מה מברכים על לחוח?

להלכה: לחוח יש לברך עליו בורא מיני מזונות.
וכך כתב הליכות ברכות (בלוח ברכות הנהנין) לחוח מברך מזונות ועל המחיה, ואם אכל שיעור קביעות סעודה [216 גרם] מברך המוציא וברכת המזון.
אולם אם הלחוח מאוד דק, אין בו קביעות סעודה, אך הלחוח המצוי בינינו אינו כל כך דק.
כמו שמבואר בשולחן ערוך (סימן קס"ח סימן ט"ו) "טרוקנין, דהיינו שעושים גומא בכירה ונותנים בה קמח ומים מעורבים בה ונאפה שם, מברך עליו בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלוש, ואם קבע סעודתו עליו מברך המוציא וברכת המזון".
והטעם בדבר מובא במשנה ברורה (סימן קס"ח סימן קטן פ"ח) בשם המגן אברהם שיש לברך עליו בורא מיני מזונות, כיון שעושים אותו דקה ורכה מאוד.

הביאור הלכה כותב ונראה שאין צריך להגיע לשיטת המגן אברהם, אלא יש את שיטת הרמב"ם (פרק ג') שכל שאין עליה צורת פת יש לברך עליה בורא מיני מזונות, וכתב הלבוש כיון שאין זה דרך לישה ולא דרך אפית לחם.
מבואר ב' שיטות למה לברך על לחוח מזונות או משום שאין עליו צורת לחם או שהיא רכה ולכן יש לברך עליו בורא מיני מזונות.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

שאולי הובלות

הובלות

ליאור הסעות – למשמחים בני תורה

הסעות ואוטובוסים

שלומי שטרן – קורס מוזיקה חסידית

קורסים, לימודי מוזיקה
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.