האם מותר לפתוח פחית שתיה בשבת?

פחית שתיה, יש שסוברים להתיר לפתוח אותו בשבת, ויש חולקים לאסור.
לכאורה יש לדון האם הוא אסור, מצד מלאכת מחתך, וכן לעניין חשש עשיית פתח בכלי, חולקים בזה האחרונים האם מותר לפתוח פחית בשבת.
דעת הגרי"ש אלישיב, שיש חשש לפתוח פחית בשבת, משום מלאכת מחתך, אמנם היה נראה לאסור גם מצד עשיית פתח כלי בשת, מכל מקום נראה שאין זה איסור ודאי, משום שפחית כל עשיית רק לשימוש חד פעמי, אם כן יכול להיות שלא מוגדר ככלי.
מאידך דעת המנחת שלמה (חלק ב' סימן י"ב) שמותר לפתוח פחית בשבת, כיון שמדובר בכלי חד פעמי, ואתו הכלי בטל כלפי השתייה, ולכן אין בזה אפילו חשש של מחתך בשבת.

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר