מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות'

בביאור הדברים:

פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום, ומכיון שלא התבשלו במים או באדי מים אין עליהם שם תבשיל אלא שם קטנית, וברכתם אדמה ונפשות, מתוך ספר הליכות ברכות (סימן ק"ח אות כ"ז).

וכך כתב החזון עובדיה (עמוד קפ"ד), וכן כתב אור לציון (חלק ב' פרק י"ד תשובה כ"א) וכן הורו הגרש"ז אויערבך בספר וזאת הברכה (עמוד 243), וכך נוהגים רוב העולם.

מאידך יש אומרים, הגרי"ש אלישיב בספר וזאת הברכה (שם) דכיון שנדבקו הגרעינים זה לזה ברכתם מזונות, דנחשב כתבשיל.

אמנם אם הפריכיות נעשו מקמח של חמשת מיני דגן, כתב בספר הליכות ברכות (שם) שברכתם מזונות ועל המחיה לכל השיטות היות וחשובים כמאפה אף שלא נילושו במים.

פריכיות מקמח אורז, כתב (שם) שברכתם מזונות ונפשות, ואף שסוגים אלו פחות מצויים, מכל מקום ישנם בחניות ולכן יש להסתכל ברכיבים.

תוכן עניינים
מבצע מטורף! ניקוי ספות עד הבית

החל מ- 250 ₪ בלבד

עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש
דבר תורה על פרשת השבוע
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות ביקור חולים

להלכה: מצווה לבקר את החולים, ומצווה זו נאמר על כל אחד מישראל. ונאמרו ג' טעמים בכך, ולכן המבקר את החולה צריך לשאול את החולה האם

מה מברכים על חמאת בוטנים?

להלכה: חמאת בוטנים ברכתה 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: חמאת בוטנים, יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', כמבואר בספר הליכות ברכות (סימן ר"ב אות

מה מברכים על תן צ'אפ?

להלכה: על תן צ'אפ יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: תן צ'אפ הוא מחטיפי התירס, שברכתו 'שהכל נהיה בדברו', וכתב בספר הליכות ברכות (סימן

הנחת אפר בראש החתן בחופה

להלכה: בני אשכנז וחלק מבני הספרדים נהגו להניח אפר בראש החתן במקום הנחת תפילין, כמבואר בגמרא, ואילו חלק מבני הספרדים נהגו שלא להניח אפר, אלא

Translate »