למה מדליקים נרות שבת?

יש מספר הסברים בפוסקים למה מדליקים נרות שבת, הסבר התוספות בשבת (דף כ”ה עמוד ב‘) משום שיש בהדלקת הנר עונג שבת, שהרי אי אפשר להתענג בסעודה ללא אור, וכך פוסק השולחן ערוך (סימן רס”ג הלכה ב’).
הסבר שני, וכך מביא רש”י במסכת שבת (דף כ”ה עמוד ב’) משום כבוד שבת, שהרי השבת מכובדות על ידי הנרות שדולקים בה.
וכך מביא הרמ”א (סימן רס”ג הלכה ד’) שאם הנר היה דלוק מבעוד יום צריך לחזור ולהדליק אותו, משום כבוד שבת.
שיטה שלישית, מובא בשולחן ערוך (סימן רס”ג הלכה ג’) משום שלום בית, שהרי אין שלום בלא אור שהרי יכול להיתקע בעצים ואבנים, לכן יש חובה להדליק נר בשבת.
מבואר למה מדליקים נרות שבת.
קראו עוד בנושא הלכות נרות שבת

תוכן עניינים
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מלאכת צובע

אחת מל”ט אבות מלאכות שחייבים עליהם ועוברים באיסור תורה היא מלאכת צובע. ואין הצובע חייב עד שיהא צבע המתקיים, אבל הצובע בצבע לא מתקיים, הרי

מלאכת מתיר

מלאכת מתיר היא אחת מל”ט אבות מלאכה שחייבים עליהם מהתורה בשבת.בגמרא בשבת דף ע”ד ע”ב קושר ומתיר אפו הם היו במשכן, אומרת הגמרא שצדי חלזון

מלאכת טוחן

מלאכת טוחן היא אחת ל”ט אבות מלאכות שאסורים בשבת.גדר מלאכת טוחן מובא ברמב”ם בפרק ז’ מהלכות שבת הלכה ה’ שהטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים

מלאכת שוחט

ברמב”ם בפרק י”א הלכה א’ כתב השוחט חייב, ולא שוחט בלבד אלא כל הנוטל נשמה לאחד מכל מיני חיה ובהמה ועוף ושרץ בין בשחיטה בין

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות