למה מדליקים נרות שבת?

יש מספר הסברים בפוסקים למה מדליקים נרות שבת, הסבר התוספות בשבת (דף כ"ה עמוד ב') משום שיש בהדלקת הנר עונג שבת, שהרי אי אפשר להתענג בסעודה ללא אור, וכך פוסק השולחן ערוך (סימן רס"ג הלכה ב').
הסבר שני, וכך מביא רש"י במסכת שבת (דף כ"ה עמוד ב') משום כבוד שבת, שהרי השבת מכובדות על ידי הנרות שדולקים בה.
וכך מביא הרמ"א (סימן רס"ג הלכה ד') שאם הנר היה דלוק מבעוד יום צריך לחזור ולהדליק אותו, משום כבוד שבת.
שיטה שלישית, מובא בשולחן ערוך (סימן רס"ג הלכה ג') משום שלום בית, שהרי אין שלום בלא אור שהרי יכול להיתקע בעצים ואבנים, לכן יש חובה להדליק נר בשבת.
מבואר למה מדליקים נרות שבת.
קראו עוד בנושא הלכות נרות שבת

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

עסקים עצלנים

פיתוח עסקי

יערות דבש – קרוונים נגררים

בילוי ובין הזמנים

פרסום ישיר – קורס אפיליאייט

קורסים, קורס אינסטלטורים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.