מה מברכים על קרמבו?

להלכה: נחלקו הפוסקים, דעת חלק מהפוסקים לברך ב' ברכות, א: מזונות על הביסקוויט ב: שהכל נהיה בדברו' על הקרם, ויש שסברו שיש לברך עליו רק ברכת 'שהכל נהיה בדברו'.

בביאור הדברים:

מאכל הנקרא קרמבו, נחלקו הפוסקים בדין זה, דעת הגר"ש וואזנר (קובץ מבית לוי חלק ד' עמוד קמ"ב) וכן דעת הליכות ברכות, שיש לברך עליו להלכה ב' ברכות, א: על הביסקוויט 'בורא מיני מזונות', ב: על הקרם ברכת 'שהכל נהיה בדברו'.

והטעם שיש לברך עליו ב' ברכות, ביאר בספר הליכות ברכות (עמוד קל"ד) כיון שחלק נכבד מהקרם נאכל ללא הביסקוויט לכן אינו טפל לביסקוויט, וגם הביסקוויט אינו טפל לקרם, היות ולא בא רק להחזיקו אלא גם לשם טעמו הטוב, לכן יברך עליו ב' ברכות.

אותם אנשים שבשבילם הביסקוויט הוא רק להחזיק את הקרם אבל אין להם חשיבות לביסקוויט בני עצמו, כתב (שם) שלא יברכו עליו, אמנם כל זה שאוכל הביסקוויט עם מעט קרם אבל אם הוא אוכל הביסקוויט לבד, מברך עליו.

מאידך האור לציון (חלק ב' פרק י"ד תשובה כ') וכן הורה בחוט השני (ברכות עמוד ר"ו) שנראה שאוכלים את הקרמבו רק בשביל הקרם, ולא בשביל הביסקוויט, ולכן מברך 'שהכל נהיה בדברו' ופוטר את הביסקוויט.

תוכן עניינים
מבצע מטורף! ניקוי ספות עד הבית

החל מ- 250 ₪ בלבד

עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש
דבר תורה על פרשת השבוע
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות ביקור חולים

להלכה: מצווה לבקר את החולים, ומצווה זו נאמר על כל אחד מישראל. ונאמרו ג' טעמים בכך, ולכן המבקר את החולה צריך לשאול את החולה האם

מה מברכים על חמאת בוטנים?

להלכה: חמאת בוטנים ברכתה 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: חמאת בוטנים, יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', כמבואר בספר הליכות ברכות (סימן ר"ב אות

מה מברכים על תן צ'אפ?

להלכה: על תן צ'אפ יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: תן צ'אפ הוא מחטיפי התירס, שברכתו 'שהכל נהיה בדברו', וכתב בספר הליכות ברכות (סימן

הנחת אפר בראש החתן בחופה

להלכה: בני אשכנז וחלק מבני הספרדים נהגו להניח אפר בראש החתן במקום הנחת תפילין, כמבואר בגמרא, ואילו חלק מבני הספרדים נהגו שלא להניח אפר, אלא

Translate »