מי כתב את מגילת אסתר?

מגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש, כמו שנאמר בגמרא במסכת מגילה (דף ז' עמוד א') אומרת תניא ר' אליעזר אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר "ויאמר המן בלבו".
ופירשו מי יכול לדעת מה בלבו של אדם לולי הקב"ה.
ר' עקיבא אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר "ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל רואיה", רבי מאיר אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה "ויודע הדבר למרדכי", ר' יוסי בן דורמסקית אומר אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר "ובביזה לא שלחו את ידם".
מבואר מדברי השיטות בגמרא שמגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה, משום שיש דברים שאף אחד לא יכול לדעת לולי הקב"ה.
הגמרא מביאה את שיטת שמואל שסבר שיש לו שיטה שעדיפה מכולם, (משום שאת כול השיטות אפשר לדחות), וזה קיימו וקיבלו, קיימו למעלה מה שקיבלו למטה.
ופירושו הוא, בזמן מתן תורה שעם ישראל בא לקבל את התורה, מובא שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית, דהיינו כפה עליהם את קבלת התורה, ואמר להם אם אתם מקבלים את התורה טוב אתם עושים, ואם אתם לא רוצים לקבל את התורה שם תהיה קבורה שלכם.
אבל ביום פורים קיימו וקיבלו, דהיינו קיבלו עליהם את התורה מרצון, מבואר גודל המעלה העצומה של היום הגדול הזה יום פורים, וביום זה קיבלו את התורה מרצון.
ומי יודע שכל עם ישראל קיימו וקיבלו מרצון, זה הקב"ה מוכח שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש.
ר' יוסף הביא עוד ראיה מהכא, "וימי הפורים האלה לא יעבר מתוך היהודים", ר' נחמן בר יצחק אמר מהכא "וזכרם לא ייסוף מזרעם".
מבואר א"כ שמגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה.

יש לכם שאלות בהלכה? מוזמנים לשאול את הרב.
לעוד תכנים ביהדות לחצו כאן

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

חנית קוסמטיק

איפור וקוסמטיקה, קורס קוסמטיקה

קורס קובול נינג'ה

קורס תכנות, מכללות ולימודים

ענת דקל עו"ד

עורכי דין
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.