה שהוא קדמונו של עולם, והיכן אמרה תורה מרשעים יצא רשע, והאלהים אנה לידו, במה הכתוב מדבר, בשני בני אדם, אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד, ולא היו עדים בדבר שיעידו, זה לא נהרג וזה לא גלה, והקב"ה מזמנן לפונדק אחד, זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם, וזה שהרג שוגג עולה בסולם ונופל על זה שהרג במזיד והורגו, ועדים מעידים עליו ומחייבים אותו לגלות, נמצא זה שהרג בשוגג גולה, וזה שהרג במזיד נהרג: (מכות יב:):

יש דין ויש דיין, יש מי שמנהל את העולם

על איוב נאמר: אִישׁ הָיָה בְאֶרֶץ ־ עוּץ אִיּוֹב שְׁמוֹ וְהָיָה הָאִישׁ הַהוּא תָּם וְיָשָׁר וִירֵא אֱלֹהִים וְסָר מֵרָע: (איוב פרק א פסוק א)  איוב לא הבין למה הוא סובל עד שנגלה אליו הקב"ה וגילה לו שהוא גלגולו של תרח. תרח ונמרוד הם שהשליכו את אברהם אבינו לכבשן האש.

יתכן מאוד שבגלגול הזה אתה צדיק אבל יש לך חובות מגלגול קודם ואתה משלם עבור גלגול קודם. זה שאומר הזוהר הקדוש: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" – "דא רזא דגלגוליא".

לרבנו האר"י היה תלמיד בצפת שביקש מהאר"י ברכה לזיווג. אמר לו האר"י רואה אני שזיווגך במצרים. סע למצרים ושם תמצא את זיווגך.

נסע התלמיד למצרים נכנס ללמוד שם בישיבה ולאחר שנתיים הכיר אשה חכמה, יפה ועשירה. אהב אותה אהבה גדולה, התחתן איתה ורווה ממנה נחת עד בלי סוף. בוקר אחד לאחר שנתיים ימים לא קמה ממיטתה לא עלינו. היה הבחור בצער גדול מאוד.

מכר את כל מה שהיה לו מאשתו וחזר לצפת. בא לפני האר"י ושאל: רבנו, זה הזיווג? ביקשתי זיווג, ראה מה קרה לי.

אמר לו האר"י שב ואספר לך

היו היו שני שותפים עבדו יחד וחילקו את הרווחים שווה בשווה. אחד השותפים לא הסתפק במה שהיה מרוויח, נתן עיניו בקופה והיה מושך ומושך כספים בלי חשבון. אדם שלוקח ממון שלא שלו לא רואה בו סימן ברכה. התורה מבטיחה שאדם שלוקח ממון שלא שלו ישלם תשלומי כפל. אז למה לקחת?

יום אחד השותף הנאמן פנה לשותפו ואמר לו, תשמע חביבי, משהו פה לא מסתדר לי, עבודה ב"ה יש אך הרווחים הולכים ומתמעטים.

ידוע כי על ראש הגנב בוער הכובע, ואז השותף הגנב התפרץ ואמר לו כן, אני כבר תקופה ארוכה רואה שחסר כסף בקופה ולא דיברתי עד כה, עכשיו שאתה מדבר, אני יודע שאתה גונב אותי. כבר מזמן רציתי להיפרד ממך, לפרק את השותפות ביננו

אמר לו השותף הצדיק, אתה רוצה להיפרד בבקשה, בוא ניפרד. נפרדו דרכם. התברר בדיעבד שהשותף הגנב במשך שנים גנב אותו

לאחר כמה שנים נפטרו שניהם לבית עולמם לעולם האמת ושם ראו את האמת. בשמים פסקו את דינם שירדו חזרה בגלגול בכדי שהגנב יחזיר את גניבתו. ופסקו שהשותף הצדיק יבא בגלגול בתור גבר והגנב יבא לעולם בתור אשה עשירה, יפה וחכמה ותתחתן איתו ויחיו יחד במשך שנתיים, ובמשך שנתיים ייהנה ויתכבד האיש באשתו כגמול על כל עגמת הנפש שהיה לו ממנו בגלגול הקודם, וכל הרכוש שתותיר לו אשתו לאחר מותה זה תגמול על הכסף שגזל אותו בגלגול הקודם.

שאל הבחור את האר"י, אם הוא גזל אותי מדוע אני צריך לסבול ולחזור בגלגול?

אמר לו האר"י כי אתה גם היית שותף בזה שלא פקחת עין על השותף ואפשרת לו לעשות ככל העולה על רוחו. לפני עיוור לא תתן מכשול!

עם שותפים צריך הרבה זהירות!

פעם ביקש המגיד ממֶזְרִיטְשׁ מרבו, הבעל שם טוב, שיבאר לו את דברי הזוהר הקדוש על הפסוק: "ואלה המשפטים" (שמות כא, א) – "דא רזא דגלגוליא" (זוהר משפטים צד, א), כלומר: סוד גלגולי הנשמות.

