האם מותר לצחצח שיניים בשבת?

להלכה: יש מחלוקת בין האחרונים (האורחות שבת ואגרות משה) האם מותר לצחצח שיניים בשבת, יש אומרים שאסור לצחצח בשבת, משום שיש בדבר איסור סוחט, ממרח, וחובל.
ויש חולקים (האור לציון והילקוט יוסף) וסוברים שמותר לצחצח שיניים בשבת, ואין בו איסור מצד מלאכת סוחט, ממרח, וגם משום חובל לא שייך בתנאי שלא יצא ממנו דם בשעת הצחצוח.
ולעניין האם יש עניין לייחד מברשת שיניים מיוחדת לשבת, האור לציון סובר שלא נהגו לייחד מברשת מיוחדת, הילקוט יוסף מחמיר בזה, וכותב שיש עניין שתהיה מברשת מיוחדת.

האם מותר לצחצח שיניים בשבת? בביאור הדברים:

האורחות שבת (חלק א' פרק י"ז אות כ"ט) כותב אין לצחצח שיניים בשבת בין על ידי מברשת ובין שלא על ידי מברשת.
ויש בדבר כמה חששות:

  • איסור אחד: איסור סחיטה, בזמן שזיפי המברשת צפופים יש חשש איסור סחיטה בשעה שמשתמש בה, משום שהמים נסחטים מבין הזיפים. ומטעם זה אין להשתמש במברשת רטובה אף אם אינו מניח עליה משחה.
  • איסור שני: ממרח, כאשר משתמש במשחה יש בזה חשש איסור ממרח, משום שמורח את המשחה בפיו.
  • איסור שלישי: חובל, אם קרוב לוודאי שיצא דם בשעת הצחצוח, יש בזה משום חובל.

האור לציון (חלק ב' פרק ל"ה הלכה ו') חולק וכותב אין להשתמש במשחת שיניים בשבת, אבל מותר לצחצח שיניים במברשת או בנוזל לצחצוח שיניים, ובלבד שאין רגיל לצאת לו דם מהחניכיים בשעת הצחצוח, אבל אם בכל פעם שמצחצח שיניים יוצא לו דם, אסור לו לצחצח שיניים בשבת.
לעניין לעבור עליו משום מלאכת ממרח, אומר האור לציון שעד כמה שמדובר בדבר נוזלי לא שייך מלאכת ממרח.
לעניין לעבור עליו במלאכת סוחט, גם לא שייך, כיון שיש ידית למברשת, הוי כספוג שיש לו בית אחיזה, שכתב השולחן ערוך (סימן ש"כ סעיף י"ז) שאין לחוש משום סחיטה.
ולעניין חובל, גם לא שייך כיון שאינו רגיל שיוצא דם מהשיניים שלו, וגם אם יוצא דם כיון שאינו מתכוון מותר.
וכן לא שייך לדון מצד רפואה בשבת, משום שאין תכלית הצחצוח לרפואה אלא לשמור על השיניים כדי שלא יצטרכו רפואה לכן מותר.
הילקוט יוסף (סימן שכ"ו הלכה ט"ו) כותב ולעניין הלכה נראה, שאדם שאם ימנע מצחצוח שיניים בשבת יצטער מסיבת ריח הפה וכיוצא בזה, מותר לו לצחצח את שיניו בשבת אפילו על ידי מברשת, ובלבד שהוא רגיל בזה באופן שאין הדבר ברור שעל ידי השפשוף יצא דם מהחניכים.
ואף מי שנוהג איסור ברחיצת הסבון בשבת, במשחת שיניים יש להקל, ואולם עדיף יותר להשתמש בשבת במשחת שיניים נוזלית [מי פה], וכן נכון להחמיר לייחד מברשת שיניים לשבת, כדי להינצל מחשש עובדין דחול.
ויזהר שלא לרחוץ את המברשת אחר השימוש, מצד הכנה משבת ליום חול, אלא אם כן יש בדעתו להשתמש בה עוד באותה שבת.

קראו גם:

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר
Translate »