מה מברכים על בננה?

להלכה: בננה יש לברך עליה ברכת 'בורא פרי האדמה' ולאחריו 'בורא נפשות'.

בביאור הדברים:

בננה, היא ממספר פירות שיש ספק בראשונים כיצד להגדירם, והם בננה, תות שדה, אננס ושומשום, משום שגזעם מתייבש לאחר קטיפת הפירות בפעם הראשונה, אך השורשים נשארים קיימים ואף בולטים מעל פני הקרקע, ובשנה הבאה מצמיחים השורשים גזע חדש שממנו יוצאים שוב פירות, וכן הלאה בכל שנה.

שיטת הגאונים (והובא בבית יוסף סימן ר"ג סימן ב') שפירות אלו ובננה בתוכם מוגדרים כפרי האדמה היות והגזע כלה, ולכן ברכתם 'בורא פרי האדמה' ואין בהם דין ערלה.

אולם דעת הרא"ש, שפירות אלו ובננה בתוכם, יש להם דין עץ, היות והשורשים נשארים קיימים, ולכן ברכתם העץ, ויש בהם דין ערלה.

להלכה פסק השולחן ערוך (שם) על המאוזי"ש (בננות) 'בורא פרי האדמה', מבואר שפסק כשיטות הגאונים.

ברכתו האדמה בתורת ודאי, בספר קצות השולחן (סימן מ"ט) כתב וכן הוכיח בספר האור לציון (חלק ב' פרק מ"ו תשובה ל"ט) שבננה ברכתו האדמה בתורת ודאי, ולכן אין אנו חוששים לו כלל לדין ערלה, ועוד שהמברך העץ לא יצא ידי חובתו מאחר שנפסק בתורת ודאי שברכתו האדמה, והוסיף שאילו היה ספק לשולחן ערוך (שם) היה לו להשמיע לנו שזה בתורת ספק.

ולכן שהביאו לפניו העץ והאדמה, כתב הגרי"ש אלישיב בספר וזאת הברכה (בירור הלכה סימן ל"א) יכול להקדים ולברך 'בורא פרי העץ' ולאחר מכן 'בורא פרי האדמה', ואין צריך לחשוש שמא יצא ידי חובה בברכת העץ.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

MY CROWN – כובע שהוא כיסוי ראש

כיסוי ראש וכובעים, אופנה

פרסום ישיר – קורס אפיליאייט

קורסים, קורס אינסטלטורים

קרדיט פלוס – יועץ משכנתאות בירושלים

יועץ משכנתאות, הלוואות ובנקים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.