לאחר זמן, הורה לו הבעש"ט ליסוע ליער אחד, שבו יראה עץ אחד ומעיין תחתיו, לשהות ביער עד השעה שש ואז לשוב לביתו. נסע המגיד לאותו מקום והתבונן במאורעות המתרחשים בו.

וכך אירע: איש אחד בא כשהוא רכוב על סוס אביר, וכיוון שהיה עייף ויגע ירד מסוסו, אכל ושתה ואז נסע לדרכו, כשהוא מותיר אחריו ארנק ובו סכום כסף. אחר כך הגיע לשם עוד איש אחד שהיה זקוק למנוחה, מצא את הארנק, לקח אותו והלך לדרכו. אחר כך הופיע עוד איש אחד, אף הוא עייף ויגע. איש זה – שהיה קשה יום, עני ומדוכדך – אכל פת לחם שהביא עמו ושתה מים מן המעיין שתחת העץ, ואחר כך שכב ונרדם. אז שב לשם האיש הראשון, העיר את העני משנתו ודרש לדעת: "היכן הארנק עם הכסף ששכחתי פה?" העני לא ידע מה להשיב, שהרי באמת לא ידע מאומה על אותו מעשה. בסופו של דבר, העני נאלץ לשלם על צערו של האיש שאיבד את כספו, כי האיש הכה אותו מכות נמרצות על לא עוול בכפו.

כל זאת ראה המגיד, וכשהגיעה השעה שש נסע לביתו וסיפר לרבו את אשר ראה. אמר לו רבו: "שלושת האנשים שראית כבר היו בעולם הזה בגלגול קודם, וכך היה עניינם בחייהם הקודמים: האיש הראשון שראית היה חייב לשני סכום כסף ולא שילם את חובו. זהו הסכום המדויק שהיה בארנק שהשאיר תחת העץ. בחייהם הקודמים באו שניהם אל הדיין, כדי שיפסוק את דינם, והדיין פטר את הנתבע מחובו בלי שחקר ובדק כראוי. דיין זה הוא האיש השלישי.

כעת מבין אתה, כי עתה שילם הראשון לשני את חובו, ואילו הדיין – האיש השלישי – קיבל גם הוא את העונש הראוי לו."

"ועכשיו," סיים הבעש"ט, "יודע אתה למה התכוון ספר הזוהר כשפירש את המילים "ואלה המשפטים" כסוד גלגולי הנשמות.

שני שותפים הגיעו לבעש"ט שיברך אותם להצלחה. אמר להם הבעש"ט, אם תשמרו על א' תזכו לב' ואם תאמצו את ג' תגיעו לד'. אם תשמרו על א' – אמונה תהיה לכם ב' – ברכה אבל אם חלילה תאמצו לכם את ג' – גזל תגיעו מהר מאוד לד' – דלות

ובאמת שרבינו האר"י גילה את סוד הגלגול שעי"ז הרבה קושיות מתיישבים וכמו שאומר רבינו יוסף חיים, על הפסוק בתהילים: "כל רעמך בגלגל", מבאר זאת, כל תרעומת ותרעומת שיש לך תלהו בגלגל, זאת אומרת בתורת הגלגול.

וכמו שמובא מעשה העתיקו הרב שער יוסף (דף נג) שבימי רבינו האר"י, היה בחור אחד שהיה שמו שמעון, שהיה עם הארץ מדאורייתא ומדרבנן, והגיע לעיר הקודש צפת כדי להתקבל בישיבה, אולם כבר לאחר מבחן קצר הבחינו בו שאינו ברמה של הישיבה, וכך השיבהו ריקם עד שהגיע לישיבתו של רבי אברהם אנג'ל והגאון הסכים לקבלו בתור שמש, הלה הסכים, וכך נהגו לקראתו בפי כל שמעון השמש. וזה היה מנהגו לשמש את ת"ח והיה עונה אמן וקדושה.

לימים אשת רבי אברהם אנג'ל חלתה ונטתה למות קראה לבתה שהיתה באותו זמן עומדת בפגישות כדי להנשא וצוותה עליה, את לא נישאת לשום בחור ללא שאבוא בחלומך ואתן לך את הסכמתי, נאותה אותה בחורה, וכך נפטרה אמה לבית עולמה. לאחר שנה, אביה הציע לה בחורים רבים היתה יוצאת עימם פעם פעמיים ולאחר מכן שוללת זאת, אביה הביא עוד בחורים ואת כולם היתה שוללת, עד שאביה כעס ושאל את בתו מדוע את עושה זאת? והלא כל הבחורים שהצעתי לך, עילויים הם!? השיבה הבת: אבי! באמת רצוני להנשא להם אבל אמא באה בחלום ואומרת אינני מסכימה שתינשאי לשום בחור כי אם לשמעון השמש וזו אין רצוני. אמר אביה, באמת שגם לי אמך באה בחלום ואומרת לי שתינשאי לשמעון השמש. בואי ונלך לרבינו האר"י ונשאלהו לפשר הדבר.

הלכו שניהם לבית הרב, ודפקו בדלת, יצא רבינו האר"י לקראתם בקריאת שלום, בטרם שפתח את פיו רבי אברהם אמר רבינו האר"י, מזל טוב, שמעון השמש זה החתן לבתך.

כמובן רבי אברהם לא סירב לדברי רבינו האר"י וקבעו זמן נישואין, הדבר היה לפלא בעיני העם, אבל ידעו שזה דבר רבינו האר"י. לאחר זמן בת זו התעברה והתקשתה בלידתה ומתה והביאה בן לעולם, כמובן שרבי אברהם היה בצער גדול ממות בתו, אבל לא עברו שלושים יום וכבר החתן שמעון השמש בא לרבי אברהם ואמר לו הינך חייב לי דירה וכסף ועליך לשלם לי. וכמובן רבי אברהם התרגש מאד היתכן?! אשתי מתה, ובתי מתה, ועשינו טובה שלקחנו את שמעון השמש לחתן וכעת כך מתנהג עמנו? אמר אלך לרבינו האר"י כדי לשפוך לבי.

כאשר הגיע לרבינו האר"י לפני שפתח פיו, רבינו האר"י אמר רצוני לספר לך סיפור, אמר רבי אברהם בבקשה, פתח רבינו האר"י את פיו וסיפר שהיה זוג שנישאו שהיו חיים תחילה בשלום כזוג יונים, אולם לאחר מכן שנאו אחד את השני, האשה כל הזמן רצתה להתגרש אך נענתה בסירוב מצד בעלה, עד שהגיעו מים עד נפש, יעצו לה הרי את כעת מעוברת הרגי את עוברך ותטילי האשמה במות העובר, על בעלך. וכך היה, אשה זו עשתה זאת. הלכה לרופא, הרופא נתן חוות דעת שהעובר מת מחבלה ומכות, וע"פ זה הלכה לבי"ד. הרב שראה כך חייב את הבעל לגרשה ואף לתת לה כסף רב. לאחר שנפטרו זוג זה וכן אותו הרב באו לשמים ואז דנו אותם כך:

כיון שהאשה, היא הרגה את העובר, ולכן צריכה היא לבוא בגלגול והעובר ימיתה, ודע לך שהזוג הזה לא פחות ולא יותר זה שמעון השמש ובתך ולכן זה היה התיקון שבתך דווקא תינשא לאותו שמעון ולכן עוברה המיתה. ודע לך שאב"ד שדן אותם דין לא אמת זה אתה רבי אברהם, ולכן כעת אתה באתה בגלגול לשלם לשמעון השמש את מה שהוצאת ממנו בגלגול הקודם כסף רב שלא בצדק.

אמר לו רבינו האר"י עכשיו אתה מבין. אמר רבי אברהם משפטי ה' אמת וקבל עליו הדין.

זה שאומר ה"חפץ חיים", לעתיד לבוא יאמר הקב"ה שתי מילים "אני ה'", ואז יוברר הכל, כעין מה שיוסף אמר "אני יוסף", ואז כל הגלגל לאחור הוברר לשבטים.

וכותב הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל העולם הזה דומה לנוסע באוטובוס יש נוסעים שיורדים בתחנה ראשונה ויש בתחנה שנייה ויש בתחנה סופית. ושוטה הוא האדם שיאמר למה הנוסע ירד בתחנה ראשונה הרי שילם כמו כולם, אבל יאמרו לו ריקא שכמוך אדם זה הולך לעסקיו וזה המקום שצריך לירד, כך בעוה"ז יש אנשים שמתים ל"ע בגיל צעיר ויש בגיל מבוגר והכל כמובן משום שהצעיר בא בגלגול וכבר תיקן את כל מה שהיה צריך.

לדוגמא אדם נכתב לו לחיות שמונים שנה, הגיע לגיל שישים וחמש ונפטר מהעולם ללא תשובה. לאחר מכן ירד בגלגול נוסף וחי בתשובה שלימה עד גיל חמש עשרה ונפטר. יוצא ששני הגלגולים יחד הגיע למנין שמונים שנה כמו שנכתב לו בהתחלה שנאמר: משפטי ה' אמת, צדקו יחדיו, הגלגול הראשון והשני.

ובאמת שרבינו האר"י אומר שבימינו כמעט כולנו באנו בגלגול, ואדם שרוצה לתקן את אשר קלקל, ולא יודע מה הוא אמור לתקן, שיידע שהדבר הקשה ביותר שיש לו בו קושי לקיימו, את זה בדיוק הוא בא לתקן.  

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »