האם מותר לסרק שיער בשבת?

להלכה: אסור להסתרק בשבת, במסרק או במברשת שהשערות שלה קשות, ועל ידי כך יתלוש שערות, והדבר אסור משום מלאכת גוזז.
אבל אם המברשת עשויה בשערות רכות, מותר להשתמש בה בשבת, כיון שאין דרכה לתלוש שערות, וגם לא התכוון לכך, ויש להקפיד שתהיה מברשת מיוחדת לשבת, שלא יראה כמו סירוק של יום חול.
וכן לסרק ביד מותר, וכן לגעת בזקן שלו וכן בשערות ראשו, מותר כיון שאין מתכוון לתלוש, וגם אין דרך כך לתלוש.

האם מותר לסרק שיער בשבת? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן ש"ג הלכה כ"ז) "אסור לסרוק במסרק בשבת, ואפילו אותו שעושים משער חזיר, שאי אפשר שלא יעקרו שערות".
מבואר שאסור לסרק בשבת, משום שעל ידי הסירוק נתלש שער הגוף, והוי תולדה של מלאכת גוזז.
וכך כתב המשנה ברורה בשם ספר ישועות יעקב, "ראיתי אנשים מקלים לסרוק ראשם בשבת, וכמעט נעשה הדבר כהיתר אצלם, ואוי לעיניים שכך רואות, לעבור בשאט נפש לחלל שבת בידיים, ומהראוי לכל חכם בעירו להזהיר על זה, אולי ישמעו ייקחו מוסר".
מבואר גודל האיסור של סירוק שער בשבת, ואף אם לא מתכוון לתלוש את השיער הדבר אסור, משום שהוי פסיק רישא.

האופנים שמותר לסרק בשבת

הרמ"א כתב "אבל מותר לחוף ולפספס ביד".
מבואר שלסרק ביד, מותר, ואף אם על ידי זה יתלוש שערות בשבת מותר, משום שאין בכוונתו לתלוש, וגם אין זה עשוי לכך.
וכן כתב האורחות שבת שמותר לגעת בשערות של ראשו ובזקנו ובעניו, ואין צריך לחשוש שמא יתלוש שערות, וגם אם תלש לא עבר איסור, שהרי אינו מתכוון לכך, ואין זה קרוב לוודאי שיתלוש שערות.
המשנה ברורה (סימן קטן פ"ז) שמותר לתקן את השער, בכלי העשוי מחזיר, דווקא לסרוק אסור שעל ידי כך נתלש שער, אבל לתקן מעט מותר.
ונהגו שהכלי הזה יהיה עשוי בעיקר לשבת, כדי שלא יהיה מחזי [נראה] כעובדין דחול.
וכך כתב האורחות שבת (חלק א' פרק י"ז אות י') וכן מותר לסדר שערו מעט במברשת שאין השערות שלה קשות, באופן שאין השערות נתלשות.
ויעשה זה במברשת המיוחדת לשבת, ולא במברשת העשויים לשימוש בימות החול.
מבואר שמותר לסרק בשבת, במברשת שהשערות שלה רכות, שאין בזה חשש שיתלוש בשבת.

הלכות שבת

שתפו את המאמר:
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש​
דבר תורה על פרשת השבוע​
הישארו מעודכנים

הצטרפו אל רשימת התפוצה שלנו ותקבלו עדכונים בכל מה שחדש

מה חדש באתר