האם מותר לקיים יחסי אישות ביום?

להלכה: אסור לקיים יחסי אישות ביום, אלא אם כן מדובר בבית חשוך שאז מותר.

בביאור הדברים: האם מותר לקיים יחסי אישות ביום?

הגמרא במסכת נדה (דף י"ז עמוד א') "אמר רב חסדא אסור לו לאדם שישמש מיטתו ביום, שנאמר ואהבת לרעך כמוך, מאי משמע (מה הפירוש בזה) אמר אביי שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו".
מבואר שהסיבה שאסור לקיים יחסי אישות ביום, משום שלא יראה דבר מאוס ויהיה הדבר מאוס בעיניו.
"אמר רב הונא ישראל קדושים והם, ואין משמשים מטותיהן ביום, אמר רבא ואם היה בית אפל מותר, ותלמיד חכם מאפיל בכסותו ומשמש".
השולחן ערוך (בסימן ר"מ סעיף י"א) כותב "וכן אסור לשמש ביום, אלא אם כן הוא בית אפל".
הרמ"א כותב "ותלמיד חכם מאפיל בטליתו ושרי".
מבואר וכך נפסק להלכה, שאסור לקיים יחסי אישות ביום, אלא אם הוא בית שהוא חשוך, שאז מותר, והטעם בדבר מובא במשנה ברורה שאין זה דרך צניעות, לשמש ביום.
אבל תלמיד חכם שהוא צנוע בדרכיו ולא יבוא להסתכל, על כן מותר על ידי כיסוי אם בגד, אבל מכל מקום אין להקל בדבר אלא לצורך גדול, כשיצרו מתגבר עליו.

יש לך שאלה בהלכה? שאל את הרב

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר