ברכת חכם הרזים

ברכת חכם הרזים
בָּרוּךְ אַתָּה יהֵוָהֵ, אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם חֲכַם הָרָזִים.

מהי ברכת חכם הרזים?

ברכת חכם הרזים, הינה אחת מברכות הראייה, אשר תיקנו חכמים לאומרה כאשר רואה יותר משישים ריבוא איש בישראל במקום אחד.

ע"פ הסברא המקובלת כיום, שישים ריבוא היא כ-600,000 איש.

הרמב"ם פוסק כי במקרה שרואה כמות איש זו עכו"ם (עובדי כוכבים ומזלות – גויים), הרי זה אומר: "בושה אמכם מאד חפרה יולדתכם הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה".

מקור הברכה הוא במדרש רבה על פרשת פנחס: "הלכה, אם ראה הרבה אוכלוסין של בני אדם אומר: ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם חכם הרזים. כשם שאין פרצופותיהן דומין זה לזה, כך אין דעתן שוין זה לזה, אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו… משה מבקש מהקדוש ברוך הוא בשעת מיתה, אמר לפניו: ריבונו של עולם! גלוי וידוע לפניך דעתן של כל אחד ואחד, ואין דעתן של בניך דומין זה לזה. וכשאני מסתלק מהן, בבקשה ממך, מנה עליהם מנהיג שיהא סובלם לאחד ואחד לפי דעתו. שנאמר יפקד ה' (אלהי הרוחות) – הרוח אינו אומר, אלא הרוחות".

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »