בעל הטורים על התורה | פרשת יהדות

בעל הטורים על פרשת מצורע

{ב}זאת תהיה תורת המצורע. שתי צפרים ע”ש כצפור נודדת מקנה כן איש נודד ממקומו דכתיב ביה בדד ישב לכך טהרתו בצפרים:
{ה}על מים חיים. כמו שמצינו בנעמן שנתרפא מצרעתו במים חיים ולכך זב צריך טבילה במים חיים משא”כ בשאר טמאים שאינן צריכין. להתרפאות ע”י מים חיים: על מים חיים. בגימט’ לא במים מלוחים:
{ז}והזה על המטהר שבע פעמים. כנגד ז’ דברים שנגעים באים עליהם מזה עליו שבעה פעמים: ושלח את הצפור. רמז שתפרח ממנו ‘ הצרעת צפור אחת שחוטה כן לא תבא עוד הצרעת ואחת משולחת לו’ שאם יוסיף להרע תחזור הצרעת כמו הצפוד השלוחה:
{לה}נראה לי. ב’ דין ואידך מרחוק ה’ נראה לי זהו שאחז”ל שאפי’ ת”ח ובקי בנגעים לא יאמר נגע אלא כנגע וזהו מרחוק נראה שיקח הדבר מרחוק ולא יפסוק לומר נגע:
{לו}ואחר כן. ב’ דין ואידך ואחר כן תבא אליה ובעלתה כמו הכא שמפנה כלים נאים שלא יטמאו אף התם נמי צריכה להסיר כלים הנאים מעליה כדי שתתגנה בעיניו ולא יטמא בה:


מצורע פרק-טו

{ב}דברו אל בני ישראל. ובפ’ נגעים לא אמר דברו לפי שע”י העגל שעשה אהרן באו נגעים על ישראל. וסמך פרשת זב למצורע לפי שע”י הנחש נתקללה האשה בזיבה והנחש בצרעת:
{ג}החתים בשרו מזובו. בגימטריא זה בחתימת פי האמה:
{ד}ישכב עליו. בגימטריא זה מיוחד לשכיבה: וכל הכלי. בגימטריא אבל לא האבן:
{ה}ורחץ במים. בגי’ ובארבעים סאה. ד”א במים במי מ’ פי’ מ’ סאה:
{יא}שטף. ב’ דין ואידך וחלף ביהודה שטף ועבר שזב צריך מים חיים:
{יב}יגע. בגימטריא היסט. איזהו מגע במקצתו שהוא שכולו זהו היסטו:
{יד}ובא לפני ה’ אל פתח. בגי’ הנה מלמד שהזב הוא טובל מבעוד יום:
{טז}תצא ממנו. בגי’ זה זרע יורה כחץ: כי תצא ממנו. בגי’ זרע לח לא יבש: ורחץ במים את כל בשרו. בגימ’ ולא יהא בו חציצה בבשרו ושערו:
{יט}דם יהיה זובה בבשרה. בגימטריא הן דם נדה מטמא לח ויבש: תהיה בנדתה(עם האותיות) בגימטריא עד שהיא תבא במים (עם התיבות):
{כו}כטומאת. ב’. כטומאת נדתה כטומאת הנדה היתה וגו’ כדאיתא במדרש שמדמה אותם לטומאת נדה מה נדה יש לה טהרה במים אף ישראל יש להן טהרה שנאמר וזרקתי עליכם מים וגו’ אי נמי מה נדה כהן נכנס עמה בבית אף ישראל אע”פ שהן טמאים שכינה ביניהם שנאמר השוכן אתם בתוך טומאותם ולא כמת שאין הכהן נכנס עמו בבית. י”א פעמים כתיב בפרשה זבה זובו זובה נגד י”א יום שבין נדה לנדה:
{לג}ולאיש. ג’ דין ואידך ולאיש שתים מכסות להנה ולאיש בושת בן שאול כי הם ב’ תיבות ולאיש אשר ישכב יש לו להתבייש כדכתיב ולאיש בושת כיצד יעשה כמו שמצינו בר”א שהיה מגלה טפח ומכסה טפח ודומה לו כמו שכפאו שד וזו ולאיש שתים מכסות:

קרדיט: סדר בעל הטורים על פרשת מצורע שייך ל”תורת אמת”.

פוסטים נוספים באתר

שניים מקרא ואחד תרגום על התורה | פרשת יהדות
שניים מקרא ואחד תרגום – מצורע

{א} וַיְדַבֵּר יְהוָֹה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹֽר:  מ  וַיְדַבֵּר יְהוָֹה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹֽר:  ת  וּמַלִיל יְיָ עִם מֹשֶׁה לְמֵימָר: {ב} זֹאת תִּֽהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצֹרָע בְּיוֹם טָֽהֳרָתוֹ וְהוּבָא אֶל הַכֹּהֵֽן:  מ  זֹאת תִּֽהְיֶה תּוֹרַת הַמְּצֹרָע

קרא עוד »
תרגום יונתן על התורה | פרשת יהדות
תרגום יונתן על פרשת מצורע

{א} וידבר וּמַלֵיל יְיָ עִם משֶׁה לְמֵימָר: {ב} דָא תְּהֵי אוֹרַיְיתָא דִמְצוֹרָעָא בְּיוֹמָא דִדְכוּתֵיהּ וִיתֵיתֵי לְוַת כַּהֲנָא: {ג} וְיִפּוֹק כַּהֲנָא לְמִבָּרָא לְמַשְׁרִיתָא וְיֶחֱמֵי וְהָא אִיתְּסֵי סְגִירוּתָא מִן סְגִירָא: {ד} וְיַפְקֵד כַּהֲנָא וְיִסַב

קרא עוד »
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
פרשת עקב | פרשת יהדות
פרשת עקב

פרשת עקב פרשת עקב המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת עקב פרק ז’ ראשון (יב) וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת

פרשת ואתחנן | פרשת יהדות
פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ואתחנן פרק ג’ ראשון (כג) וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהוָה בָּעֵת

הלכות תפילין

מצוות תפילין, היא מצווה מהתורה כמו שנאמר “וקשרת לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך”. ולכן מחויב אדם להניח תפילין בכל יום, וחייב שיהיו עליו

הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מלאכת צובע

אחת מל”ט אבות מלאכות שחייבים עליהם ועוברים באיסור תורה היא מלאכת צובע. ואין הצובע חייב עד שיהא צבע המתקיים, אבל הצובע בצבע לא מתקיים, הרי

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות