מה מברכים על פופקורן?

על מאכל הנקרא פופקורן יש לברך בורא פרי האדמה, ואחריו בורא מיני נפשות, וכך פסקו פוסקי זמנינו (ספר הליכות ברכות סימן ר"ב אות ל"ט, וכן ילקוט יוסף סימן ר"ג הלכה ה', וכן הפסקי תשובות סימן ר"ב אות ט"ז).

צורת עשיית הפופקורן היא מתירס שמנפחים אותו עד שנעשה פופקורן, ולכן ברכתו לא משתנית כיון שלא השתנה באמת על ידי ריסוק וכדומה אלא רק תפח בחום וכך צורת התירס כשתופח בחום ומשום כך לא פקע ממנו שם פרי, ולכן ברכתו אדמה.

אמנם היה צד לומר שברכתו משתנית כיון שאין ניכר עליו כלל לעין האדם שנעשה מתירס אם כן היה ראוי לברך עליו שהכל, כתב הפסקי תשובות (סימן ר"ב אות י"ז הערה 90) ששמע שכיום יש זן מיוחד של תירס הנזרע במיוחד לעשיית פופקורן ותירס תפוח, ואינו ראוי לאכילה כל כך, לכן שפיר יש לברך בורא פרי האדמה.

והשיעור שבו אפשר לברך ברכה אחרונה, כתב בהליכות ברכות (לוח ברכות הנהנין) ב11 אחדים יש שיעור ברכה אחרונה.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

איטום גג – אילוז נדב

איטום גגות

המקום של רונית

עיסוי רפואי, בריאות ורפואה

היט טאצ' מערכות חימום

מערכות חימום
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.