מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'.

בביאור הדברים:

פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות ואינם יונקים מהאדמה, וכך נפסק בשולחן ערוך (סימן ר"ד סעיף א').

וכך כתבו בספר הליכות ברכות (שם), וכך כתב בשו"ת שבט הלוי (חלק ח' סימן רמ"ח) שברכתם 'שהכל נהיה בדברו' משום שיונקים מהאוויר.

טעה ובירך עליהם 'בורא פרי האדמה', כתב בספר הליכות ברכות (שם) לדעת רוב הפוסקים לא יצא ידי חובתו היות ושיקר בברכתו משום שאינם יונקים מהאדמה, ולכן יאמר 'ברוך שם כבוד מלכתו לעולם ועד', יברך שהכל ויאכל. אך מכיון שיש החולקים וסוברים שיצא ידי חובה היות ויונקים מהאוויר הארץ, לכן טוב יעשה אם יטעם מעט, יאמר 'ברוך שם כבוד מלכתו לעולם ועד', ויברך על דבר אחר שברכתו שהכל כדי לפטור את הפטריות, או יצא חוץ למקומו ואז יחזור ויברך.

תוכן עניינים
מבצע מטורף! ניקוי ספות עד הבית

החל מ- 250 ₪ בלבד

עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש
דבר תורה על פרשת השבוע
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות ביקור חולים

להלכה: מצווה לבקר את החולים, ומצווה זו נאמר על כל אחד מישראל. ונאמרו ג' טעמים בכך, ולכן המבקר את החולה צריך לשאול את החולה האם

מה מברכים על חמאת בוטנים?

להלכה: חמאת בוטנים ברכתה 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: חמאת בוטנים, יש לברך עליו ברכת 'שהכל נהיה בדברו', כמבואר בספר הליכות ברכות (סימן ר"ב אות

מה מברכים על תן צ'אפ?

להלכה: על תן צ'אפ יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: תן צ'אפ הוא מחטיפי התירס, שברכתו 'שהכל נהיה בדברו', וכתב בספר הליכות ברכות (סימן

הנחת אפר בראש החתן בחופה

להלכה: בני אשכנז וחלק מבני הספרדים נהגו להניח אפר בראש החתן במקום הנחת תפילין, כמבואר בגמרא, ואילו חלק מבני הספרדים נהגו שלא להניח אפר, אלא

Translate »