האם מותר לסרק שיער בשבת?

להלכה: אסור להסתרק בשבת, במסרק או במברשת שהשערות שלה קשות, ועל ידי כך יתלוש שערות, והדבר אסור משום מלאכת גוזז.
אבל אם המברשת עשויה בשערות רכות, מותר להשתמש בה בשבת, כיון שאין דרכה לתלוש שערות, וגם לא התכוון לכך, ויש להקפיד שתהיה מברשת מיוחדת לשבת, שלא יראה כמו סירוק של יום חול.
וכן לסרק ביד מותר, וכן לגעת בזקן שלו וכן בשערות ראשו, מותר כיון שאין מתכוון לתלוש, וגם אין דרך כך לתלוש.

האם מותר לסרק שיער בשבת? בביאור הדברים:

השולחן ערוך (סימן ש"ג הלכה כ"ז) "אסור לסרוק במסרק בשבת, ואפילו אותו שעושים משער חזיר, שאי אפשר שלא יעקרו שערות".
מבואר שאסור לסרק בשבת, משום שעל ידי הסירוק נתלש שער הגוף, והוי תולדה של מלאכת גוזז.
וכך כתב המשנה ברורה בשם ספר ישועות יעקב, "ראיתי אנשים מקלים לסרוק ראשם בשבת, וכמעט נעשה הדבר כהיתר אצלם, ואוי לעיניים שכך רואות, לעבור בשאט נפש לחלל שבת בידיים, ומהראוי לכל חכם בעירו להזהיר על זה, אולי ישמעו ייקחו מוסר".
מבואר גודל האיסור של סירוק שער בשבת, ואף אם לא מתכוון לתלוש את השיער הדבר אסור, משום שהוי פסיק רישא.

האופנים שמותר לסרק בשבת

הרמ"א כתב "אבל מותר לחוף ולפספס ביד".
מבואר שלסרק ביד, מותר, ואף אם על ידי זה יתלוש שערות בשבת מותר, משום שאין בכוונתו לתלוש, וגם אין זה עשוי לכך.
וכן כתב האורחות שבת שמותר לגעת בשערות של ראשו ובזקנו ובעניו, ואין צריך לחשוש שמא יתלוש שערות, וגם אם תלש לא עבר איסור, שהרי אינו מתכוון לכך, ואין זה קרוב לוודאי שיתלוש שערות.
המשנה ברורה (סימן קטן פ"ז) שמותר לתקן את השער, בכלי העשוי מחזיר, דווקא לסרוק אסור שעל ידי כך נתלש שער, אבל לתקן מעט מותר.
ונהגו שהכלי הזה יהיה עשוי בעיקר לשבת, כדי שלא יהיה מחזי [נראה] כעובדין דחול.
וכך כתב האורחות שבת (חלק א' פרק י"ז אות י') וכן מותר לסדר שערו מעט במברשת שאין השערות שלה קשות, באופן שאין השערות נתלשות.
ויעשה זה במברשת המיוחדת לשבת, ולא במברשת העשויים לשימוש בימות החול.
מבואר שמותר לסרק בשבת, במברשת שהשערות שלה רכות, שאין בזה חשש שיתלוש בשבת.

הלכות שבת

תוכן עניינים
מועצה דתית יהוד

דרושים משגיחי כשרות

בס"ד
למועצה הדתית הרבנות הראשית יהוד – מונסון
דרושים משגיחי כשרות
עם ניסיון ועם תעודת הכשרה בתוקף של הרבנות הראשית או – מוסד מוסמך מטעם הרבנות הראשית.

בדבר פרטים יש להעביר קורות חיים + תעודה בתוקף.
קו"ח עד לתאריך יא בכסלו תשפד 24.11.23

אהבתם? שתפו!
עסקים מומלצים באינדקס אנ"ש

שלומי עבודות אינסטלציה

אינסטלציה

ביחד – דימה לויט

קורס מסחר באמזון, קורסים

קליקי – משחק קליקרים

בילוי ובין הזמנים
תכנים חדשים שעלו לאתר
מה מברכים על פטריות?

להלכה: פטריות ברכתם 'שהכל נהיה בדברו'. בביאור הדברים: פטריות גדלים על העצים אך לא יונקים מהעץ אלא מהאוויר הארץ, ולכן ברכתם 'שהכל נהיה בדברו', היות

מה מברכים על פריכיות אורז?

להלכה: פריכיות אורז ברכתם 'בורא פרי האדמה', ויש שכתבו שברכתם 'בורא מיני מזונות' בביאור הדברים: פריכיות אורז, נעשים על ידי התפחה והדבקתם זה לזה בחום,

הדלקת נרות חנוכה בבית הכנסת

להלכה: מדליקים נרות החנוכה בבית הכנסת בברכה משום פרסום הנס, וצריך ליזהר שיהיו בבית הכנסת עשרה אנשים, ויש שכתבו בערב שבת שהזמן דחוק אפשר לברך

הלכות מזוזה

מצוות עשה לכתוב מזוזה, פרשת 'שמע ישראל' ופרשת 'והיה אם שמע', ולקובע אותם על מזוזת הפתח, ככתוב בתורה (דברים פרק ו' פסוק ט') "וכתבתם על

זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת?

להלכה: ערב שבת קודש, יש להקדים ולהדליק נרות חנוכה מוקדם מהרגיל, לכתחילה יש להדליק כעשרים דקות קודם שקיעת החמה, וכל שהוא בתוך החצי שעה לשקיעה

Translate »

נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר

כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת הנרצחים

בדמעות ובלב שבור אנו מתחילים בכתיבת ספר תורה לעילוי נשמת נרצחי טבח שמחת תורה תשפ"ד

לזכרם של כל אותם נרצחים, שמקומם איתנו בלב כל הזמן. למען נזכור ולא נשכח. למען נעלה את נשמתם הכי גבוה תחת כיסא הכבוד.