האם מותר לקיים יחסי אישות ביום?

להלכה: אסור לקיים יחסי אישות ביום, אלא אם כן מדובר בבית חשוך שאז מותר.

בביאור הדברים: האם מותר לקיים יחסי אישות ביום?

הגמרא במסכת נדה (דף י”ז עמוד א’) “אמר רב חסדא אסור לו לאדם שישמש מיטתו ביום, שנאמר ואהבת לרעך כמוך, מאי משמע (מה הפירוש בזה) אמר אביי שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו”.
מבואר שהסיבה שאסור לקיים יחסי אישות ביום, משום שלא יראה דבר מאוס ויהיה הדבר מאוס בעיניו.
“אמר רב הונא ישראל קדושים והם, ואין משמשים מטותיהן ביום, אמר רבא ואם היה בית אפל מותר, ותלמיד חכם מאפיל בכסותו ומשמש”.
השולחן ערוך (בסימן ר”מ סעיף י”א) כותב “וכן אסור לשמש ביום, אלא אם כן הוא בית אפל”.
הרמ”א כותב “ותלמיד חכם מאפיל בטליתו ושרי”.
מבואר וכך נפסק להלכה, שאסור לקיים יחסי אישות ביום, אלא אם הוא בית שהוא חשוך, שאז מותר, והטעם בדבר מובא במשנה ברורה שאין זה דרך צניעות, לשמש ביום.
אבל תלמיד חכם שהוא צנוע בדרכיו ולא יבוא להסתכל, על כן מותר על ידי כיסוי אם בגד, אבל מכל מקום אין להקל בדבר אלא לצורך גדול, כשיצרו מתגבר עליו.

יש לך שאלה בהלכה? שאל את הרב

תוכן עניינים
אהבתם? שתפו ברשת!
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
תכנים חדשים שעלו לאתר
פרשת עקב | פרשת יהדות
פרשת עקב

פרשת עקב פרשת עקב המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת עקב פרק ז’ ראשון (יב) וְהָיָה עֵקֶב תִּשְׁמְעוּן אֵת

פרשת ואתחנן | פרשת יהדות
פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן המלא – עם ניקוד וטעמים – חידושי תורה ופרפראות על הפרשה פרשת ואתחנן פרק ג’ ראשון (כג) וָאֶתְחַנַּן אֶל יְהוָה בָּעֵת

הלכות תפילין

מצוות תפילין, היא מצווה מהתורה כמו שנאמר “וקשרת לאות על ידך והיו לטוטפות בין עינך”. ולכן מחויב אדם להניח תפילין בכל יום, וחייב שיהיו עליו

הלכות מעלית חשמל בשבת

מעלית חשמל שבת היא פיתוח ישראלי בעקבות בנייה של בניינים רבי קומות, ומהם מתגוררים לא מעט דיירים שומרי שבת ולא מעוניינים לחלל השבת המציאו מנגנון

מלאכת צובע

אחת מל”ט אבות מלאכות שחייבים עליהם ועוברים באיסור תורה היא מלאכת צובע. ואין הצובע חייב עד שיהא צבע המתקיים, אבל הצובע בצבע לא מתקיים, הרי

מעוניינים לפרסם כתבה? השאירו פרטים!
Translate »
שינוי גודל גופנים
ניגודיות