סעודת ברית יצחק

סעודת ברית יצחק זוהי הסעודה שמקיימים אותה ליל קודם הברית כי השטן מתכוון להזיקו ולמנעו ממצות מילה, לפי שקשה לו שישראל מקיימים מצווה שבזכותה ניצולים מדינה של גיהינום.

והטעם שנקרא בשם ברית יצחק ולא ברית אברהם, משום שיצחק נימול ליום השמיני והיה לו את הלילה שקודם לכן מה שאין אברהם מל מיד ביום שהקב"ה צווה אותו, וא"כ לא היה לו לילה שקודם לכן.

מנהגים בקיום סעודה זו

נוהגים שאבי הבן נשאר ער בלילה הזה, ולכל הפחות עד חצות הלילה, ועוסק בתורה, ומה טוב אם יהיו שם עשרה אנשים, והמנהג לקרוא פוסקים ומאמרי חז"ל המודפס בסידורים המיוחדים לברית יצחק.

ונהגו שתינוקות של בית רבן באים וקוראים קריאת שמע ופסוקי דרחמי בבית התינוק, כדי להגן עליו מן המזיקין, ומחלקים להם מיני מתיקה.

בהרבה מקומות נוהגים המדקדקים לעשות סעודה בלילה הזה, ויש לסעודה זו סמך בחז"ל והוזכר בראשונים ובפוסקים.

ויש שעושים סעודה זו בפת ובשר ויין, ויש שעושים אותו על פירות ומיני תירגמא, ולדעת רוב הפוסקים אין סעודה זו נחשבת לסעודת מצווה, וכך כתב הילקוט יוסף (סימן רס"א הלכה ב') אין חובה לעשות בליל הברית עם נטילת ידים ופת, אלא אפשר על ידי טעימת מיני תרגימא בלבד, ואם בכל זאת אוכלים פת, אין הסעודה נחשבת לסעודת מצווה.

אבי הבן לובש בגדי שבת כמו ביום המילה.

ומובא בשל"ה הקדוש שנהגו להדליק נרות בשעת סדרי הלימוד וכן בשעת הסעודה, סגולה להיות הבית מלא אורה, ורמז לדבר ליהודים הייתה אורה, ודרשו רבותינו אורה זו תורה.

יש המניחים את סכין המילה תחת ראש התינוק לשמירה, ויש שתולים קמיע עם שמות הקדושים המסוגלים לשמירת התינוק.

מנהג מרוקו (מובא בספר נתיבות מערב מנהגי המילה אות ח') לערוך סעודה בבית היולדת, וקוראים שם קטעי הזוהר המיוחדים שנתקנו לזה, ומשוררים הפיוט בר יוחאי ועוד פיוטים מעניין המילה.

ברית יצחק בליל שבת

כשהמילה בשבת או ביו"ט, יש שכתבו שאין לעשות בו, מפני דשבת אין צריך שמירה, ויש שכתבו שאף בליל שבת וי"ט עושים כן.

הילקוט יוסף (שם הלכה ה') ואם חל בשבת, יש מקדימים את הלימוד לליל שישי, וטוב יותר שגם בליל שבת יביא עשרה אנשים לביתו שיקראו את סדר התיקון.

שנדחית המילה מתי יש לקיים את סעודת ברית יצחק

כשהמילה נדחית, כתב בספר נתיבות המערב בשם ר' משאש זצ"ל שעורכים את סדר הברית יצחק בליל המילה ולא בליל שמיני.

והטעם לכך, משום שהשטן מקטרג על המילה בסמוך למילה, וכאשר המילה נדחית מסתברא מילתא שהוא דוחה קטרוגו סמוך למילה, ואז כוחו גדול יותר, ולכן אנו מכניעים אותו באמירת הזוהר וסעודת מצווה.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

ESTHER – בוטיק טיפוח ויופי

לק ג'ל, איפור וקוסמטיקה

התג שלך – מימוש זכויות רפואיות

שירותים ממשלתיים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

הלכות ראש חודש

הכרזת ראש חודש במגן אברהם בשם היראים, וכן כתב המשנה ברורה (סימן תי"ז הלכה א') מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, וכתב

מה מברכים על ערמונים?

להלכה: ערמונים ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: ערמונים, כתב החזון עובדיה (עמוד ק"מ) לברך עליו 'בורא פרי העץ', לפי שנאכלים כך להרבה בני אדם.

האם מותר לבקר חולים בשבת?

להלכה: מותר מעיקר הדין ללכת לבקר את החולה בשבת, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, רק אם כבר ביקר אותו ביום חול, או אם היה טרוד

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.