בעל הטורים על התורה | פרשת יהדות

בעל הטורים על פרשת ניצבים

{ט}נצבים. כדרך שנאמר בסיני ויתיצבו בתחתית ההר. בו בל’ אמר כאן אתם נצבים: לפני ה’ אל. היכם ראשיכם. הקיש ראשיכם לאלהיכם לומר מורא רבך כמורא שמים: ישראל. וסמיך ליה:
{י}טפכם. לומר שיהיו ישראל בעיני הראשים לנהלם ולהדריכם כטפם: נשיכם. וסמיך ליה וגרך, רמז שלא הוזהרו כשרות להנשא לפסולין:
{יז}פרה. חסר וי”ו, קדי ביה פרה. רמז כפרה סוררה סרר ישראל:
{כ}והבדילו ה’ לרעה. בגימט’ הנה זה ירבעם:
{כא}אשר יקומו מאחריהם. ר”ת אחאב, ירבעם, מנשה, שהם הרשיעו בעכו”ם יותר מכלם: חלה. ב’ במס’ מתרי עניני. דין. ואידך וכהצר לו חלה את פני ה’ וגומר ונעתר לו. ודרשינן ויחתר לו, מלמד שחתר הקב”ה חתירה תחת כסא הכבוד וקבלו בתשובה. והיינו מה חלה דהכא לשון שבירה בארץ, אף חלה דגבי מנשה ל’ חתירה, שנעשה לו חתיכה ברקיע:
{כה}וישתחוו. מלא וי”ו, הוא הדין שאר עבודה שהיא כעין פנים:
{כז}באף ובחמה ובקצף. בגימטריא שבעים. כנגד שבעים שנה של גלות בבל: וישלכם. למ”ד גדולה, וחסר יו”ד. לומר שאין השלכה לעשרת השבטים (עי’ ב”ר פ’ ע”ג):
{כח} נקוד על עי”ן שבעד, כדאיתא בפרק נגמר הדין שע’ יום הי’, מאחד בשבט שהתחיל לבאר התורה, עד י’ בניסן שעברו הירדן, שאין לנו ולבנינו ליענש. ד”א רמז לע’ שנה של גלות בבל:


דברים פרק-ל

{ו}את לבבך ואת לבב. ר”ת אלול. לכך נהגו להשכים להתפלל סליחות מר”ח אלול ואילך. וכן לולא האמנתי לראות בטוב ה’, לולא, אותיות אלול. שמאלול ואילך חרדתי נגד ה’: את לבבך ואת. בגימ’ זה לימות המשיח.
{ח}ואתה תשוב וסמיך ליה והותירך. שאם תשוב בתשובה שלימה מיד תהא נגאל:
{י}כי תשמע בקול ה’ אלהיך. בגימ’ זהו לקול של התלמיד חכם: כי תשוב אל ה’ אלהיך. וסמיך ליה:
{יא}כי המצוה הזאת. לומר שקולה היא התשובה כנגד כל המצות כולן:
{יב}מי יעלה לנו השמימה. ר”ת מילה. והס”ת הוי’. לו’ שאינו יכול לעלות אצל השם אם לא שיהא נימול וכן התהלך לפני והיה תמים, שנאמר על המילה:
{יד}בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך כי חיים הם למוצאיהם. ובלבבך אברא רשמעתא סברא:
{טו}את החיים ואת הטוב. בגימ’ תוצאות. כי ממנו תוצאות חיים:
{טז}וברכך. ב’ במס’. דין. ואידך גבי עבד עברי לא יקשה בעיניך וגומר וברכך ה’ אלהיך. וזהו שאחז”ל שאין עבד עברי נוהג בחוץ לארץ, כמו הכא דכתיב וברכך בארץ וגו’, התם נמי דוקא בארץ:
{יט}ובחרת בחיים. בחיים עולה ע’. לומר בשבעים פנים התורה נדרשת בהן. וכן סו”ד ה’ ליראיו. וחיי האדם ע’ שנה:

קרדיט: סדר בעל הטורים על פרשת ניצבים שייך ל”תורת אמת”.

פוסטים נוספים באתר

שניים מקרא ואחד תרגום על התורה | פרשת יהדות
שניים מקרא ואחד תרגום – ניצבים

{ט} אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי יְהֹוָה אֱלֹֽהֵיכֶם רָֽאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵֽל:  מ  אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי יְהֹוָה אֱלֹֽהֵיכֶם רָֽאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל

קרא עוד »
דעת זקנים על התורה | פרשת יהדות
דעת זקנים על פרשת ניצבים

{ט}אתם נצבים היום כלכם. במעמד א’ ראשי השבטים ומשבטים עצמם השוטרים: כל איש ישראל. אלו הבינונים והנשים והטף והגרים שבאו לגור בקרב המחנה:{י}מחטב עציך. אלו העבדים: עד שואב מימיך. אלו השפחות.

קרא עוד »
כלי יקר על התורה | פרשת יהדות
כלי יקר על פרשת ניצבים

{ט}אתם נצבים היום כולכם לפני ה’ אלהיכם. פירש”י החשוב חשוב קודם ואח”כ כל ישראל, ראשיכם שבטיכם כמו לשבטיכם. ומ”מ הלמד חסירה ולא לחנם, גם מה ראה

קרא עוד »
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
פרשת ראה | פרשת יהדות
פרשת ראה

פרשת ראה פרשת ראה המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ראה פרק יא’ ראשון (כו) רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם

פרשת עקב | פרשת יהדות
פרשת עקב

פרשת עקב פרשת עקב המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת עקב פרק ז’ ראשון (יב) וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת

פרשת ואתחנן | פרשת יהדות
פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ואתחנן פרק ג’ ראשון (כג) וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהוָה בָּעֵת

הלכות תפילין

מצוות תפילין, היא מצווה מהתורה כמו שנאמר “וקשרת לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך”. ולכן מחויב אדם להניח תפילין בכל יום, וחייב שיהיו עליו

הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות