משכן שילה

משכן שילה

משכן שילה היה מקום להשראת השכינה ולעבודת ה' בימי קדם, בתקופת השופטים לפני בניית בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך. 14 שנים לאחר כניסת עם ישראל לארץ ישראל, התאסף העם בעיר שילה שבנחלת אפריים, בכדי לבנות משכן קבע לארון הברית ולהשראת השכינה, ולייחד מקום עבור עבודת הקורבנות.
וכפי שכותב הרמב"ם על המעמד, בהלכות בית הבחירה א' ב':
"כיון שנכנסו לארץ העמידו המשכן בגלגל ארבע עשרה שנה שכבשו ושחלקו, ומשם באו לשילה ובנו שם בית של אבנים ופרשו יריעות המשכן עליו, ולא היתה שם תקרה, ושס"ט שנה עמד משכן שילה".
משכן שילה היה למעשה מתחם נייד שהקב"ה ציווה לבנות עבורו, כמקום קדוש בו הוא ישכון בקרב עם ישראל. לאחר כ-369 שנים התחלף המשכן הזמני בבית המקדש שנבנה בירושלים.

מעמד פיטום הקטורת בית המקדש | פרשת יהדות

מבנה המשכן העיד על מעמדו

המשנה אומרת שמשכן שילה היה "בית אבנים מלמטן והיריעות מלמעלן" (זבחים ק"יב, ב), כלומר, המשכן היה עשוי קירות אבן וגג מיריעות העיזים של המשכן שעשה 
משה. לדעת הירושלמי היו קירות אבן בגובה עשרה טפחים ועליהם הניחו את קרשי המשכן ויריעותיו (ירושלמי מגילה פ"א הי"ב). צורה מיוחדת זו מבטאת דרגה אחרת 
של קדושה והשראת שכינה, במובן הרוחני וההלכתי.
המבנה שהוקם היה למעשה בית אבנים מחופה ביריעות ובתוכו הונחו ארון ברית ה' וכלי המקדש. קדושתו של משכן שילה היתה זהה לקדושת בית המקדש בירושלים, ולפיכך היו גם זהות בכל ההלכות הנוהגות בהם. כל זאת חוץ מאכילת קדשים קלים שבירושלים הותרה אכילתם רק בין החומות, ובמשכן שילה הותרה אכילתם בכל מקום שממנו ניתן היה לראות את המשכן (או את העיר) ואפילו אם היה מיקומו מרוחק מאוד מהעיר. בזמן שמשכן שילה היה קיים, בדומה לבית המקדש, אסור היה לעם ישראל להקריב קורבנות בכל מקום אחר לבד מן המזבח שבמשכן.

חורבן משכן שילה

בתלמוד מפורש כי עיקר החטא בעטיו נגרם החורבן, היה בשל התנהגות חפני ופנחס בני עלי הכהן. עיקר חטאם היה התרשלות בהקרבת הקורבנות, שגרם לעיכוב הנשים בשילה. בתלמוד מבואר כי "לא חרבה שילה אלא על שביזו בה קדשים שבתוכה", חטאים אלו, הביאו לנבואה שהתנבא שמואל הנביא, עליו מוזכר כי היה נער הגדל בבית ה' באותה עת, שיזהיר את עלי כי חורבן ממשמש לבוא, באם לא יפסקו המעשים הרעים.
ואכן, זמן קצר לאחר מכן הוחלט להוציא את ארון הברית לקרב, יחד עם חופני ופנחס. בקרב נחל עם ישראל תבוסה קשה, חפני ופנחס נהרגו וארון ברית ה' נלקח בשבי הפלישתים. בעקבות מלחמה זו והגליית ארון הברית, חרב משכן שילה.

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר