מדוע נשארים ערים בליל חג השבועות?

מבואר בספר הזוהר, שחסידים הראשונים היו ערים כל הלילה ועוסקים בתורה, ומוסיף המשנה ברורה (סימן תצ"ד סימן קטן א') וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן.
ואיתא בשולחן ערוך האר"י ז"ל: דע שכל מי שבלילה לא ישן כלל ועקר והיה עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק.
והטעם, כתב המגן אברהם על פי פשוטו, שישראל היו ישנים כל הלילה, והוצרך הקדוש ברוך הוא להעיר אותם לקבל התורה, לכך אנו צריכים לתקן זה.

וסדר הלימוד לליל שבועות, כתבו הדרך החיים (דיני חג השבועות סימן ב') והפרי מגדים, והיסוד ושורש העבודה (שער תשיעי פרק י') שיש לומר את תיקון ליל שבועות בלילה זה, וכן נהג החתם סופר, לומר את כל התיקון יחד עם תלמידיו.
וכן כתב האור לציון (חלק ג' פרק י"ח תשובה י"א) שאף מי שחשקה נפשו בלימוד תורה שבעל פה, יש לו לומר תחילה את התיקון גם אם אינו מבין את מה שאומר, וסיים שמ"מ בחורים הלומדים בישיבה, יעשו כהוראת רבותיהם.
מאידך, השל"ה (מסכת שבועות עמוד התורה) כתב שלאחר שיסיים את קריאת פסוקי התורה שבכתב, יש לו לומר משניות. הבן איש חי (שנה א פרשת במדבר אות ד') כתב שאין נכון ללמוד בלילה זה משניות.
וכן כתב הסדר היום (סדר חג השבועות) שאחרי שיסיים את קריאת פסוקי התורה שבכתב יעסוק בתורה שבעל פה, וכתב בשולחן ערוך הרב (סימן ג') שעיקר הלימוד בליל שבועות יהיה התורה שבעל פה.
וכן כתב הגרצ"פ פרנק (מקראי קודש פסח חלק ג' סימן ל"ד) לגבי בחורי ישיבה שלומדים כל הלילה בהבנה ובעומק העיון, שימשיכו בזה כי היא המדרגה הגדולה בלימוד התורה, ועדיפה מאמירת תיקון.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

החלקת שיער בירושלים – ליאל פלבני

החלקת שיער, איפור וקוסמטיקה

אלפנט פיננסים

ביטוחים, תוכניות חיסכון

חיים עבאדי יועץ זוגי ומגשר

ייעוץ זוגי
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.