שוויתי ה' לנגדי תמיד – יחשוב בליבו תמיד כעומד בפני המלך

יהודי בוכה בתפילה

שויתי ה' לנגדי תמיד, היא השאיפה של כל יהודי, לזכות לדבקות אמיתית, כאשר בכל הליכה, דיבור או מעשה יזכור שהקב"ה מתבונן עליו וצופה בו, וממילא יקפיד הקפדה יתרה בכל מעשיו. וכך כתב הרמ"א בתחילת השולחן ערוך: "שוויתי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדבורו במושב המלך כ"ש כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה במעשיו כמו שנאמר אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה` מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד (מורה נבוכים ח"ג פ` נ"ב) ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השי"ת גם בהצנע לכת ובשכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב ומיד שיעור משנתו יקום בזריזות לעבודת בוראו יתברך ויתעלה".

מפרש המצודת דוד: "שִׁוִּיתִי ה' לְנֶגְדִּי תָמִיד" (תהילים) תמיד אחשב כאלו ה' עומד נגדי ורואה מעשי.
"כִּי מִימִינִי בַּל אֶמּוֹט" כי בעבור זה יעמוד מימיני לעזור לי ולא אהיה נוטה לנפול. 

שוויתי ה' לנגדי תמיד
שוויתי ה' לנגדי תמיד

בכל רגע, נחשוב כאילו אנו נמצאים לפני מלך

מהי ההנהגה שיכולה לשנות לטובה את חייו של האדם היהודי? כאשר הוא ישווה לעצמו, מסביר דוד המלך, כי הוא נמצא לפני מלך גדול, ולא סתם מלך, אלא מלך מלכי המלכים, הקב"ה שהוא המלך של כל העולם ואין יצור חי שיכול להזיז אצבע בלי רשותו. בהתאם לכך הוא יתלבש, יתנהג וידבר כמו לפני מלך גדול. הנהגה זו בלבד, יכולה לשנות את כל חייו של האדם, לטובה.

שוויתי, מלשון השתוות

האדמו"ר ממזריץ אומר על הפסוק: "שוויתי ה' לנגדי תמיד", שוויתי מלשון השתוות, מידת ההשתוות שצריכה להיות דומיננטית אצל האדם. שאדם יאמר "אצלי הכל שווה", גם אם חלילה מבזים אותי בני אדם או משבחים אותי, הכל שווה בעיני. ומדוע? כי אני יודע שהכל ממילא ממנו יתברך, והקב"ה רוצה שיעבדו אותו בכל מצב. אדם שזוכה להגיע למצב שבו גם אם יבואו עליו צרות, ממשיך לעבוד את הקב"ה ולא נופל בעבודת ה', מגיע למצב של "מימיני בל אמוט", לעולם לא מתמוטט. את מעלת שוויתי מוצאים במיוחד אצל דוד המלך עליו השלום. שמעי בן גרא קילל את דוד המלך בפרהסיה, גרם לו לעבור ביזיונות, וכתוצאה מכך היה מורד במלכות והתחייב במיתה. אבישי בן צרויה שהיה שר צבא דוד ביקש ללכת ולהרוג אותו מיד.

בתגובה אמר לו דוד המלך: "אל תגעו בו כי ה' אמר לו קלל", כלומר אם הקב"ה לא היה רוצה שיקלל את המלך, זה לא היה קורה, ואם שמעי בן גרא בחר לקלל זה רצון ה'.

כאשר האדם הולך בדרכי דוד המלך ומקיים שוויתי בכל עת, על ידי המצוות המסובבות אותו: תפילין בראשו ובזרועו, ציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, ושם על ליבו שהקב"ה רואה אותו תמיד, גם כשהוא לבדו בביתו, מיד יגיע אליו היראה וההכנעה מהשם יתברך.

תמונות שוויתי ה' לנגדי תמיד להורדה חופשית

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר