מדוע נשארים ערים בליל חג השבועות?

מבואר בספר הזוהר, שחסידים הראשונים היו ערים כל הלילה ועוסקים בתורה, ומוסיף המשנה ברורה (סימן תצ”ד סימן קטן א’) וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן.
ואיתא בשולחן ערוך האר”י ז”ל: דע שכל מי שבלילה לא ישן כלל ועקר והיה עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק.
והטעם, כתב המגן אברהם על פי פשוטו, שישראל היו ישנים כל הלילה, והוצרך הקדוש ברוך הוא להעיר אותם לקבל התורה, לכך אנו צריכים לתקן זה.

וסדר הלימוד לליל שבועות, כתבו הדרך החיים (דיני חג השבועות סימן ב’) והפרי מגדים, והיסוד ושורש העבודה (שער תשיעי פרק י’) שיש לומר את תיקון ליל שבועות בלילה זה, וכן נהג החתם סופר, לומר את כל התיקון יחד עם תלמידיו.
וכן כתב האור לציון (חלק ג’ פרק י”ח תשובה י”א) שאף מי שחשקה נפשו בלימוד תורה שבעל פה, יש לו לומר תחילה את התיקון גם אם אינו מבין את מה שאומר, וסיים שמ”מ בחורים הלומדים בישיבה, יעשו כהוראת רבותיהם.
מאידך, השל”ה (מסכת שבועות עמוד התורה) כתב שלאחר שיסיים את קריאת פסוקי התורה שבכתב, יש לו לומר משניות. הבן איש חי (שנה א פרשת במדבר אות ד’) כתב שאין נכון ללמוד בלילה זה משניות.
וכן כתב הסדר היום (סדר חג השבועות) שאחרי שיסיים את קריאת פסוקי התורה שבכתב יעסוק בתורה שבעל פה, וכתב בשולחן ערוך הרב (סימן ג’) שעיקר הלימוד בליל שבועות יהיה התורה שבעל פה.
וכן כתב הגרצ”פ פרנק (מקראי קודש פסח חלק ג’ סימן ל”ד) לגבי בחורי ישיבה שלומדים כל הלילה בהבנה ובעומק העיון, שימשיכו בזה כי היא המדרגה הגדולה בלימוד התורה, ועדיפה מאמירת תיקון.

תוכן עניינים
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מלאכת צובע

אחת מל”ט אבות מלאכות שחייבים עליהם ועוברים באיסור תורה היא מלאכת צובע. ואין הצובע חייב עד שיהא צבע המתקיים, אבל הצובע בצבע לא מתקיים, הרי

מלאכת מתיר

מלאכת מתיר היא אחת מל”ט אבות מלאכה שחייבים עליהם מהתורה בשבת.בגמרא בשבת דף ע”ד ע”ב קושר ומתיר אפו הם היו במשכן, אומרת הגמרא שצדי חלזון

מלאכת טוחן

מלאכת טוחן היא אחת ל”ט אבות מלאכות שאסורים בשבת.גדר מלאכת טוחן מובא ברמב”ם בפרק ז’ מהלכות שבת הלכה ה’ שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים

מלאכת שוחט

ברמב”ם בפרק י”א הלכה א’ כתב השוחט חייב, ולא שוחט בלבד אלא כל הנוטל נשמה לאחד מכל מיני חיה ובהמה ועוף ושרץ בין בשחיטה בין

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות