האם מותר לקיים יחסי אישות ביום?

להלכה: אסור לקיים יחסי אישות ביום, אלא אם כן מדובר בבית חשוך שאז מותר.

בביאור הדברים: האם מותר לקיים יחסי אישות ביום?

הגמרא במסכת נדה (דף י"ז עמוד א') "אמר רב חסדא אסור לו לאדם שישמש מיטתו ביום, שנאמר ואהבת לרעך כמוך, מאי משמע (מה הפירוש בזה) אמר אביי שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו".
מבואר שהסיבה שאסור לקיים יחסי אישות ביום, משום שלא יראה דבר מאוס ויהיה הדבר מאוס בעיניו.
"אמר רב הונא ישראל קדושים והם, ואין משמשים מטותיהן ביום, אמר רבא ואם היה בית אפל מותר, ותלמיד חכם מאפיל בכסותו ומשמש".
השולחן ערוך (בסימן ר"מ סעיף י"א) כותב "וכן אסור לשמש ביום, אלא אם כן הוא בית אפל".
הרמ"א כותב "ותלמיד חכם מאפיל בטליתו ושרי".
מבואר וכך נפסק להלכה, שאסור לקיים יחסי אישות ביום, אלא אם הוא בית שהוא חשוך, שאז מותר, והטעם בדבר מובא במשנה ברורה שאין זה דרך צניעות, לשמש ביום.
אבל תלמיד חכם שהוא צנוע בדרכיו ולא יבוא להסתכל, על כן מותר על ידי כיסוי אם בגד, אבל מכל מקום אין להקל בדבר אלא לצורך גדול, כשיצרו מתגבר עליו.

יש לך שאלה בהלכה? שאל את הרב

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

נעמה עמית – ייעוץ אישי וזוגי

ייעוץ זוגי, אימון אישי

עדי דנט – מרפאת שיניים

מרפאת שיניים, בריאות ורפואה

מעיין כהן – רפואה תודעתית

בריאות ורפואה, אימון אישי
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.