האם מותר לקשור עניבה בשבת?

להלכה: מותר לקשור עניבה בשבת, בתנאי שיש לו לפרק את הקשר של עניבה, תוך עשרים וארבע שעות כדי שלא יחשב כקשר של אומן שמתחייבים עליו, ויש מקלים שאפשר לפרק את הקשר עד שבעה ימים.
אך אם רק מסדר את הקשר של עניבה בלי לקשור אותה, יש להקל אפילו אין בדעתו להתירה, ויש מחמירים שאם עושה אותו פעם אחת ותמיד יש לדון אותו מצד מתקן כלי בשבת.

האם מותר לקשור עניבה בשבת? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן שי"ז הלכה ה') כותב "עניבה מותר, דלאו קשר הוא". אומר הרמ"א "ואפילו אם עשה קשר אחד למטה נוהגים בו היתר".
אומר המשנה ברורה "וכתבו האחרונים, הא דנוהגין היתר בקשר אחד למטה, הינו דווקא כשעשוי להתיר בו ביום, ומשום דעל ידי עניבה על גבי קשר עדיין אינו נקרא מעשה אומן, אבל אם היא לקימא על איזה זמן, כגון בלולב וכיוצא בו, אסור לעשות קשר למטה אלא עניבה בלבד, ורשאי לעשות שתי עניבות זה על גבי זה, וכן יש לנוהג".
מבואר שמותר לקשור בשבת עניבה, בתנאי שכבר באותו היום יפרק את הקשר שלה, ואז אין נחשב הדבר כקשר של אומן שהוא קבוע שאסור בשבת.
וכן כתב האור לציון (חלק ב' פרק מ"ז הלכה כ"א) מותר לקשור בשבת עניבה שנותנים על הצואר אם בדעתו להתירה תוך עשרים וארבע שעות, והטעם כמו שביארנו שכיון שמתיר אותו באותו היום אין נחשב הדבר כמעשה אומן שאסור.
הילקוט יוסף (סימן שי"ז הלכה י"א) כותב להקל, מותר לקשור קשר ועניבה על גביו, כשדעתו לפתוח בתוך שבעה ימים, אבל עניבה בלי שום קשר, או קשר אחד בלי עניבה, מותר אפילו על דעת להתקיים לעולם, מותר.

עוד בנושא הלכות שבת

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

נדיה מטטוב – עורכת דין

עורכי דין

חגית ורד – טיפול זוגי

בריאות ורפואה, רפואה אלטרנטיבית

יאיר שרון – אומנות עץ ונגרייה

נגרייה ואומנות עץ, ריהוט
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על גלידה או ארטיק?

על גלידה יש לברך 'שהכל נהיה בדברו'. לענין ברכה אחרונה, לדעת בני אשכנז יש לברך עליו 'בורא נפשות', ולדעת בני ספרד אין לברך עליו. בביאור

סעודת חנוכה

להלכה: סעודת חנוכה היא רשות ולא חובה, מכל מקום יש מצווה לעשות סעודת הודאה לה' יתברך ולפרסם שמו, יחשב הסעודה לסעודת מצווה. ונהגו לאכול מאכלי

הלכות ראש חודש

הכרזת ראש חודש במגן אברהם בשם היראים, וכן כתב המשנה ברורה (סימן תי"ז הלכה א') מנהג קדמונינו לברך את החודש בשבת שלפני ראש חודש, וכתב

מה מברכים על ערמונים?

להלכה: ערמונים ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: ערמונים, כתב החזון עובדיה (עמוד ק"מ) לברך עליו 'בורא פרי העץ', לפי שנאכלים כך להרבה בני אדם.

האם מותר לבקר חולים בשבת?

להלכה: מותר מעיקר הדין ללכת לבקר את החולה בשבת, אמנם לכתחילה אין לעשות כן, רק אם כבר ביקר אותו ביום חול, או אם היה טרוד

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.