האם מותר לפתוח פחית שתיה בשבת?

פחית שתיה, יש שסוברים להתיר לפתוח אותו בשבת, ויש חולקים לאסור.
לכאורה יש לדון האם הוא אסור, מצד מלאכת מחתך, וכן לעניין חשש עשיית פתח בכלי, חולקים בזה האחרונים האם מותר לפתוח פחית בשבת.
דעת הגרי"ש אלישיב, שיש חשש לפתוח פחית בשבת, משום מלאכת מחתך, אמנם היה נראה לאסור גם מצד עשיית פתח כלי בשת, מכל מקום נראה שאין זה איסור ודאי, משום שפחית כל עשיית רק לשימוש חד פעמי, אם כן יכול להיות שלא מוגדר ככלי.
מאידך דעת המנחת שלמה (חלק ב' סימן י"ב) שמותר לפתוח פחית בשבת, כיון שמדובר בכלי חד פעמי, ואתו הכלי בטל כלפי השתייה, ולכן אין בזה אפילו חשש של מחתך בשבת.

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

אלפנט פיננסים

ביטוחים, תוכניות חיסכון

ענת דקל עו"ד

עורכי דין

נטלי & בוריס מטבחי בוטיק

ריהוט
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.